Edda Johannesen

Forsker
Telefon: 47026913
Avdeling: Bunnfisk 2110

Arbeider med

- økologien i Barentshavet, særlig torskens beiting og artsmangfold av fisk

Pågående prosjekter/verv:

Norsk representat i ekspertnettverk for marine fisk i Circumpolar Biodiversity Monitoring Program (CBMP) under Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF http://www.caff.is/ )  under Arktisk Råd (2012-)

Co-chair ICES arbeidsgruppe Integrated Ecosystem Assesment of the Barents Sea (WGIBAR 2014-2016) http://www.ices.dk/community/groups/Pages/WGIBAR.aspx

Prosjektleder "The cod – capelin interaction in the Barents Sea: spatial dynamics in predator prey overlap and functional response" - CODFUN (finansiert av Norges forskningsråd 2015-2017)

Prosjektleder "Arctic fish distributional atlas and identification guide (finansiert av utenriksdepartementet 2014-2017)

Arbeidspakkeleder (WP 6- Cod - a key species in the Barents Sea food web) i prosjekt:  "Trophic interactions in the Barents Sea- steps towards an Integrated Ecosystem Assessment" -TIBIA (strategisk initiativ finansiert av Norges forskningsråd 2014-2018)

Arbeidspakkeleder  i prosjekt: "How does a dominant predator and climate shape fish biodiversity over space and time in large marine ecosystems?"(finansiert av Norges forskingsråd 2014-2016)

Curriculum Vitae

Seniorforsker ved Havforskningsinstituttet (2003-)

Post doc Université Paris Sud, feltarbeid Fransk Guyana, prosjekttittel:”Nest survival of Green Turtle Ch elonia mydas , Awala-Yalimapo, French Guiana” (2001-2002)

Post doc University of Otago, New Zealand, prosjekttittel:“Effects of climate and predation on Little Penguin ( Eudyptula minor ) demography” (1999-2001)

Dr. Scient i Zoologi ved Universitet i Oslo (1999)

Publikasjoner:

se www.researchgate.net

Faggrupper

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)