Helge Hove

Senioringeniør
Telefon: 95232174
Avdeling: Fremmed- og smittestoff

Mitt forskningsfelt er analytisk kjemi,  mattrygghet og kvalitet av mat. Fokuset er på miljøgifter, fremmedstoffer i mat, kvalitetsparametere og analysemetoder knyttet mot disse feltene. Jeg har arbeidet mest med overvåkingsprosjekter av oppdrettsfisk og importert sjømat. Men også med utvikling og raffinering av analytiske metoder knyttet mot miljøgifter og matkontaminanter. Jeg underviser i instrumentell analyse av mat innenfor kurset BIO 306 ved Universitetet i Bergen.Arbeidsområde
Utvalgte publikasjoner
Prosjekter
Vitenskaplige publikasjoner • Metodeutvikling for kjemisk analyse

 • Multivariat dataanalyse

 • Statistikk

 • Overvåking

 • Kvalitetssikring av laboratorier, akkreditering

 • Akkreditering

 • Miljøgifter

 • Fett og fettanalyse

 • Kvalitetsparametre

 • Massespektroskopi, GC/MS, LC/MS, GC/MS/MS, HRGC/HRMS

 • GC/ICP/MS

 • Spektroskopi

 • Kromatografi

 • Elementanalyse, tungmetallanalyse

 • Prøvetaking og prøvehåndtering

 • Ekstraksjon og ekstraksjonsbetingelser

 • Enzymatisk nedbryting

 • UndervisningMaage, A., Julshamn, K., Hove, H. and Lorentzen, M., 2006. Temporal trends in organic contaminants in salmonid feeds sampled through the Norwegian fish feed monitoring program. Organohalogen Compounds, 68: 1924-1927

Liguori, L., Heggstad K., Hove, H., Julshamn K., 2006, An automated extraction approach for isolation of 24 polyaromatic hydrocarbons (PAHs) from various marine matrixes. Analytica Chimica Acta 573-574: 181-188

Bohne, V. J., Hove, H., Hamre, K. 2007, Simultaneous quantitative determination of the synthetic antioxidant ethoxyquin and its major metabolite in Atlantic salmon (Salmo salar, L) - ethoxyquin dimer by reversed-phase HPLC with fluorescence detection. J. AOAC Int. 90: (2) 1-11

H.T.Hove and O. Grahl-Nielsen "Fatty Acid composition of start feeding Salmon (Salmo salar) larvae", aquaculture ,96 (1991) 305-319

Helge Torbjørn Hove, "Class variable profiles and principal components analysis used to study the effects of the seasonial cycle on the fatty acid composition on the tissue of Mytilus edulis", Chemometric and intelligent Laboratory Systems, 27 (1991)

 • 2015


  Ole Jakob Nøstbakken, Helge Torbjørn Hove, Arne Duinker, Anne-Katrine L. Haldorsen, Marc Berntssen, Rita Hannisdal, Bjørn Tore Lunestad, Amund Måge, Lise Madsen, Bente Elisabeth Torstensen, Kåre Julshamn

  Contaminant levels in Norwegian farmed Atlantic salmon (Salmo salar) in the 13-year period from 1999 to 2011

  Environment International; Volum 74. S. 274-280
  • År: 2015
 • 2010


  Anne Katrine Lundebye-Haldorsen, HELGE TORBJØRN HOVE, Amund Måge, Victoria Jurievna Bohne, Kristin Hamre

  Levels of synthetic antioxidants (ethoxyquin, butylated hydroxytoluene and butylated hydroxyanisole) in fish feed and commercially farmed fish

  Food Additives and Contaminants; Volum 27.(12) S. 1652-1657
  • År: 2010
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)