Heidi Gabrielsen

No image
Overingeniør
Telefon: 97718268
Avdeling: Bunnsamfunn 2330

Arbeidsområde

- Faunistikk – Bunndyr, Fisk
- Identifikasjon av tanglopper
- Biologisk mangfold
- MAREANO
- Bunnkartlegging
- Naturtypekartlegging
- Prøvetaking skalldyr, fisk, fiskeegg
- Toktvirksomhet

 

Prosjekter

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)