Gjertrud Jensen

Overingeniør
Telefon: 45971145
Avdeling: Bunnsamfunn

Arbeidsområde

-MAREANO
-Bunnkartlegging
-Naturtypekartlegging
-Videoanalyse bunnfauna
-Videoredigering, tilrettelegging for media
-Formidling, media,skoleelever
-Reke-livsstadie anlyse
-Toktvirksomhet

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)