Cecilie Svanevik

Forsker
Telefon: 95274013
Avdeling: Fremmed- og smittestoff

Publikasjoner

Poster

2017

Isolation and characterisation of Shiga toxin-producing Escherichia coli from Norwegian bivalves

Carlota Cedillo Martin, Bjørn Tore Lunestad, Cecilie Smith Svanevik, Camilla Sekse, Gro Skøien Johannessen

Vitenskapelige artikler (NVI)

2018

Microbiota of lutefisk, a Nordic traditional cod dish with a high pH

Bjørn Tore Lunestad, Didrik Hjertaker Grevskott, Irja Sunde Roiha, Cecilie Smith Svanevik
Food Control 90 p. 312-316
2018

A survey of zoonotic nematodes of commercial key fish species from major European fishing grounds?Introducing the FP7 PARASITE exposure assessment study

Arne Levsen, Cecilie Smith Svanevik, Paolo Cipriani, Simonetta Mattiucci, Melanie Gay, Lee C Hastie, Ivana Buselic, Ivona Mladineo, Horst Karl, Ute Ostermeyer, Kurt Buchmann, Danjal Petur Højgaard, Angel F Gonzalez, Santiago Pascual, Graham J Pierce
Fisheries Research 202 p. 4-21
2018

Anisakis species composition and infection characteristics in Atlantic mackerel, Scomber scombrus, from major European fishing grounds ? reflecting changing fish host distribution and migration pattern

Arne Levsen, Paolo Cipriani, Simonetta Mattiucci, Melanie Gay, Lee C Hastie, Ken MacKenzie, Graham J Pierce, Cecilie Smith Svanevik, Danjal Petur Højgaard, Giuseppe Nascetti, Angel F Gonzalez, Santiago Pascual
Fisheries Research 202 p. 112-121
2017

Marine bivalve mollusks as possible indicators of multidrug-resistant escherichia coli and other species of the enterobacteriaceae Family

Didrik Hjertaker Grevskott, Cecilie Smith Svanevik, Marianne Sunde, Astrid Lousie Wester, Bjørn Tore Lunestad
Frontiers in Microbiology 8
2017

Introducing a Novel Media to Improve the Recovery of Culturable Bacteria from the Fish Parasite Anisakis spp. larvae (Nematoda: Anisakidae)

Cecilie Smith Svanevik, Bjørn Tore Lunestad
Current Microbiology 74 p. 1043-1048
2016

An Outbreak of Norovirus Infection from Shellfish Soup Due to Unforeseen Insufficient Heating During Preparation

Bjørn Tore Lunestad, Amund Måge, Irja Sunde Roiha, Mette Myrmel, Cecilie Smith Svanevik, Arne Duinker
Food and Environmnetal Virology p. 1-4
2016

The species accuracy of the Most Probable Number (MPN) European Union reference method for enumeration of Escherichia coli in marine bivalves

Didrik Hjertaker Grevskott, Cecilie Smith Svanevik, Astrid Lousie Wester, Bjørn Tore Lunestad
Journal of Microbiological Methods 131 p. 73-77
2015

Microbiological assessment along the fish production chain of the Norwegian pelagic fisheries sector - Results from a spot sampling programme

Cecilie Smith Svanevik, Irja Sunde Roiha, Arne Levsen, Bjørn Tore Lunestad
Food microbiology (Print) 51 p. 144-153
2015

Time trends in the prevalence of Escherichia coli and enterococci in bivalves harvested in Norway during 2007-2012

Bjørn Tore Lunestad, Sylvia Frantzen, Cecilie Smith Svanevik, Irja Sunde Roiha, Arne Duinker
Food Control 60 p. 289-295
2015

Microbiological water examination during laboratory courses generates new knowledge for students, scientists and the government

Cecilie Smith Svanevik, Bjørn Tore Lunestad
FEMS Microbiology Letters 362
2014

Effect of Anisakis simplex (sl) larvae on the spoilage rate and shelf-life of fish mince products under laboratory conditions

Cecilie Smith Svanevik, Bjørn Tore Lunestad, Arne Levsen
Food Control 46 p. 121-126
2013

The role of muscle-invading anisakid larvae on bacterial contamination of the flesh of post-harvest blue whiting (Micromesistius poutassou)

Cecilie Smith Svanevik, Arne Levsen, Bjørn Tore Lunestad
Food Control 30 p. 526-530
2011

Characterisation of the microbiota of Atlantic mackerel (Scomber scombrus)

Cecilie Smidt Svanevik, Bjørn Tore Lunestad
International Journal of Food Microbiology 151 p. 164-170

Rapporter og avhandlinger

2015

Microbiological aspects of Fish handling and processing in the Norwegian pelagic sector

Svanevik, Cecilie Smith
2011

Program for overvåkning av fiskefôr - årsrapport 2011

Marit Espe, Amund Maage, Cecilie Smith Svanevik, Robin Ørnsrud, Bjørn Tore Lunestad

Kapitler og bøker

2017

Indicator bacteria from food

Madelaine Norström, Jannice Schau Slettemeås, Gro Skøien Johannessen, Cecilie Smith Svanevik, Bjørn Tore Lunestad, Anne Margrete Urdahl
p. 63-75

Jeg er opprinnelig fra Valestrand på Osterøy, men har lenge vært bosatt i Bergen. Jeg er utdannet biolog ved UiB, med spesialisering i zoologisk systematikk og fiskebiologi. Jeg har en master i «Ernæring hos akvatiske organismer i oppdrett», men hvor selve oppgaven min omhandlet bakterielle kvalitetsparametere under fangst av makrell.Arbeidsområde
Utvalgte publikasjoner
Prosjekter
Vitenskaplige publikasjoner


Stipendiatavhandling


Mitt viktigste forskningsfelt gjelder bakteriell biota av pelagiske fiskearter med fokus på kvalitetsredusere parametre under fangst og foredling. I tesen jeg jobber med har jeg undersøkt bakteriesammensetningen av Atlantisk makrell under fangst. Jeg har også undersøkt effekten av den parasittiske Anisakis larven inne i fiskefileter av kolmule. I mitt nyeste forsøk undersøkte jeg hvordan bakterier funnet i disse larvene påvirker holdbarheten av farseprodukter.


Mikrobiologi


Jeg jobber med bakterier knyttet til fisk, og i hovedsak med kvalitetsreduserende arter som Pseudomonas spp., Shewanella putrefaciens og Photobacterium phosphoreum , men også noen patogene bakterier som Listeria monocytogenes , Salmonella spp. og Vibrio spp. Nå jeg undersøker vann fra sjø eller fisketanker tester jeg for fekale indikatororganismer som koliforme og termotolerante koliforme bakterier, samt enterokokker og det generelle kimtallet.


Metoder


For å undersøke bakterier bruker jeg konvensjonelle dyrkningsmetoder med  ikke-selektive vekstmedier og kromogene, selektive vektsmedier. Jeg har også brukt biokjemiske kit. For identifisering av bakterier bruker jeg molekylærbiologiske metoder og analyserer for bakteriens 16S rRNA -gen. Renkulturer analyserer ved bruk av PCR og Sanger sekvensering, mens en PCR – DGGE-metode brukes for separasjon av bakterie DNA fra blandede prøver, før sekvensering.


Undervisning


Kurset BIO 207 "Sjømat mikrobiologi " arrangeres ved UiB og undervises av prof. Bjørn Tore Lunestad. Kurset har noen aktiviteter ved NIFES, hvor jeg organiserer de obligatoriske delene. Dette inkluderer erskusjon til fiskeforedlingsbedrift, samt et en-ukes laboratoriekurs som holdes ved NIFES. I dette kurset skal studentene ha introduksjonsforelesninger som jeg holder, før de arbeider i laboratoriet. Studenten arbeider seg gjennom 20 ulike mikrobiologiske metoder og skriver en laboratorierapport som jeg retter og godkjenner.


Forskningstokt


Instituttet har i ca ti år arrangert forskningstokt med kommersielle fiskefartøy. Jeg har, siden 2009, vært på flere av dissehvor jeg har undersøkt ulike pelagiske fiskeslag som sild, makrell og kolmule. For å kunne delta har jeg  et overlevelsesdrakt-sertifikat og opplæring som toktleder. Jeg har organisert flere av toktene og har hatt ansvaret for inntil tre medarbeidere.


C.S Svanevik, A. Levsen and B.T. Lunestad, 2013. The role of muscle-invading anisakid larvae on bacterial contamination of the flesh of post-harvest blue whiting (Micromesistius poutassou). Food Control, 30(2), 526-530.

Marit Espe, Amund Måge, Cecilie Smith Svanevik, Robin Ørnsrud and Bjørn Tore Lunestad, 2012. Monitoring programme for fish feed, annual report 2011.

Helge Torbjørn Hove, Bjørn Tore Lunestad, Cecilie S. Svanevik and Amund Måge, 2012. Monitory programme for vetrinary control on fisheries products imported to Norway from third contries, annual report 2011.

Arne Duinker, Bjørn Tore Lunestad, Cecilie Smith Svanevik and Kåre Julshamn, 2012. Monitoring programme for shellfish – contaminants and microbiology, annual report 2011.

C.S. Svanevik and B.T. Lunestad, 2011. Characterisation of the microbiota of Atlantic mackerel (Scomber scombrus). International Journal of Food Microbiology, Volume 151, Issue 2, 2nd December 2011, Pages 164-170

C.S. Svanevik, 2010. Characterisation of the bacterial flora of Atlantic Mackerel (Scomber scombrus), master thesis, UiB and NIFES, Bergen, Norway.

 • 2015


  Cecilie Smith Svanevik, Irja Sunde Roiha, Arne Levsen, Bjørn Tore Lunestad

  Microbiological assessment along the fish production chain of the Norwegian pelagic fisheries sector - Results from a spot sampling programme

  Food microbiology (Print); Volum 51. S. 144-153
  • År: 2015

  Bjørn Tore Lunestad, Sylvia Frantzen, Cecilie Smith Svanevik, Irja Sunde Roiha, Arne Duinker

  Time trends in the prevalence of Escherichia coli and enterococci in bivalves harvested in Norway during 2007-2012

  Food Control; Volum 60. S. 289-295
  • År: 2015

  Cecilie Smith Svanevik, Bjørn Tore Lunestad

  Microbiological water examination during laboratory courses generates new knowledge for students, scientists and the government

  FEMS Microbiology Letters; Volum 362.(20)
  • År: 2015
 • 2014


  Cecilie Smith Svanevik, Bjørn Tore Lunestad, Arne Levsen

  Effect of Anisakis simplex (sl) larvae on the spoilage rate and shelf-life of fish mince products under laboratory conditions

  Food Control; Volum 46. S. 121-126
  • År: 2014
 • 2013


  Cecilie Smith Svanevik, Arne Levsen, Bjørn Tore Lunestad

  The role of muscle-invading anisakid larvae on bacterial contamination of the flesh of post-harvest blue whiting (Micromesistius poutassou)

  Food Control; Volum 30.(2) S. 526-530
  • År: 2013
 • 2011


  Cecilie Smidt Svanevik, Bjørn Tore Lunestad

  Characterisation of the microbiota of Atlantic mackerel (Scomber scombrus)

  International Journal of Food Microbiology; Volum 151.(2) S. 164-170
  • År: 2011
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)