Erik-Jan Lock

Forskningssjef
Telefon: 95401244
Avdeling: Behov og velferd

Jeg jobber hos Behov og Velferd og har en spesiell interesse i mineral og vitamin ernæring hos fisk. I trend med de endringer i fiskens diet til mer bærekraftige råvarer handler de fleste nåværende prosjekter om behovet for vitaminer og mineraler i laks matet plantebaserte dietter og dietter basert på nye forressurser som alger og insekt mel.Arbeidsområde
Utvalgte publikasjoner
Prosjekter
Vitenskaplige publikasjoner


Utdanning


Min bakgrunn er i fiske fysiologi og endokrinologi. I PhD arbeid arbeidet jeg med vitamin D endokrinsystemet til Atlantisk Laks hvor han utviklet interesse for hvordan diett og miljø påvirker fiskens helse. Dette har resultert i ulike prosjekter hvor interaksjoner mellom vitamin og mineraler effekt på bein utvikling ble studert. Arbeidet mitt også inkluderer andre fettløselige vitaminer (A og K) og deres forhold til mineralomsetting og beins utvikling. Jeg har etablert flere assays som er brukt til å kvantifisere aktiviteten til enzymer som er viktig for beins utvikling, som ALP, TRAP and vitamin K avhengig-GGCX. Akvakulturindustrien trenger ny fôrresurser for å møtekomme den konstante veksten i industrien. Med byttet fra begrenset marine fiskeingredienser til vegetabilske ingredienser, tilgjengeligheten av mineraler og vitaminer kan bli forandret. Jeg forsker nå på behovet for vitaminer og mineraler til laks matet plantebaserte dietter som er en del av det store EU 7. rammeprogram ARRAINA . Data fra disse studiene vil bli brukt til revurdering av ernæringsbehovet til laks. I andre prosjekter ligger fokus på nye fôrråvarer med prosjekter innenfor insektmel og algemel (som erstatning av fiskemel).


Ørnsrud R, Lock EJ, Waagbø R, Krossøy C, Fjelldal PG. 2013. Establishing an upper level of intake for vitamin A in Atlantic salmon ( Salmo salar L.) post smolts. Aquaculture Nutrition 19: 651-664

Fjelldal PG, Hansen T, Breck O, Ørnsrud R, Lock EJ, Waagbø R, Wargelius A, Witten PE. 2012. Vertebral deformities in farmed Atlantic salmon (Salmo salar L.) – etiology and pathology. Journal of Applied Ichtyology 28: 433-440

Lock EJ, Fjelldal PG, Torstensen BE, Bjørnevik M, Breck O, Johansen J, Reynolds P, Sigholt T, Joerum N, Jakobsen J-V, Ruohonen K, Waagbø R, Berntssen MHG. 2011. Dietary decontaminated fish oil has no negative impact on fish performance, flesh quality or production related diseases in Atlantic salmon ( Salmo salar ). Aquaculture Nutrition 17: e760-e772

Hamre K, Krossøy C, Lock EJ, Moren, M. 2010. Roles of lipid-soluble vitamins during ontogeny of marine fish larvae. Aquaculture Research 41: 745-750

Lock EJ, Waagbø R, Wendelaar Bonga SE, Flik G. 2010. The significance of vitamin D for fish: a review. Aquaculture Nutrition 16: 100-116

Ørnsrud R, Lock EJ, Glover C, Flik G. 2009. Retinoic acid cross-talk with calcitriol activity in Atlantic salmon. ( Salmo salar ). Journal of Endocrinology 202: 473-482

 • 2016


  Per Gunnar Fjelldal, Tom Johnny Hansen, Erik-Jan Lock, Anna Wargelius, Thomas Fraser, Florian Sambraus, A. El-Mowafi, Sissel Albrektsen, Rune Waagbø, Robin Ørnsrud

  Increased dietary phosphorous prevents vertebral deformities in triploid Atlantic salmon (Salmo salar L.)

  Aquaculture Nutrition; Volum 22.(1) S. 72-90
  • År: 2016
 • 2015


  Lisa Kolden Midtbø, Alison G. Borkowska, Annette Bernhard, Alexander Rønnevik, Erik-Jan Lock, Michael L. Fitzgerald, Bente Elisabeth Torstensen, Bjørn Liaset, Trond Brattelid, Theresa L. Pedersen, John W. Newman, Karsten Kristiansen, Lise Madsen

  Intake of farmed Atlantic salmon fed soybean oil increases hepatic levels of arachidonic acid-derived oxylipins and ceramides in mice

  Journal of Nutritional Biochemistry; Volum 26.(6) S. 585-595
  • År: 2015
 • 2014


  Anita Røyneberg Alvheim, Bente Elisabeth Torstensen, Yu Hong Lin, Haldis Haukås Lillefosse, Erik-Jan Lock, Lise Madsen, Livar Frøyland, Joseph R. Hibbeln, Marian Kjellevold Malde

  Dietary linoleic acid elevates the endocannabinoids 2-AG and anandamide and promotes weight gain in mice fed a low fat diet

  Lipids; Volum 49.(1) S. 59-69
  • År: 2014
 • 2013


  Zhen-yu Du, Tao Ma, Bjørn Liaset, Alison H. Keenan, Pedro Araujo, Erik-Jan Lock, Laurent Demizieux, Pascal Degrace, Livar Frøyland, Karsten Kristiansen, Lise Madsen

  Dietary eicosapentaenoic acid supplementation accentuates hepatic triglyceride accumulation in mice with impaired fatty acid oxidation capacity

  Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids; Volum 1831.(2) S. 291-299
  • År: 2013

  Anita Røyneberg Alvheim, Bente Elisabeth Torstensen, Yu Hong Lin, Haldis Haukås Lillefosse, Erik-Jan Lock, Lise Madsen, Joseph R. Hibbeln, Marian Kjellevold Malde

  Dietary linoleic acid elevates endogenous 2-arachidonoylglycerol and anandamide in Atlantic salmon (Salmo salar L.) and mice, and induces weight gain and inflammation in mice

  British Journal of Nutrition; Volum 109.(8) S. 1508-1517
  • År: 2013

  Robin Ørnsrud, Erik-Jan Lock, Rune Waagbø, Christel Krossøy, Per Gunnar Fjelldal

  Establishing an upper level of intake for vitamin A in Atlantic salmon (Salmo salar L.) postsmolts

  Aquaculture Nutrition; Volum 19.(5) S. 651-664
  • År: 2013

  Marc Berntssen, Erik-Jan Lock, Marco J. Zeilmaker, Jan C.H. van Eijkeren

  Toxicokinetic model assessment on the dechlorination of dietary toxaphene CHB-62 into CHB-44 in Atlantic salmon (Salmo salar L.)

  Food Additives & Contaminants; Volum 30.(9) S. 1581-1589
  • År: 2013
 • 2012


  Laura Gil Martens, Per Gunnar Fjelldal, Erik-Jan Lock, Anna Sofie Troedsson Wargelius, Heidrun Inger Wergeland, P. Eckhard Witten, Tom Johnny Hansen, Rune Waagbø, Robin Ørnsrud

  Dietary phosphorus does not reduce the risk for spinal deformities in a model of adjuvant-induced inflammation in Atlantic salmon (Salmo salar) postsmolts

  Aquaculture Nutrition; Volum 18.(1) S. 12-20
  • År: 2012

  J. R. Metz, E de Vrieze, Erik-Jan Lock, I. E. Schulten, G. Flik

  Elasmoid scales of fishes as model in biomedical bone research

  Journal of Applied Ichthyology; Volum 28.(3) S. 382-387
  • År: 2012

  Marc Berntssen, Anne-Katrine L. Haldorsen, Lene Hop Johannessen, Erik-Jan Lock

  Dechlorination of the dietary nona-chlorinated toxaphene congeners 62 and 50 into the octa-chlorinated toxaphene congeners 44 and 40 in zebrafish (Danio rerio) and Atlantic salmon (Salmo salar)

  Aquatic Toxicology; Volum 112. S. 54-61
  • År: 2012

  Per Gunnar Fjelldal, Erik-Jan Lock, Tom Johnny Hansen, Rune Waagbø, Anna Wargelius, Laura Gil Martens, Adel El-Mowafi, Robin Ørnsrud

  Continuous light induces bone resorption and affects vertebral morphology in Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed a phosphorous deficient diet

  Aquaculture Nutrition; Volum 18.(6) S. 610-619
  • År: 2012

  Mohammad Madani Ibrahim, Even Fjære, Erik-Jan Lock, Livar Frøyland, Niels Jessen, Sten Lund, Hubert Vidalf, Jérôme Ruzzin

  Metabolic impacts of high dietary exposure to persistent organic pollutants in mice

  Toxicology Letters; Volum 215.(1) S. 8-15
  • År: 2012
 • 2011


  Mohammad Madani Ibrahim, Even Fjære, Erik-Jan Lock, Danielle Naville, Heidi Amlund, Emmanuelle Meugnier, Brigitte Le Battistoni, Livar Frøyland, Lise Madsen, Niels Jessen, Sten Lund, Hubert Vidal, Jérôme Ruzzin

  Chronic Consumption of Farmed Salmon Containing Persistent Organic Pollutants Causes Insulin Resistance and Obesity in Mice

  PLoS ONE; Volum 6.(9) S. e25170
  • År: 2011

  Bjørn Liaset, Qin Hao, Henry Jørgensen, Philip Hallenborg, Zhen-yu Du, Tao Ma, Hanns-Ulrich Marschall, Mogens Kruhøffer, Ruiqiang Li, Quibin Li, Christian Clement Yde, Gabriel Cabrera Criales, Hanne C. Bertram, Gunnar Mellgren, Erik Snorre Øfjord, Erik-Jan Lock, Marit Espe, Livar Frøyland, Lise Madsen, Karsten Kristiansen

  Nutritional regulation of bile acid metabolism is associated with improved pathological characteristics of the metabolic syndrome

  Journal of Biological Chemistry; Volum 286.(32) S. 28382-28395
  • År: 2011

  Erik-Jan Lock, Per Gunnar Fjelldal, Bente Elisabeth Torstensen, Marit Bjørnevik, Olav Breck, J. Johansen, P. Reynolds, Trygve Sigholt, Nanne Joerum, Jan Vidar Jakobsen, Kari Ruohonen, Rune Waagbø, Marc Berntssen

  Dietary decontaminated fish oil has no negative impact on fish performance, flesh quality or production-related diseases in Atlantic salmon (Salmo salar)

  Aquaculture Nutrition; Volum 17.(3) S. E760-E772
  • År: 2011

  Zhen-yu Du, Tao Ma, Erik-Jan Lock, Qin Hao, Karsten Kristiansen, Livar Frøyland, Lise Madsen

  Depot-Dependent Effects of Adipose Tissue Explants on Co-Cultured Hepatocytes

  PLoS ONE; Volum 6.(6)
  • År: 2011
 • 2010


  Christel Krossøy, ERIK-JAN LOCK, ROBIN ØRNSRUD

  Vitamin K-dependent gamma-glutamylcarboxylase in Atlantic salmon (Salmo salar L.)

  Fish Physiology & Biochemistry; Volum 36.(3) S. 627-635
  • År: 2010

  MARC BERNTSSEN, Pål Asgeir Olsvik, BENTE ELISABETH TORSTENSEN, Kåre Julshamn, Torbjørn Midtun, Anders Goksøyr, J Johansen, T. Sigholt, N Joerum, JV Jakobsen, Anne Katrine Lundebye-Haldorsen, ERIK-JAN LOCK

  Reducing persistent organic pollutants while maintaining long chain omega-3 fatty acid in farmed Atlantic salmon using decontaminated fish oils for an entire production cycle

  Chemosphere; Volum 81.(2) S. 242-252
  • År: 2010

  Kristin Hamre, Christel Krossøy, ERIK-JAN LOCK, MARI MOREN

  Roles of lipid-soluble vitamins during ontogeny of marine fish larvae

  Aquaculture Research; Volum 41.(5) S. 745-750
  • År: 2010

  Anne Katrine Lundebye-Haldorsen, ERIK-JAN LOCK, David Boyle, Kari Ruohonen, MARC BERNTSSEN

  Tolerance of Atlantic Salmon (Salmo Salar) to dietborne endosulfan assessed by haematology, biochemistry, histology and growth

  Aquaculture Nutrition; Volum 16.(5) S. 549-558
  • År: 2010
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)