Helge Sagen

Telefon: 952 15 046

Arbeider med

Faggruppeleiar Norsk Marint Datasenter

Prosjektleiar Norwegian Marine Data Centre

Chair ICES WGDIM

Presentasjon av forskningsdata

Datahandtering havstrømmer

SeaDataNet http://www.seadatanet.org