Guri Nesje

No image
Overingeniør
Telefon: 47889353
Avdeling: Miljøkjemi

Publikasjoner

Faglige foredrag

2014

Saithe (Pollachius virens) feeding under a fish farm contained lower levels of persistent organic pollutants in liver compared with saithe feeding on natural feed.

Bjørn Einar Grøsvik, Linda Bjelland Pedersen, Guri Nesje, Sonnich Meier, Pål Asgeir Olsvik

Vitenskapelige artikler (NVI)

1985

Allergens in Pollen from Mugwort (Artemisia vulgaris L.) 1. Partial characterization of Allergen Preparations from Mugwort Pollen with Emphasis on the Carbohydrate Moiety

B Smestad Paulsen, L Flø, G Nesje, J.K Wold
Int Archs Allergy appl. Immun. 78: 206-212

Rapporter og avhandlinger

2016

Kartlegging av klorerte miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området

Stepan Boitsov, Guri Nesje, Jarle Klungsøyr
2016

Undersøkelser av organiske miljøgifter i fisk, skalldyr og sedimenter fra norske havområder de siste 20 årene

Stepan Boitsov, Bjørn Einar Grøsvik, Guri Nesje, Grethe Tveit, Jarle Klungsøyr
2012

Condition monitoring in the water column 2011: Oil hydrocarbons in fish from Norwegian waters

Bjørn Einar Grøsvik, Eirin Kalstveit, Liu Li, Guri Nesje, Kjell Westrheim, Marc Berntssen, Jérémie Le Goff, Sonnich Meier
2009

Condition monitoring in the water column 2008: Oil hydrocarbons in fish from Norwegian waters

B.E. Grøsvik, S. Meier, B. Liewenborg, G. Nesje, K. Westrheim, M. Fonn, O.S. Kjesbu, H. Skarphedinsdottir and J. Klungsøyr
2008

Kartlegging av konsekvensane på fisk og miljø av oljeutsleppet ved Statfjord A desember 2007

B.E. Grøsvik, T. Midtun, S. Boitsov, A. Fuglevik, P.L. Liebig, S. Meier, K. Westrheim, G. Nesje, H. Strømsnes, G. Tveit, A. Slotte og J. Klungsøyr
2007

Nivåer av klororganiske forbindelser (PCB, DDT, HCB og HCH) og kvikksølv i fangst fra MS Trygg i juni og august 2007

G. Nesje, B.E. Grøsvik og A. Måge
p. 20

Poster

1996

Kjemiske analyser ved Havforskningsinstituttet

Guri Nesje, Kari Stange og Lars Føyn

Faggrupper

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)