Else Holm

Telefon: 924 37 647

Arbeider med

Aldersbestemmelse av hyse (ansvarlig), sei og torsk.

Datatilrettelegging inkl. kontakt med PINRO

Toktvirksomhet

Referanseflåten

Faggrupper