Elina Halttunen

Telefon: 416 02 486

Arbeidsområde

- økologiske effekter av lakselus på bestander av vill laksefisk

- forskjellige metoder innen telemetri

- fiskeadferd og livshistoriestrategier

Curriculum Vitae

UTDANNELSE

Forskningsledelse (CBS, København), 2013

Ph.D.: Universitetet i Tromsø (UiT), ved Fakultetet for Biovitenskap, Fiskeri og økonomi, 2011

Pedagogikk: UiT, Fakuletet for Humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning, 2008

MSc.: Universitetet i Helsinki, Fakultetet for Naturvitenskap, 2002

JOBBERFARING
2014-nå: PostDoc ved Havforskningsinstituttet
2011-2014: Forsker / prosjekt-koordinator for High North Academy ( www.highnorthacademy.com )
2011: Ferskvannsbiolog ved Ecofact, Tromsø
2010: Forskningsopphold ved NINA, Trondheim (2 måneder som stipendiat)
2009: Forskningsopphold ved Pacific salmon ecology & conservation laboratory, UBC, Vancouver, Canada (8 måneder som stipendiat)
2007-2011: Stipendiat, UiT
2003: Vitenskapelig assistent, UiT
2001-1992: Vitenskapelig assistant, UiT og Folkehelseinstitutt, Finland (deltid)

UNDERVISNINGSERFARING
Bred undervisningserfaring (foredrag, lab-øvelser, felt-kurs) både ved videregående skole (Naturfag) og ved universitetet (Fiskens biologi/Fish biology, Parasitologi og epidemiologi, Ferskvannsøkologi, Fisk- og viltresurser i Nord, Environmental systems: integrating monitoring, research and management, Scientific writing and presentations, Visualize your science, Coping with media, Philosophy and ethics of science). Jeg har også mye erfaring i kursutvikling, -ansvar, og -koordinering, samt i veiledning av studenter.

 

PUBLIKASJONER I INTERNASJONALE TIDSSKRIFT
Thorstad EB, Todd CD, Uglem I, Bjørn PÅ, Gargan PG, Vollset KW, Halttunen E , Kålås S, Berg M, Finstad B (2016). Marine life of the sea trout. Mar. Biol. in print.

Thorstad EB, Todd CD, Bjørn PÅ, Gargan PG, Vollset KW, Halttunen E , Kålås S, Uglem I, Berg M, Finstad B (2015) Effects of salmon lice Lepeophtheirus salmonis on wild sea trout Salmo trutta—a literature review. Aquac. Env. Interact. 7: 91–113

Arachevala-Lopez P., Thorstad EB, Todd CD Bjørn PÅ, Gargan PG, Vollset KW, Halttunen E, Kålås S, Uglem I, Berg M, Finstad B (2015) Effects of salmon lice Lepeophtheirus salmonis (Copepoda: Caligidae) on sea trout (Salmo trutta) populations from the NE Atlantic coast. Rev. Biol. Mar. Oceanogr. 50 (3): 411-426.

Halttunen E , Jensen JLA, Næsje TF, Davidsen JG, Thorstad EB, Chittenden CM, Hamel S, Primicerio R, Rikardsen AH (2013). State-dependent migratory timing of post-spawned Atlantic salmon (Salmo salar). Can. J. Fish. Aquatic. Sci. 70: 1063-1071.

Davidsen JG, Rikardsen AH, Thorstad EB, Halttunen E , Mitamura H, Præbel K, Skarðhamar J, Næsje TF (2013). Homing behaviour of Atlantic salmon (Salmo salar) during final phase of marine migration and river entry. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 70: 794-802.

Kusterle, S, Halttunen E , Thorstad EB, Næsje TF, Jensen JLA, Gallo A, Olague E, Rikardsen AH (2013). The gill maggot Salmincola salmoneus L as an indicator of repeat spawning in Atlantic salmon Salmo salar. J. Fish Biol. 82: 1068-1073.

Chittenden CM, Rikardsen AH, Skilbrei O, Davidsen JG, Halttunen E , McKinley RS (2011). An effective method for the recapture of escaped farmed salmon. Aquac. Env. Interact. 1: 215-224.

Halttunen E , Rikardsen AH, Thorstad EB, Næsje TF, Jensen JLA, Aas, Ø (2010). Impact of catch-and-release practices on behavior and mortality of Atlantic salmon (Salmo salar L.) kelts. Fish. Res.105: 141–147.

Burt JM, Halttunen E , Gale MK (2010). Student reflections on the international symposium on salmonid population ecology in Luarca. Ecol. of Freshw. Fish. 20 (3): 495-496.

Jensen JLA, Halttunen E , Thorstad EB, Næsje TF, Rikardsen AH (2010). Does catch-and-release angling alter the migratory behavior of Atlantic salmon? Fish. Res. 106: 550-554.

Halttunen E , Rikardsen AH, Davidsen JG, Thorstad EB, Dempson JB (2009). Survival, migration speed and swimming depth of Atlantic salmon kelts during sea entry and fjord migration. In: J.L. Nielsen, H. Arrizabalaga, N. Fragoso, A. Hobday, M. Lutcavage & J. Sibert (eds.) Tagging and tracking of Marine Animals with Electronic Devices, Reviews: Methods and Technologies in Fish Biology and Fisheries 9. Dordrecht: Springer. pp 35-49.

Davidsen JG, Rikardsen AH, Halttunen E , Thorstad EB, Økland F, Letcher BH, Skarðhamar J, Næsje TF (2009). Migratory behaviour and survival rates of wild northern Atlantic salmon (Salmo salar) post-smolts: effects of environmental factors. J. Fish Biol. 75: 1700–1718.

POPULÆRVITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER, RAPPORTER OG ANDRE PUBLIKASJONER

Thorstad EB, Todd CD Bjørn PÅ, Gargan PG, Vollset KW, Halttunen E, Kålås S, Uglem I, Berg M, Finstad B (2015) Effects of salmon lice sea trout—a literature review. NINA Report 1044, 1-162

Halttunen E (2011). Staying alive – the survival and importance of Atlantic salmon post-spawners. Ph.D. thesis, University of Tromsø, Tromsø, Norway. Munin Open Research Archive: http://munin.uit.no/handle/10037/3536

Jensen JLA, Rikardsen AH, Næsje TF, Thorstad EB, Halttunen E , Suhr AH, Leinan I (2010). Fangstrater, oppvandring og fordeling av laks i Altaelva.  NINA Rapport 595. 58 s (in Norwegian).

Rikardsen AH, Davidsen JG, Halttunen E , Jensen JLA, Gjelland KØ (2008). Datateknologi avslører fiskens hemmeligheter! Ottar 273: 45-51 (in Norwegian).

Halttunen E (2002). The role of krill in vertical carbon export. Cand. Sci. Thesis. University of Helsinki.

VITENSKAPELIGE PRESENTASJONER
Invitert faglig foredragsholder:

2015: Lakselus-seminar, UiT, Norway

2015:  Lakselus og villfisk, Seminar: Sjømat i fokus. Senja næringshage Finnsnes2012: Fiskesymposiet, Bergen, Norway

2011: Graduate School of Informatics, Kyoto University, Kyoto, Japan

2010:  Pacific salmon ecology & conservation laboratory, UBC, Vancouver, Canada

2010:  School of Aquatic and Fishery Sciences, UW, Seattle, USA

2009: PBS 2009 seminar series, Pacific Biological Station, Nanaimo, Canada

2009:  Fisheries Research Seminar series FISH500, UBC, Vancouver, Canada

2009:  Earth and Ocean Sciences seminar series, SFU, Vancouver, Canada

Foredrag på faglig konferanse:

2011: 1st International Conference on Fish Telemetry, Hokkaido, Japan
2010: International Symposium, Advances in the Population Ecology of Stream Salmonids, Luarca, Spain
2009:  8th Conference on Fish Telemetry held in Europe, SLU, Sweden
2007:  Second international symposium for electronic tagging and tracking of marine fish, San Sebastian, Spain

Foredrag på faglig workshop:
2010:  International Symposium, Advances in the Population Ecology of Stream Salmonids, Luarca, Spain.
2008:  NoWPaS -salmonid research network workshop, pris for best presentasjon

UTVALGTE POPULÆRVITENSKAPELIGE BIDRAG

2015:  Lakselus og klimaendring i nord, NRK Sapmi/Oddasat (https://tv.nrk.no/serie/oddasat-tv/SANY70112515/25-11-2015 - t=5m41s)

2013:  presentasjon av UiT under statsbesøk av den finske presidenten.

2013:  Presentasjon av UiT ved besøk av fiskeriministeren, Norge.

2011-nå: styremedlem av Research Communication and Outreach ved UiT ( http://recotromso.blogspot.no )

2012: Video-portrett av doktorgradsprosjektet i NRK program “Schrødingers katt” ( http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/301330/ )

2007-2012: Flere intervju om doktorgradsprosjektet (Forskning.no, Sciencenordic.com, Alt om fiske, Alta Radio, Altaposten, NRK-Nord-Nytt, Fiskaren, Ut i Naturen, see eksempel: http://www.forskning.no/artikler/2012/februar/313286 )

2011: Presentasjon på “Havdagen 2011”, Oslo, og “Framdagen” Tromsø

2011: Konkurrent I “Forsker-Grand-Prix 2011” i Bergen

2011: Vinner av “Forsker-Grand-Prix 2011” i Tromsø

2011:  Foredrag om presentasjonsteknikk, samt arrangert et eget Research Grand Prix-konkurranse for den nasjonale forskerskolen ResClim, Hurtigruten, Norge

2011: Regisserte en film på egen forskning ( http://vimeo.com/19149379 ) på en video-workshop med Randy Olson, Arctic Frontiers 2011, Tromsø, Norge, og viste filmen på Arctic Frontiers kveldsprogram

2007-2011: Arrangerte flere rekrutteringsopplegg, for eksempel (foredrag og dissekering av røye) hvert år for videregående elever i regi av ferskvannsgruppa ved UiT, presentert på Forskningsdagene, og arrangert en klimakonferanse for 4 videregående klasser i Troms Fylke ved Polar-miljø-senteret

SPÅK OG INTERNASJONAL ERFARING
Har bodd i: Saudi-Arabia, Finland, Frankrike, Danmark, Portugal, Norge, Canada
Har jobbet og studert i: Finland, Danmark, Portugal, Norge, Canada
Kan følgende språk: flytende Finsk, Engelsk, Norsk, Spansk, forstår Svensk og Dansk, og klarer i nød med Fransk, Portugisisk og Russisk

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)