Gjertrud Jensen

Telefon: 459 71 145

Arbeider med

-MAREANO
-Bunnkartlegging
-Naturtypekartlegging
-Videoanalyse bunnfauna
-Videoredigering, tilrettelegging for media
-Formidling, media,skoleelever
-Reke-livsstadie anlyse
-Toktvirksomhet

Prosjekter