Gunvar Mikkelsen

C%3A%5CUsers%5Ca4957%5CPictures%5CSaved%20Pictures%5CCapture.PNG
Stipendiat
Telefon: 99622830
Avdeling: Dyrevelferd

Arbeidsområde

Jeg jobber med oppdrettslaks. Nærmere bestemt hvordan laksen tilpasser seg automatisert fôringsteknologi basert på ekkolodd, samt hvordan denne teknologien best kan tilpasses laksens atferd og appetitt. I tillegg prøver jeg å finne ut hvordan hydrologiske og meterologiske faktorer påvirker laksens apetitt. Prosjektet heter Echofeeding og er finansiert av forskningsrådet. 25 % av stillingen min er knyttet til informasjonsarbeid og forskningsformidling for forskningsgruppen Dyrevelferd, og er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Dette arbeidet inkluderer publisering av nyhetssaker og temasider på hi.no, artikler for forskning.no og annet.

Curriculum Vitae

Er utdannet bachelor i ingeniørfag ved Høgskolen i Bergen (miljø- og habruksteknologi), master i naturforvaltning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (masteroppgave om forflytninger blant åkerrikser i Norge), og master i marinbiologi (akvatisk økologi) ved Universitetet i Bergen (masteroppgave om øyepålens endrede utbredelsesmønster i relasjon til klimaendringer i Barentshavet). Har også et år med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Har blant annet jobbet  flere år i oppdrettsnæringen, samt flere år med kommunal natur- og miljøforvaltning. Har også hatt et vikariat som lektor i biologi og matematikk. Jeg har siden 2014 jobbet som redaksjonssekretær (deltid) i det populærvitenskapelige tidsskriftet Naturen. 

Faglige interesser inkluderer fiskeatferd, atferdsøkologi, fugleøkologi, bevaringsbiologi, klima/klimaendringer og forskningsformidling.

 

Publikasjoner

Faglige foredrag

Vitenskapelige artikler (NVI)

2014

Macrogeographic variation in the call of the corncrake Crex crex

Michal Budka, Gunvar Mikkelsen, Lucia Turcokova, Yoan Fourcade, Svein Dale, Tomasz S. Osiejuk
Journal of Avian Biology 45 p. 65-74
2013

Can individually characteristic calls be used to identify long-distance movements of Corncrakes Crex crex?

Gunvar Mikkelsen, Svein Dale, Thorstein Holtskog, Michal Budka, Tomasz S. Osiejuk
Journal of Ornithology = Journal fur Ornithologie 154 p. 751-760

Faggrupper

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)