Helge Sagen

Seksjonssjef
Telefon: 95215046
Avdeling: Norsk marint datasenter 2190

Curriculum Vitae

Først tilsett i 1989 på Fysisk oseanografi som systemutviklar med bruk av Pascal og Fortran og seinare C som utviklingsspråk. Har også laga brukervennlige system med grensesnitt i X Windows på ulike Unix varianter, SunOS, HP-UX, Linux.
Har vore leiar av NMD sidan juni 1999 og arbeidd med utvikling av NMD som faggruppe med ein start på 5 årsverk til no over 20 årsverk.
Deltek i ulike internasjonale dataforvaltningsorgan;
IOC/IODE Intergovernmental Oceanographic Commission/International oceanographic Data and Information Exchange.
ICES/DIG International Council for the Exploration of the Sea/Data and Information Group.

Arbeider med

Faggruppeleiar Norsk Marint Datasenter

Prosjektleiar Norwegian Marine Data Centre

Chair ICES WGDIM

Presentasjon av forskningsdata

Datahandtering havstrømmer

SeaDataNet http://www.seadatanet.org

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)