Geir Ottersen

Forsker
Telefon: 41047374
Avdeling: Oseanografi og klima 2370

Curriculum Vitae

Mye av arbeidet mitt er på statistisk analyse og modellering av innflytelsen av variasjoner i havklima på populasjonsdynamikken hos fiskebestander I Nordatlanteren. Jeg arbeider hovedsaklig med de store, kommersielt og økologisk viktige bestandene i norske havområder, inkludert torsk og sild I Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Er også interessert I klimaeffekter på økologi mer generelt. Jeg har bidratt til flere bra siterte reviewartikler og bokkapitler. som utforsker likheter og forskjeller mellom ulike fiskebestander og områder og dessuten mellom marine og andre systemer.

Jeg leder flere prosjekter, inkludert CodDINA (Cod: DIet and food web dyNAmics, Forskningsrådet, 7.5 millioner NOK 2016-2019). Jeg leder en arbeidspakke, WP6 “Applications of iAOS towards Stakeholders” I H2020 prosjektet Intaros – (Integrated Arctic observation system, European Commision H2020 BG-09 RIA. 15 M Euro over 2016-2021, WP6 ca 3.5 M Euro).

Jeg er redaktør for PLOS ONE og Progress in Oceanography, tidligere for Climate Research og Marine Biology Research. Jeg har også være gjesteredaktør for spesialutgaver for andre journaler inkludert Progress in Oceanography, Climate Research, og Marine Biology Research. Jeg er referee for rundt 20 tidsskrifter I tillegg til organisasjoner som NERC (UK), NSF (USA), AGU (USA) og IIASA (Internasjonal).

Jeg er forfatter av 59 fagfellevurderte artikler, i følge Thompson Reuters Web of Science Core Collection. Blant disse er publikasjoner i høyt vurderte journaler som Science, Proceedings of the National Academy of Science USA, og Proceedings of the Royal Society of London. Mine mest siterte artikler refereres henholdsvis 949, 437 og 408 ganger.Jeg har en (WoS CC) H index på 27 og en Research Gate score på 40.9. Jeg har bidratt på flere bøker og bokkapitler og en rekke ikke peer-rewiewde artikler og rapporter.
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)