Espen Bagøien

Forsker
Telefon: 91127273
Avdeling: Plankton

Arbeidsområde

Mitt arbeidsfelt er dyreplanktonøkologi, med fokus på populasjonsdynamikk og interaksjoner mellom ulike økosystemnivåer. Dette inkluderer påvirkning av fysiske og kjemiske forhold, planteplankton og predatorer som større dyreplankton og fisk, på det mellomstore dyreplanktonet.

Jeg arbeider hovedsaklig med feltbaserte studier som inkluderer toktvirksomhet, men har tidligere drevet med eksperimentelle studier.

De siste 10 årene har jeg arbeidet mest med forhold i Norskehavet, og siden 2011 også i tropiske omnråder (vestlige Afrika, Myanmar, Indiske Hav) under EAF Nansen programmet. Siden begynnelsen av 2016 har jeg blitt involvert i Barentshavet, hvor jeg nå er ansvarlig for instituttets planktonovervåkning.

Curriculum Vitae

Stilling

Seniorforsker (kode 1110) i Faggruppe Plankton, Havforskningsinstituttet

 

Utdannelse

2008 ->  Diverse internkurs ved Havforskningsinstituttet (statistikk/dataanalyse, kartpresentasjon av data i ArcGIS)

2005-2006 Prosjektlederkurs ved Handelshøyskolen BI (10 vekttall).

1999-2002 IT-kurser ved Den Polytekniske Høgskolen inkl. programmering og relasjonsdatabaser (12 vekttall). Multivariat statistikk ved Handelshøyskolen BI (2 vekttall). Populasjonsøkologi og  tidsserieanalyse ved UiO (3 vekttall). Biologisk dataanalyse ved UiB (1 vekttall).

1995-1999 Dr.scient. studium i marinbiologi ved Universitetet i Oslo. Avhandlingens tittel: "Predatory impact of invertebrates and fish on overwintering Calanus". Disputas i april 1999.

1991-1993 Cand.scient. studium i marinbiologi ved Universitetet i Bergen. Oppgavens tittel:  "Calanus finmarchicus som beiteorganisme på Emiliania huxleyi og Prymnesium patelliferum".

1987-1991 Cand.mag. studium med supplerende emner ved Universitetet i Bergen.

1983-1986 Examen artium ved Kongsberg Gymnas, naturfaglig linje.

Publikasjoner

Poster

2017

Assessing the importance of zooplankton sampling patterns with NORWECOM.E2E

Solfrid Sætre Hjøllo, Morten D. Skogen, Cecilie Hansen, Espen Bagøien
2016

Dynamics of co-occurring Calanus finmarchicus and C. helgolandicus in the Skagerrak

Tone Falkenhaug, Espen Bagøien, Cecilie Broms, Jon Albretsen
2014

Anchovy and sardinella spawning as a response to physical forcing: Egg and larvae distributions off Senegal, Gambia and Guinea-Bissau

Espen Bagøien, Erling Kåre Stenevik, Marek Ostrowski, Fambaye Ngom Sow, Tor Magne Ensrud, Jens-Otto Krakstad
2011

Seasonal dynamics of Calanus finmarchicus in relation to environmental factors in the Norwegian Sea – a basin-scale analysis

Espen Bagøien, Webjørn Raunsgård Melle, Stein Kaartvedt
2010

patterns in plankton and nekton community structure in relation to environmental factors in the Atlantic sector of the Southern Ocean

Cecilie Broms, Webjørn Raunsgård Melle, Tor Knutsen, Bjørnar Ellertsen, Bjørn Arne Krafft, Espen Bagøien, Svein Arnholt Iversen, Leif Nøttestad, Øystein Skagseth, Henrik Søiland
2010

Antarctic krill distribution and demography in the CCAMLR area 48.6, Southern Ocean

Bjørn Are Krafft, Webjørn Raunsgård Melle, Tor Knutsen, Espen Bagøien, Cecilie Broms, Bjørnar Ellertsen, Volker Siegel
2010

Patterns in plankton and nekton community structure in relation to environmental factors in the Southeast Atlantic sector of the Southern Ocean

Cecilie Broms, Webjørn Melle, Tor Knutsen, B Ellertsen, Bjørn Are Krafft, Espen Bagøien, Svein Iversen, Leif Nøttestad, Lars Naustvoll, Bente Edvardsen, Henrik Søiland, Øystein Skagseth

Vitenskapelige artikler (NVI)

2017

Inter-annual variability in spring abundance of adult Calanus finmarchicus from the overwintering population in the southeastern Norwegian Sea

Nicolas Dupont, Espen Bagøien, Webjørn Raunsgård Melle
Progress in Oceanography 152 p. 75-85
2016

Validation of an Eulerian population model for the marine copepod Calanus finmarchicus in the Norwegian Sea

Morten Alver, Ole Jacob Broch, Webjørn Raunsgård Melle, Espen Bagøien, Dag Slagstad
Journal of Marine Systems 160 p. 81-93
2013

On the ecology of Calanus finmarchicus in the Subarctic North Atlantic: A comparison of population dynamics and environmental conditions in areas of the Labrador Sea-Labrador/Newfoundland Shelf and Norwegian Sea Atlantic and Coastal Waters

Erica J.H. Head, Webjørn Raunsgård Melle, Pierre Pepin, Espen Bagøien, Cecilie Broms
Progress in Oceanography 114 p. 46-63
2013

MESSOR – A towed underwater vehicle for quantifying and describing the distribution of pelagic organisms and their physical environment

Tor Knutsen, Webjørn Raunsgård Melle, Magnar Mjanger, Espen Strand, Arnt-Lennard Fuglestad, Cecilie Broms, Espen Bagøien, Harald Fitje, Ove Ørjansen, Terje Vedeler
IEEE Journal of Oceanic Engineering
2012

Seasonal development of mixed layer depths, nutrients, chlorophyll and Calanus finmarchicus in the Norwegian Sea – A basin-scale habitat comparison

Espen Bagøien, Webjørn Raunsgård Melle, Stein Kaartvedt
Progress in Oceanography 103 p. 58-79
2011

Biological processes in the North Sea: vertical distribution and reproduction of neritic copepods in relation to environmental factors

Marja Koski, Sigrun H. Jonasdottir, Espen Bagøien
Journal of Plankton Research 33 p. 63-84
2010

Distribution and demography of Antarctic krill in the Southeast Atlantic sector of the Southern Ocean during the austral summer 2008

Bjørn Arne Krafft, Webjørn Raunsgård Melle, Tor Knutsen, Espen Bagøien, Cecilie Broms, Bjørn Ellertsen, V. Siegel
Polar Biology 33 p. 957-968
2007

The influence of advection on Calanus near Svalbard: statistical relations between salinity, temperature and copepod abundance

Malin Daase, Jon Olav Vik, Espen Bagøien, Nils Christian Stenseth, Ketil Eiane
Journal of Plankton Research 29 p. 903-911
2006

Environmental forcing as a main determinant of bloom dynamics of the Chrysochromulina algae

Kyrre Lekve, Espen Bagøien, Einar Dahl, Bente Edvardsen, Morten Skogen, Nils Christian Stenseth
Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences 273 p. 3047-3055
2006

Seasonal plankton dynamics along a cross-shelf gradient

Nils Christian Stenseth, M Llope, R Anadon, Lorenzo Ciannelli, Kung-Sik Chan, Dag Øystein Hjermann, Espen Bagøien, Geir Ottersen
Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences 273 p. 2831-2838
2005

The dynamics of Chrysochromulina species in the Skagerrak in relation to environmental conditions

Einar Dahl, Espen Bagøien, Bente Edvardsen, Nils Christian Stenseth
Journal of Sea Research 54 p. 15-24
2005

Motility patterns and mate encounter rates in planktonic copepods

Thomas Kiørboe, Espen Bagøien
Limnology and Oceanography 50 p. 1999-2007
2005

Blind dating - mate finding in planktonic copepods. I. Tracking the pheromone trail of Centropages typicus

Espen Bagøien, Thomas Kiørboe
Marine Ecology Progress Series 300 p. 105-115
2005

Blind dating - mate finding in planktonic copepods. II. The pheromone cloud of Pseudocalanus elongatus

Thomas Kiørboe, Espen Bagøien, Uffe Høgsbro Thygesen
Marine Ecology Progress Series 300 p. 117-128
2005

Blind dating - mate finding in planktonic copepods. III. Hydromechanical communication in Acartia tonsa

Espen Bagøien, Thomas Kiørboe
Marine Ecology Progress Series 300 p. 129-133
2002

Bi-modal vertical distribution of the carnivorous copepod Paraechaeta norvegica

Stein Kaartvedt, Trine Dale, Espen Bagøien, Tom Viken
Journal of Plankton Research 24 p. 155-158
2001

Vertical distribution and mortality of overwintering Calanus

Espen Bagøien, Stein Kaartvedt, Dag L. Aksnes, Ketil Eiane
Limnology and Oceanography 46 p. 1494-1510
2001

Vertical distribution and mortality of overwintering Calanus

Espen Bagøien, Stein Kaartvedt, Dag Lorents Aksnes, Ketil Eiane
Limnology and Oceanography 46 p. 1494-1510
2000

Seasonal vertical migration of Calanus spp. in Oslofjorden

Espen Bagøien, Stein Kaartvedt, Sidsel Øveraas
Sarsia 85 p. 299-311
1999

Fish or jellies - a question of visibility?

Ketil Eiane, Dag Lorents Aksnes, Espen Bagøien, Stein Kaartvedt
Limnology and Oceanography 44 p. 1352-1357
1999

Fish or jellies - a question of visibility?

Ketil Eiane, Dag L. Aksnes, Espen Bagøien, Stein Kaartvedt
Limnology and Oceanography 44 p. 1352-1357
1999

Can predator avoidance explain varying overwintering depth of Calanus in different oceanic water masses?

Trine Dale, Espen Bagøien, Webjørn Melle, Stein Kaartvedt
Marine Ecology Progress Series 179 p. 113-121
1996

Effects of two paralytic shellfish toxin producing dinoflagellates on the pelagic harpacticoid copepod Euterpina acutifrons

Espen Bagøien, Ana Miranda, Beatriz Reguera, Juan Franco
Marine Biology 126 p. 361-369
1995

Algal Constraints on copepod Grazing. Growth state, toxicity, cell size, and seasons as regulating factors

Jens Christian Nejstgaard, Ulf Båmstedt, E. Bagøien, P. T. Solberg
ICES Journal of Marine Science 52 p. 347-357
1995

Algal constraints on copepod grazing. Growth state, toxicity, cell size, and season as regulating factors

Jens Nejstgaard, Ulf Båmstedt, Espen Bagøien, Paul Solberg
ICES Journal of Marine Science 52 p. 347-357

Rapporter og avhandlinger

2017

Report of the Working Group on the Integrated Assessments of the Barents Sea. WGIBAR 2017 Report, 16-18 March 2017. Murmansk, Russia. ICES CM 2017/SSGIEA:04

Elena Eriksen, Anatoly A. Filin, Espen Bagøien, Bjarte Bogstad, Anatoly Chetyrkin, Tatiana Prokhorova, Dmitry A. Prozorkevich, Alexey A. Russkikh, Hein Rune Skjoldal, Aleksander Trofimov, Harald Gjøsæter, Natalia A. Strelkova, Lis Lindal Jørgensen, Georg Skaret, Vidar Surén Lien, Elvar H. Hallfredsson, Hilde Elise Heldal, Raul Primicerio, Andrey Zhilin, Oleg Titov, Mikhail Novikov, Per Arneberg, Roman Klepikovsky, Aleksander Benzik, Irina P. Prokopchuk
2016

Final Report of the Working Group on the Integrated Assessments of the Barents Sea (WGIBAR)ICES CM 2016/SSGIEA:04

Working Group ICES, Edda Johannesen, Espen Bagøien, Hein Rune Skjoldal, Elena Eriksen, Gro Ingleid van der Meeren, Bjarte Bogstad
2016

Recruitment studies on Sardinella, Sardinella aurita and S. maderensis, in the coastal waters of Gabon and Republic of the Congo

Jens-Otto Krakstad, Øystein Skagseth, Espen Bagøien, Tor Magne Ensrud, Jan de Dieu Lewembe, Jean Samba, Domingas Nsaku
2016

Survey of the southern Indian Ocean. Jakarta to Port Louis, IOS leg 1. 26. June - 16. Juny 2015.

Reidar Toresen, Bernerd M Fulanda, Francois Dufois, Melody Puckridge, Michelle Fernandes, Ainoha Bernal Bajo, Espen Bagøien, Riaan Cedras, Pazi Semili, Indah Lutfiyati, Andria Ansri Utama, X Nasirin, Patsy Theresine, Aina Le Don Nomenisoa, Kristine Nilsen Torkildsen, Alexander Christian Beck
2016

Recruitment studies on Sardinella, Sardinella aurita and Sardinella maderensis, in the coastal waters of Gabon and Republic of the Congo. 24 May - 14 June 2016

Jens-Otto Krakstad, Øystein Skagseth, Espen Bagøien, Tor Magne Ensrud, Jan de Dieu Lewembe, Jean Samba, Domingas Nsaku
2014

Recruitment studies on Sardinella aurita and S. maderensis in the coastal waters of Gabon, Congo and Northern Angola 24. May - 14. June 2014

Jens-Otto Krakstad, Espen Bagøien, Tor Magne Ensrud, Jean de Dieu Lewmbe, Jean Samba, Antonio Miguel Andre
2014

Cruise report Dr. Fridtjof Nansen Myanmar Ecosystem Survey 13. November - 17 December 2013

Jens-Otto Krakstad, Kathrine Michalsen, Bjørn Arne Krafft, Espen Bagøien, Oddgeir Berg Alvheim, Tore Strømme
2012

Beskrivelse av miljø og levende marine ressurser i havområdene ved Jan Mayen.

Fossum P, Mork KA, Tverberg V, Boitsov S, Heldal HE, Bagøien E, Rønning J, Slotte A, Vollen T, Wienerroither R, Dahle G, Buhl-Mortensen P, Øien N, Øigård TA, Fauchald
Report by Institute of Marine Research No. 16-2012.
2012

Cruise report "Dr. Fridtjof Nensen, CCLME North West Africa Ecosystem Survey, Guinea-Morocco. 20 October-21 December 2011

Jens-Otto Krakstad, Kathrine Michalsen, Oddgeir Berg Alvheim, diana zaera, Espen Bagøien, Bjørn Arne Krafft, Eva García-Isarch, f ramil, k van waerebeek
2012

CCLME North West Africa Ecosystem Survey: Guinea - Morocco, 05 May – 22 July 2012

Jens-Otto Krakstad, Kathrine Michalsen, Åge Sigurd Høines, Oddgeir Berg Alvheim, Diana Zaera-Perez, Magne Olsen, Ines Dias Bernardes, Espen Bagøien, Bjørn Arne Krafft, Ana Ramos, Eva García-Isarch, Eli Muñoz, Fran Ramil, Paul Robinson
1996

Cultivation of blue mussel in Spain and problems due to red tides. A status report

Bagøien, E.
Report 24/96, 26 pp. Centre for Environmental Studies, University of Bergen.

Faglige foredrag

2018

Plankton investigations in the Barents Sea conducted by IMR and PINRO

Espen Bagøien, Andrey Dolgov, Padmini Dalpadado, Irina Prokopchuk, Elena Eriksen, Aleksander Benzik, Hein Rune Skjoldal, Valentina N. Nesterova, Tatiana Prokhorova, Tor Knutsen, Anna Mikhina, Anna S. Gordeeva
2016

Plankton investigations in the Barents Sea conducted by IMR and PINRO

Padmini Dalpadado, Tor Knutsen, Espen Bagøien, Andrey Dolgov, Valentina N. Nesterova, Irina P. Prokopchuk, Aleksandr N. Benzik, Anna S. Orlova, Anna S. Gordeeva
2016

Long-term trends and variability in spring development of Calanus finmarchicus in the southeastern Norwegian Sea during 1996-2012

Nicolas Dupont, Espen Bagøien, Webjørn Raunsgård Melle
2016

Long-term trends and seasonal patterns for Calanus finmarchicus and Calanus helgolandicus in the Coastal Water off southwest Norway during 1996-2012

Nicolas Dupont, Leif Christian Stige, Espen Bagøien, Webjørn Raunsgård Melle
2016

Spatial distribution and biomass of Chaetognaths in the northeast Atlantic

Espen Strand, Thor A. Klevjer, Espen Bagøien, Webjørn Raunsgård Melle
2016

Recruitment studies in the coastal waters of Gabon, Republic of the Congo, and Angola in 2014 and 2016.

Jens-Otto Krakstad, Espen Bagøien
2015

A direct estimate of the Calanus finmarchicus biomass in the Norwegian Sea

Morten D. Skogen, Solfrid Sætre Hjøllo, Cecilie Hansen, Espen Bagøien, Jon Helge Vølstad
2014

Zooplankton - grazers of the ocean

Bagøien, Espen
2013

Quantifying lower trophic level dynamics: Bridging field instrumentation, observations and models

Webjørn Raunsgård Melle, Tor Knutsen, Thor Aleksander Klevjer, Espen Strand, Lars Johan Naustvoll, Cecilie Broms, Espen Bagøien
2013

MESSOR – A towed underwater vehicle for quantifying and describing the distribution of pelagic organisms and their physical environment. OCEANS’13 MTS/IEEE Bergen, June 10-13. Oral presentation

Tor Knutsen, Webjørn Raunsgård Melle, Magnar Mjanger, Espen Strand, Arnt-Lennard Fuglestad, Cecilie Broms, Espen Bagøien, Harald Fitje, Ove Ørjansen, Terje Vedeler
2008

The Antarctic krill and ecosystem survey with r/v GO Sars, in 2008

Svein Arnholt Iversen, Webjørn Raunsgård Melle, Espen Bagøien, d chu, Bente Edvardsen, Bjørnar Ellertsen, Eirik Grønningsæter, Knut Jørstad, Egil Karlsbakk, Thor Aleksander Klevjer, Tor Knutsen, Rolf Korneliussen, h kowall, Bjørn Arne Krafft, Stein Kaartvedt, pb lona, S. Murray, Lars Johan Naustvoll, Leif Nøttestad, Marek Ostrowski, volker siegel, Øystein Skagseth, Henrik Søiland, X Zhao, Cecilie Broms
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)