Christian Irgens

IMG_2199_crop1.jpg
Stipendiat
Telefon: 55238500
Avdeling: Ukjent Avdeling

Arbeidsområde

Jeg jobber med en doktorgrad på torsk, som omfatter både felt- og eksperimentelle studier, der otolitter (ørestein) benyttes til å påvise viktige milepæler/hendelser i torskens livshistorie og forstå betydningnen i en økologisk kontekst. I dette arbeidet vil jeg spesifikt fokusere på:
  • Bunnslåing hos 0-gruppe torsk, og den miljømessige betydningen denne perioden har for otolittvekst, otolittmorfologi, somatisk vekst og kondisjon, og dødelighet.
  • Validering av såkalte "gytesoner" hos skrei og kysttorsk som kan angis ved alderslesing, og kan gi viktig informasjon ved beregninger av torskens gytebestand.

I deler av 2016 jobbet jeg som vikar for Jane Godiksen, som otolittforsker med ansvar for et større diettforsøk på torsk på Austevoll, samt koordinator for kvalitetsikring av aldersleing og opplæring av nye alderslesere. Sistnevnte arbeidet innbærer også internasjonale samarbeid (ringlesinger og workshops) for å opprettholde standardisert alderslesing på de arter som forvaltes igjennom ICES, der Havforskningsinstituttet sammen med en rekke andre nasjoner bidrar med otolitter/skjell til ringlesinger og aldersdata til assessment.

Curriculum Vitae

Education:

2010 Master in marine biology; fish biology, University of Bergen, Norway

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)