Gro-Ingunn Hemre

Fungerende Direktør
Telefon: 48185035
Avdeling: Fiskeernæring, trygg og sunn sjømat 2500

NIFES sitt laboratorium er samlet i ett forskningsprogram, for å få til god samhandling, effektiv fornying av instrumenter og metodikk, og ledes av forskningsdirektør dr. Gro-Ingunn Hemre. Laboratoriet leverer akkrediterte analyseresultater til Mattilsynets overvåkingsprosjekter, og utvikler metodikk i samarbeid med forskerne ved NIFES.Arbeidsområde
Utvalgte publikasjoner
Prosjekter
Vitenskaplige publikasjoner


Å samle laboratoriene ved NIFES i ett forskningsprogram har som mål å effektivisere bruk av utstyr, og sørge for en god dialog med forskningsprosjektene slik at riktige metoder er tilgjengelige for forskningen og overvåkingen til enhver tid. Riktige resultater til riktig tid er et viktig grunnleggende prinsipp.

I tillegg til å lede laboratoriene ved NIFES, og overordnet ivareta kommunikasjon om kontrakter med Mattilsynet, er fokus på næringsstoffbehov når fôret består hovedsakelig av ikke-marine ingredienser. Dette inkluderer deltakelse i EU-prosjektet ARRAINA, og ledelse av arbeidspakke 3 (WP3). I den arbeidspakken har vi gjennomført behovsstudier med laks og kartlagt behov for enkeltnæringsstoffer ved hjelp av moderne design, og bruk av tidlige biomarkører.

Fisk er viktig for å møte verdens behov for mat (matsikkerhet), og er nå i fokus som viktig kilde til mikronæringsstoffer i FN organet ”Committee on World Food Security (CFS)”. CFS har opprettet et ekspertpanel “High Level Panel of Experts (HLPE)”, der NIFES bidrar med ernæringskunnskap. Rapporten fra arbeidet kommer i midten av juni, og legges ut på http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/en/

Å være medlem av Vitenskapskomitéen for mattrygghet (VKM) sin hovedkomité gir en bred erfaring og nettverk innen mattrygghetsområdet. Også å være medredaktør I det internasjonale tidsskriftet Aquaculture Nutrition gir en fin mulighet til å holde seg oppdatert innen området fiskeernæring.
 • Buddington, R.K., Buddington, K.K.,  Deng, D.F., Hemre, G.-I., and Wilson R.P.   2002:  Evidense for carrier mediated uptake  of retinol by the proximal small intestine of sunshine bass and the effect by high dietary intake of retinol” thereon  J.Nutr.  132:  2713-2716.
 • Deng, D.F., Hemre G.-I . and Wilson R.P.  2002. Juvenile Sunshine Bass ( Morone chrysops ♀ x Morone saxatilis ) Do Not Require Dietary Myo-inositol.   Aquaculture 213:  387-393.
 • Deng D.F., Refstie S., Hemre G.I., Crocker C.E., Chen H.Y., Cech J.J. and Hung S.S.O.  2000.  A new technique of feeding, repeated sampling of blood and continuous collection of urine in white sturgeon.  Fish Physiology and Biochemistry, 22, 191-197.
 • Deng, D.F., G.I. Hemre , S.Y. Shiau, T. Storebakken and S.S.O. Hung. 2005. Effect of Maillard reaction on carbohydrate utilization by juvenile white sturgeon. Aquaculture 248: 103-109
 • Frøystad MK, Lilleeng E, Bakke-McKellep AM, Vekterud K, Hemre GI, Krogdahl Å (2008) Gene expression in distal intestine of Atlantic salmon ( Salmo salar L.) fed genetically modified soybean meal. Aquacult Nutr 14, 204-214.
 • Gu J, Krogdahl Å, Sissener N.H., Kortner T.M., Geleneser E, Hemre G.-I., Bakke A.M. (2012).  Effects of oral Bt-maize (mon810) exposure on normal and sensitized Atlantic salmon, Salmo salar L. British Journal of Nutrition, 1-16.  doi: 1017./S000711451200325X.
 • Hamre K., Opstad I., Espe M., Solbakken J., Hemre G.-I . and Pittman K.  2002.  Nutrient composition and metaborphosis success of Atlantic halibut (hippoglossus hippoglossus, L.) larvae fed natural zooplankton or Artemia.  Aquaculture Nutrition 8, 139-148.
 • Hansen, Ann-Cecilie 1, , Hemre, Gro-Ingunn, Karlsen, Ørjan, Koppe, Wolfgang and Rosenlund, Grethe. 2010. Do plant based diets for Atlantic cod ( Gadus morhua L.) need additions of crystalline lysine or methionine?  Aquaculture Nutrition, 17, e362-e371..
 • Hansen AC, Rosenlund G., Karlsen Ø, Olsen RE, Hemre GI . 2012.  Marine ash-products influence growth and feed utilization when Atlantic cod Gadus morhua L. are fed plant-based diets. J. Appl.Ichthyol. 1-9. Doi: 10.1111/jai.12087
 • Hansen AC, Olsvik PA and Hemre G-I. 2012.  Effect of different dietary vitamin B12 levels on their retention in the body of zebrafish Danio rerio and on the gene expression of vitamin B12 binding proteins.  Aquaculture Nutrition, in press. Doi: 10.1111/j.1365-2095.2012.00975.x
 • Hemre G.-I. and Sandnes K.  1998.  Effect of dietary lipid upon muscle composition in Atlantic salmon ( Salmo salar ). Aquaculture Nutrition .  5, 9-16.
 • Hemre G.-I. and Sandnes K. 2007.  Seasonal adjusted diets to Atlantic salmon ( Salmo salar) : evaluations of a novel feed based on heat-coagulated fish mince, fed throughout one year in sea - feed utilisation, retention of nutrients and health parameters.  Aquaculture, available at www.sciencedirect.com.
 • Hemre, G.-I. , Shiau S.Y., Deng D.F., Storebakken T. and Hung S.S.O.  2000.  Utilisation of hydrolysed potato starch by juvenile Atlantic salmon Salmo salar L., when using a restricted feeding regime. Aquaculture Research 31, 207-212
 • Hemre, G.-I. and Storebakken T.  2000.  Tissue and organ distribution of 14 dC-activity in dextrin-adapted Atlantic salmon after oral administration of radiolabelled 14 C 1 -glucose. Aquaculture Nutrition 6 : 229-234.
 • Hemre G.-I., Bjørnevik M. Beattie C., Bjørnsson B.Th. and Hansen T.  2001.  Dietary carbohydrate influence on photo period manipulations affecting growth and salt-water tolerance in Atlantic salmon Salmo salar. Aquaculture Nutrition , 8, 23-32.
 • Hemre G.-I., Mommsen T.P. and Krogdahl Å.  2002.  Carbohydrates in Fish Nutrition : Effects on growth, glucose metabolism and hepatic enzymes. Aquaculture Nutrition, 8, 175-194.
 • Hemre, G-I., Taranger G.L. and Hansen, 2002.  Gonadal development influences nutrient utilisation in cod (Gadus morhua). Aquaculture 214:  201-209.
 • Hemre, G. - I ., Deng D.-F., Wilson R.P. and Berntssen M.  2004.  Vitamin A metabolism and early biological responses in juvenile sunshine bass (Morone chrysops x M. saxatilis) fed graded levels of vitamin A.  Aquaculture, 235, 645-658.
 • Hemre G.-I., Karlsen Ø., Eckhoff K., Tveit K., Mangor-Jensen A. and Rosenlund G.  2004.  Effect of season, light regime and diet on muscle nutrient composition and selected quality parameters in farmed Atlantic cod, Gadus morhua L. Aquaculture Research , 35, 683-697.
 • Hemre G.-I . , M. Sanden, A.-M. Bakke-McKellep, A.Sagstad and Å. Krogdahl.  2005.  Growth, feed utilization and health of Atlantic salmon Salmo salar L. fed genetically modified compared to non-modified commercial hybrid soybeans. Aquaculture Nutrition 11(3), 157-167.
 • Hemre, GI ., Sagstad A., Bakke-McKellep AM., Danieli A., Acierna R., Maffia M., Frøystad M., Krogdahl Å. and Sanden m. 2007.  Nutritional, physiological, and histological responses in Atlantic salmon, Salmo salar L. fed diets with genetically modified maize, Aquaculture Nutrition, 13:186-199.
 • Hevrøy E.M., Sandnes K. and Hemre G.-I.  2004.  Growth, feed utilisation, appetite and health in Atlantic salmon ( Salmo salar L.) fed a new type of high lipid fish meal, Sea Grain, Processed from various pelagic marine fish species. Aquaculture, 235, 371-392 .
 • Krogdahl Å., Hemre G.-I . and Mommsen T.P. 2005.  Carbohydrates in fish nutrition:  digestion and absorption in postlarval stages.  Aquaculture Nutrition, 11, 103-122.
 • Lekva Anette, Ann-Cecilie Hansen, Grethe Rosenlund, Ørjan Karlsen and Gro-Ingunn Hemre , 2010.  Energy dilution with α -cellulose in diets for Atlantic cod ( Gadus morhua L.) juveniles - effects on growth, feed intake, liver size and digestibility of nutrients.  Aquaculture, 300, 169-175.
 • Lygren B. and Hemre G.-I . 2002.  Endogenous antioxidant activities in liver of Atlantic salmon (Salmo salar L.) as a response to changes in dietary carbohydrates.  Aquaculture Internationa, 9, 421-427.
 • Moren, M., Suontama, J., Hemre, G.-I., Karlsen, Ø., Olsen, R.E., Mundheim, H. and Julshamn, K. (2006) Element concentrations in meals from krill and amphipods, - a possible alternative protein source in complete diets for farmed fish. Aquaculture 261, 174-181.
 • Nordgarden, U.,  Ørnsrud R., Hansen T. and Hemre G.-I. 2003.  Seasonal changes in selected muscle quality parameters in Atlantic salmon (Salmo salar L.) reared under natural and continuous light. Aquaculture Nutrition , 9; 161-168.
 • Sagstad, A., Sanden M, Haugland Ø., Hansen A.-C., Olsvik P.A. and Hemre G.-I. 2007.  Evaluation of stress- and immune-response biomarkers in Atlantic salmon, Salmo salar L., fed different levels of genetically modified maize (Bt maize), compared with its near-isogenic parental line and a commercial suprex maize.  Journal of  Fish Diseases, 30, 201-212.
 • Sanden M. Berntssen M.H.G., and Hemre G.-I. 2006.  Intracellular localization of dietary and anked DNA in intestinal tissue of Atlantic salmo, Salmo salar L.  using in situ hybridization.  Eur. Food Res. Technol.  DOI 10.1007//s00217-006-0449-z
 • Sissener NH, Julshamn K., Espe M, Lunestad BT, Hemre GI , Waagbø R, Måge A.  2013. Content of metals, additives and contaminants in commercial Norwegian fish feeds, year 2000-2010.  Aquaculture Nutrition, 19; 555–572.
 • Torrissen O, Olsen RE, Toresen R, Hemre GI , Tacon AGJ, Asche F, Hardy RW, Lall S.  2011.  Atlantic salmon (Salmo salar):  The ”Super-Chicken” of the Sea.  Review in Fisheries Science, 19(3): 257-278.
 • Ørnsrud R., Graff I.E., Høie S., Totland G. and Hemre G.I . 2002.  Hypervitaminosis A in first-feeding of Atlantic salmon (Salmo salar L.). Aquaculture Nutrition, 8, 7-13.
 • 2015


  Christophe Bené, Manuel Barange, Rohana Subasinghe, Per Pinstrup-Andersen, Gorka Merino, Gro Ingunn Hemre, Meryl Williams

  Feeding 9 billion by 2050 – Putting fish back on the menu

  Food Security; Volum 7.(2) S. 261-274
  • År: 2015

  Ann-Cecilie Hansen, Rune Waagbø, Gro Ingunn Hemre

  New B vitamin recommendations in fish when fed plant-based diets

  Aquaculture Nutrition; Volum 21.(5) S. 507-527
  • År: 2015
 • 2013


  Nini Sissener, Gro Ingunn Hemre, Marit Espe, Monica Sanden, Bente Elisabeth Torstensen, Ernst Morten Hevrøy

  Effects of plant-based diets on glucose and amino acid metabolism, leptin, ghrelin and GH-IGF system regulation in Atlantic salmon (Salmo salar L.)

  Aquaculture Nutrition; Volum 19.(3) S. 399-412
  • År: 2013

  Pål Asgeir Olsvik, Gro Ingunn Hemre, Rune Waagbø

  Exploring Early Micronutrient Deficiencies in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) by Next-Generation Sequencing Technology - From Black Box to Functional Genomics

  PLoS ONE; Volum 8.(7)
  • År: 2013

  Monica Sanden, Robin Ørnsrud, Nini Sissener, Susanne Jørgensen, Jinni Gu, Anne Marie Bakke, Gro Ingunn Hemre

  Cross-generational feeding of Bt (Bacillus thuringiensis)-maize to zebrafish (Danio rerio) showed no adverse effects on the parental or offspring generations

  British Journal of Nutrition; Volum 110.(12) S. 2222-2233
  • År: 2013

  Nini Sissener, Kåre Julshamn, Marit Espe, Bjørn Tore Lunestad, Gro Ingunn Hemre, Rune Waagbø, Amund Måge

  Surveillance of selected nutrients, additives and undesirables in commercial Norwegian fish feeds in the years 2000–2010

  Aquaculture Nutrition; Volum 19.(4) S. 555-572
  • År: 2013

  Ann-Cecilie Hansen, Grethe Rosenlund, Ørjan Karlsen, Rolf Erik Olsen, Gro Ingunn Hemre

  Marine ash-products influence growth and feed utilization when Atlantic cod Gadus morhua L. are fed plant-based diets

  Journal of Applied Ichthyology; Volum 29.(3) S. 532-540
  • År: 2013

  Jinni Gu, Åshild Krogdahl, Nini Sissener, Trond Moxness Kortner, Eva Gelencser, Gro Ingunn Hemre, Anne Marie Bakke

  Effects of oral Btmaize (MON810) exposure on growth and health parameters in normal and sensitised Atlantic salmon, Salmo salar L

  British Journal of Nutrition;
  • År: 2013

  Ann-Cecilie Hansen, Pål Asgeir Olsvik, Gro Ingunn Hemre

  Effect of different dietary vitamin B12 levels on their retention in the body of zebrafish Danio rerio and on the gene expression of vitamin B12 binding proteins

  Aquaculture Nutrition; Volum 19.(3) S. 413-420
  • År: 2013
 • 2012


  Monica Sanden, Susanne Jørgensen, Gro Ingunn Hemre, Robin Ørnsrud, Nini Sissener

  Zebrafish (Danio rerio) as a model for investigating dietary toxic effects of deoxynivalenol contamination in aquaculture feeds

  Food and Chemical Toxicology; Volum 50.(12) S. 4441-4448
  • År: 2012
 • 2011


  Ole Torrissen, Rolf Erik Olsen, Reidar Toresen, Gro Ingunn Hemre, Albert G. J. Tacon, Frank Asche, Ronald W. Hardy, Santosh P. Lall

  Atlantic Salmon (Salmo salar): The "Super-Chicken" of the Sea?

  Reviews in fisheries science; Volum 19.(3) S. 257-278
  • År: 2011

  Nini Sissener, Gro Ingunn Hemre, Santosh P. Lall, Anita Sagstad, Kjell Petersen, J Williams, Jens Rohloff, Monica Sanden

  Are apparent negative effects of feeding GM MON810 maize to Atlantic salmon, Salmo salar, caused by confounding factors?

  British Journal of Nutrition; Volum 106.(1) S. 42-56
  • År: 2011

  Kai Kristoffer Lie, Ann-Cecilie Hansen, O. T. Eroldogan, Pål Asgeir Olsvik, G. Rosenlund, Gro Ingunn Hemre

  Expression of genes regulating protein metabolism in Atlantic cod (Gadus morhua L.) was altered when including high diet levels of plant proteins

  Aquaculture Nutrition; Volum 17.(1) S. 33-43
  • År: 2011

  Pål Asgeir Olsvik, Bente Elisabeth Torstensen, Gro Ingunn Hemre, Monica Sanden, Rune Waagbø

  Hepatic oxidative stress in Atlantic salmon (Salmo salar L.) transferred from a diet based on marine feed ingredients to a diet based on plant ingredients

  Aquaculture Nutrition; Volum 17.(2) S. E424-E436
  • År: 2011

  Monica Sanden, Lene Elisabeth Johannessen, Knut Berdal, Nini Sissener, Gro Ingunn Hemre

  Uptake and clearance of dietary DNA in the intestine of Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed conventional or genetically modified soybeans

  Aquaculture Nutrition; Volum 17.(3) S. E750-E759
  • År: 2011

  Nini Hedberg Sissener, Monica Sanden, Åshild Krogdahl, Anne Marie Bakke, Lene Elisabeth Johannessen, Gro Ingunn Hemre

  Genetically modified plants as fish feed ingredients

  Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences; Volum 68.(3) S. 563-574
  • År: 2011

  Ann-Cecilie Hansen, Gro Ingunn Hemre, Ørjan Karlsen, Wolfgang Koppe, Grethe Rosenlund

  Do plant-based diets for Atlantic cod (Gadus morhua L.) need additions of crystalline lysine or methionine?

  Aquaculture Nutrition; Volum 17.(2) S. E362-E371
  • År: 2011
 • 2010


  Einar Ringø, Rolf Erik Olsen, Tron Øystein Gifstad, Roy Ambli Dalmo, HEIDI AMLUND, Gro-Ingunn Hemre, Anne Marie Bakke

  Prebiotics in aquaculture - a review

  Aquaculture Nutrition; Volum 16. S. 117-136
  • År: 2010

  Anette Lekva, Ann-Cecilie Hansen, Grethe Rosenlund, Ørjan Karlsen, Gro Ingunn Hemre

  Energy dilution with α-cellulose in diets for Atlantic cod (Gadus morhua L.) juveniles — Effects on growth, feed intake, liver size and digestibility of nutrients

  Aquaculture; Volum 300. S. 169-175
  • År: 2010

  Nini Hedberg Sissener, Lene Elisabeth Johannessen, Ernst Morten Hevrøy, Christer Nielsen, Knut Berdal, Andreas Hoel Nordgreen, Gro Ingunn Hemre

  Zebrafish (Danio rerio) as a model for investigating the safety of GM feed ingredients (soya and maize); performance, stress response and uptake of dietary DNA sequences

  British Journal of Nutrition; Volum 103.(1) S. 3-15
  • År: 2010
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)