Cecilie Svanevik

Forsker
Telefon: 95274013
Avdeling: Fremmed- og smittestoff

Jeg er opprinnelig fra Valestrand på Osterøy, men har lenge vært bosatt i Bergen. Jeg er utdannet biolog ved UiB, med spesialisering i zoologisk systematikk og fiskebiologi. Jeg har en master i «Ernæring hos akvatiske organismer i oppdrett», men hvor selve oppgaven min omhandlet bakterielle kvalitetsparametere under fangst av makrell.Arbeidsområde
Utvalgte publikasjoner
Prosjekter
Vitenskaplige publikasjoner


Stipendiatavhandling


Mitt viktigste forskningsfelt gjelder bakteriell biota av pelagiske fiskearter med fokus på kvalitetsredusere parametre under fangst og foredling. I tesen jeg jobber med har jeg undersøkt bakteriesammensetningen av Atlantisk makrell under fangst. Jeg har også undersøkt effekten av den parasittiske Anisakis larven inne i fiskefileter av kolmule. I mitt nyeste forsøk undersøkte jeg hvordan bakterier funnet i disse larvene påvirker holdbarheten av farseprodukter.


Mikrobiologi


Jeg jobber med bakterier knyttet til fisk, og i hovedsak med kvalitetsreduserende arter som Pseudomonas spp., Shewanella putrefaciens og Photobacterium phosphoreum , men også noen patogene bakterier som Listeria monocytogenes , Salmonella spp. og Vibrio spp. Nå jeg undersøker vann fra sjø eller fisketanker tester jeg for fekale indikatororganismer som koliforme og termotolerante koliforme bakterier, samt enterokokker og det generelle kimtallet.


Metoder


For å undersøke bakterier bruker jeg konvensjonelle dyrkningsmetoder med  ikke-selektive vekstmedier og kromogene, selektive vektsmedier. Jeg har også brukt biokjemiske kit. For identifisering av bakterier bruker jeg molekylærbiologiske metoder og analyserer for bakteriens 16S rRNA -gen. Renkulturer analyserer ved bruk av PCR og Sanger sekvensering, mens en PCR – DGGE-metode brukes for separasjon av bakterie DNA fra blandede prøver, før sekvensering.


Undervisning


Kurset BIO 207 "Sjømat mikrobiologi " arrangeres ved UiB og undervises av prof. Bjørn Tore Lunestad. Kurset har noen aktiviteter ved NIFES, hvor jeg organiserer de obligatoriske delene. Dette inkluderer erskusjon til fiskeforedlingsbedrift, samt et en-ukes laboratoriekurs som holdes ved NIFES. I dette kurset skal studentene ha introduksjonsforelesninger som jeg holder, før de arbeider i laboratoriet. Studenten arbeider seg gjennom 20 ulike mikrobiologiske metoder og skriver en laboratorierapport som jeg retter og godkjenner.


Forskningstokt


Instituttet har i ca ti år arrangert forskningstokt med kommersielle fiskefartøy. Jeg har, siden 2009, vært på flere av dissehvor jeg har undersøkt ulike pelagiske fiskeslag som sild, makrell og kolmule. For å kunne delta har jeg  et overlevelsesdrakt-sertifikat og opplæring som toktleder. Jeg har organisert flere av toktene og har hatt ansvaret for inntil tre medarbeidere.


C.S Svanevik, A. Levsen and B.T. Lunestad, 2013. The role of muscle-invading anisakid larvae on bacterial contamination of the flesh of post-harvest blue whiting (Micromesistius poutassou). Food Control, 30(2), 526-530.

Marit Espe, Amund Måge, Cecilie Smith Svanevik, Robin Ørnsrud and Bjørn Tore Lunestad, 2012. Monitoring programme for fish feed, annual report 2011.

Helge Torbjørn Hove, Bjørn Tore Lunestad, Cecilie S. Svanevik and Amund Måge, 2012. Monitory programme for vetrinary control on fisheries products imported to Norway from third contries, annual report 2011.

Arne Duinker, Bjørn Tore Lunestad, Cecilie Smith Svanevik and Kåre Julshamn, 2012. Monitoring programme for shellfish – contaminants and microbiology, annual report 2011.

C.S. Svanevik and B.T. Lunestad, 2011. Characterisation of the microbiota of Atlantic mackerel (Scomber scombrus). International Journal of Food Microbiology, Volume 151, Issue 2, 2nd December 2011, Pages 164-170

C.S. Svanevik, 2010. Characterisation of the bacterial flora of Atlantic Mackerel (Scomber scombrus), master thesis, UiB and NIFES, Bergen, Norway.

 • 2015


  Cecilie Smith Svanevik, Irja Sunde Roiha, Arne Levsen, Bjørn Tore Lunestad

  Microbiological assessment along the fish production chain of the Norwegian pelagic fisheries sector - Results from a spot sampling programme

  Food microbiology (Print); Volum 51. S. 144-153
  • År: 2015

  Bjørn Tore Lunestad, Sylvia Frantzen, Cecilie Smith Svanevik, Irja Sunde Roiha, Arne Duinker

  Time trends in the prevalence of Escherichia coli and enterococci in bivalves harvested in Norway during 2007-2012

  Food Control; Volum 60. S. 289-295
  • År: 2015

  Cecilie Smith Svanevik, Bjørn Tore Lunestad

  Microbiological water examination during laboratory courses generates new knowledge for students, scientists and the government

  FEMS Microbiology Letters; Volum 362.(20)
  • År: 2015
 • 2014


  Cecilie Smith Svanevik, Bjørn Tore Lunestad, Arne Levsen

  Effect of Anisakis simplex (sl) larvae on the spoilage rate and shelf-life of fish mince products under laboratory conditions

  Food Control; Volum 46. S. 121-126
  • År: 2014
 • 2013


  Cecilie Smith Svanevik, Arne Levsen, Bjørn Tore Lunestad

  The role of muscle-invading anisakid larvae on bacterial contamination of the flesh of post-harvest blue whiting (Micromesistius poutassou)

  Food Control; Volum 30.(2) S. 526-530
  • År: 2013
 • 2011


  Cecilie Smidt Svanevik, Bjørn Tore Lunestad

  Characterisation of the microbiota of Atlantic mackerel (Scomber scombrus)

  International Journal of Food Microbiology; Volum 151.(2) S. 164-170
  • År: 2011
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)