Espen Bagøien

Forsker
Telefon: 91127273
Avdeling: Plankton 2160

Arbeider med

Mitt arbeidsfelt er dyreplanktonøkologi, med fokus på populasjonsdynamikk og interaksjoner mellom ulike økosystemnivåer. Dette inkluderer påvirkning av fysiske og kjemiske forhold, planteplankton og predatorer som større dyreplankton og fisk, på det mellomstore dyreplanktonet.

Jeg arbeider hovedsaklig med feltbaserte studier som inkluderer toktvirksomhet, men har tidligere drevet med eksperimentelle studier.

De siste 10 årene har jeg arbeidet mest med forhold i Norskehavet, og siden 2011 også i tropiske omnråder (vestlige Afrika, Myanmar, Indiske Hav) under EAF Nansen programmet. Siden begynnelsen av 2016 har jeg blitt involvert i Barentshavet, hvor jeg nå er ansvarlig for instituttets planktonovervåkning.

Curriculum Vitae

Stilling

Seniorforsker (kode 1110) i Faggruppe Plankton, Havforskningsinstituttet

Utdannelse

2008 ->  Diverse internkurs ved Havforskningsinstituttet (statistikk/dataanalyse, kartpresentasjon av data i ArcGIS)

2005-2006 Prosjektlederkurs ved Handelshøyskolen BI (10 vekttall).

1999-2002 IT-kurser ved Den Polytekniske Høgskolen inkl. programmering og relasjonsdatabaser (12 vekttall). Multivariat statistikk ved Handelshøyskolen BI (2 vekttall). Populasjonsøkologi og  tidsserieanalyse ved UiO (3 vekttall). Biologisk dataanalyse ved UiB (1 vekttall).

1995-1999 Dr.scient. studium i marinbiologi ved Universitetet i Oslo. Avhandlingens tittel: "Predatory impact of invertebrates and fish on overwintering Calanus". Disputas i april 1999.

1991-1993 Cand.scient. studium i marinbiologi ved Universitetet i Bergen. Oppgavens tittel:  "Calanus finmarchicus som beiteorganisme på Emiliania huxleyi og Prymnesium patelliferum".

1987-1991 Cand.mag. studium med supplerende emner ved Universitetet i Bergen.

1983-1986 Examen artium ved Kongsberg Gymnas, naturfaglig linje.

Publikasjoner med fagfellevurdering

Nejstgaard JC, Båmstedt U, Bagøien E & Solberg P (1995). Algae constraints on copepod grazing. Growth state, toxicity, cell size, and season as regulating factors. ICES Journal of Marine Science 52:347-357

Bagøien E, Miranda A, Reguera B & Franco JM (1996). Effects of two paralytic shellfish toxin producing dinoflagellates on the pelagic harpacticoid copepod Euterpina acutifrons. Marine Biology 126:361-369

Dale T, Bagøien E, Melle W & Kaartvedt S (1999). Can predator avoidance explain varying overwintering depth of Calanus in different oceanic water masses? Marine Ecology Progress Series 179:113-121

Eiane K, Aksnes DL, Bagøien E & Kaartvedt S (1999). Fish or jellies - a question of visibility? Limnology and Oceanography 44:1352-1357

Bagøien E, Kaartvedt S & Øverås S (2000). Seasonal vertical migrations of Calanus spp. in Oslofjorden. Sarsia 85:299-311

Bagøien E, Kaartvedt S, Aksnes DL & Eiane K (2001). Vertical distribution and mortality of overwintering Calanus. Limnology & Oceanography 46:1494-1510

Kaartvedt S, Dale T, Bagøien E & Viken T (2002). Bi-modal vertical distribution of the carnivorous copepod Paraeuchaeta norvegica. Journal of Plankton Research 24: 155-158

Dahl E, Bagøien E, Edvardsen B & Stenseth NC (2005). The dynamics of Chrysochromulina species in the Skagerrak in relation to environmental conditions. Journal of Sea Research 54:15-24

Bagøien E & Kiørboe T (2005).  Blind dating – mate finding in planktonic copepods. I:  Tracking the pheromone trail of Centropages typicus. Marine Ecology Progress Series 300:105-115

Kiørboe T, Bagøien E & Thygesen U (2005). Blind dating – mate finding in planktonic copepods. II:  The pheromone cloud of Pseudocalanus elongatus. Marine Ecology Progress Series 300:117-128

Bagøien E & Kiørboe T (2005). Blind dating – mate finding in planktonic copepods. III: Hydromechanical communication in Acartia tonsa. Marine Ecology Progress Series 300:129-133

Kiørboe T & Bagøien E (2005). Motility patterns and mate encounter rates in planktonic copepods. Limnology & Oceanography 50:1999-2007

Stenseth NC, Llope M, Anadón R, Cianelli L, Chan K-S, Hjermann D, Bagøien E & Ottersen G (2006).  Seasonal plankton dynamics along an off-coast gradient. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 273:2831-2838

Lekve K, Bagøien E, Edvardsen B, Stenseth NC, Dahl E & Skogen M (2006). Environmental forcing as a main determinant of bloom dynamics of the algae Chrysochromulina spp. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 273:3047-3055

Daase M, Vik JO, Bagøien E, Stenseth NC & Eiane K (2007). The influence of advection on Calanus near Svalbard: statistical relations between salinity, temperature and copepod abundance. Journal of Plankton Research 29:903-911

Krafft BA, Melle W, Knutsen T, Bagøien E, Broms C, Ellertsen B, Siegel V (2010).  Distribution and demography of Antarctic krill in the Southeast Atlantic sector of the Southern Ocean during the austral summer of 2008. Polar Biology 33:957-968

Koski M, Jónasdóttir SH & Bagøien E (2011). Biological processes in the North Sea: vertical distribution and reproduction of neritic copepods in relation to environmental factors. Journal of Plankton Research 33:63-84

Bagøien E, Melle W, Kaartvedt S (2012). Seasonal development of mixed layer depths, nutrients, chlorophyll and Calanus finmarchicus in the Norwegian Sea – a basin-scale habitat comparison. Progress in Oceanography 103:58-79

Head EJH, Melle W, Pepin P, Bagøien E, Broms C (2013). On the ecology of Calanus finmarchicus in the Subarctic North Atlantic: A comparison of population dynamics and environmental conditions in areas of the Labrador Sea-Labrador/Newfoundland Shelf and Norwegian Sea Atlantic and Coastal Waters. Progress in Oceanography 114:46-63

Alver MO, Broch OJ, Melle W, Bagøien E, Slagstad D (2016). Validation of an Eulerian population model for the marine copepod Calanus finmarchicus in the Norwegian Sea. Journal of Marine Systems 160:81-93.

Dupont N, Bagøien E, Melle W (2017). Inter-annual variability in spring abundance of adult Calanus finmarchicus from the overwintering population in the southeastern Norwegian Sea. Progress in Oceanography 152:75-85.

Temasider

Faggrupper

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)