Celia Nilssen

No image

Telefon: 411 26 804

Arbeider med

  • prosjektøkonom avdeling Tromsø
  • programøkonom forskningsprogrammet Marine Prosesser
  • prosjektøkonom for MAREANO
  • prosjektstøtte, koordinerering og rådgivning faggrupper og programmer lokalisert i Tromsø
  • generell forskningsadministrasjon