Cecilie Skår

No image
Senioringeniør
Telefon: 55238508
Avdeling: Smittespredning og sykdom 2340

Arbeider med

Et spekter av mikrobiologiske og molekylærbiologiske teknikker innenfor fiske-og skjellhelse arbeid. Arbeider også med metodeutvikling både molekylærbiologiske og immunologiske til å studere laksevirus overlevelse i sjøvann.

Skjellhelse: PCR teknikker for påvisning av Bonamia spp, Marteilia sp hos Ostrea edulis og Mytilus edulis samt Herpesvirus (OsHV-1) hos Crassostrea gigas .

Fiskehelse: Bakterieidentifikasjon hos vill leppefisk ved bruk av sekvensering, bruk av sanntids-RT PCR for påvisning av forskjellige fiskepatogener slik som ISAV, SAV, Nodavirus, Francisella noatunensis .

Curriculum Vitae

Stilling

Senioringeniør

Utdanning

1995   Cand. Scient, Institutt for mikrobiologi, Universitetet i Bergen (UiB).
1996   Praktisk pedagogikk ved institutt for praktisk pedagogikk, Universitetet.
2003   Dr. Scient, Institutt for molekylærbiologi, Universitetet i Bergen (UiB).

Laboratorieteknikker


Celle-og virusdyrkning, bakteriedyrkning, sanntids-PCR, RT-PCR, DNA og RNA isolering, sekvensering, southernblotting, immunoblotting, checkerboard teknikk, in situ hybridisering, ELISA, gelelektroforese, kloning, microarray og  bioakkumuleringsforsøk med blåskjell.

Publikasjoner
Mortensen,S., Skår, C.K., Harkestad, L.S., Einen, A.C.B.and Jelmert A.(2010) Finnes det bonamiose i norske bestander av flatøsters, Ostrea edulis? (2011) Norsk Veterinært Tidsskrift, Norsk veterinærtidsskrift, nummer 2: 67-73.

Paillard C, Korsnes K, Le Chevalier P, Le Boulay C, Harkestad L, Eriksen AG, Willassen E, Bergh Ø, Bovo C, Skår C and S Mortensen (2008). Vibrio tapetis-like strain isolated from introduced Manila clams Ruditapes philippinarum showing symptoms of Brown Ring Disease in Norway. Diseases of Aquatic Organisms. 81:153-161

Skår CK and S Mortensen (2007). The fate of Infectious Salmon Anaemia Virus (ISAV) in experimentally challenged blue mussels, Mytilus edulis L. Diseases of Aquatic Organisms. 74: 1-6

Nerland AH, Skår CK, Eriksen TB and Bleie H (2007). Detection of nodavirus in seawater from rearing facilities for Atlantic halibut Hippoglossus hippoglossus larvae. Diseases of Aquatic Organisms. 73: 201-205

Glover KA, Skår C, Christie KE, Glette J, Rudra H and Ø. Skaala (2006). Size-dependent susceptibility to infectious salmon anemia virus (ISAV) in Atlantic salmon (Salmo salar L.) of farm, hybrid and wild parentage. Aquaculture. 254:82-91

Korsnes K, Nicolaisen O, Skår CK, Nerland AH, and Ø Bergh (2006). Bacteria in the gut of juvenile cod Gadus morhua fed live feed enriched with four different commercial diets. ICES Journal of Marine Science. 63: 296-301

Skår, CK, Krüger PG and V Bakken (2003). Characterisation and subcellular localisation of the GroEL-like and DnaK-like proteins isolated from Fusobacterium nucleatum ATCC 10953. Anaerobe. 9: 305-312

Skår, CK and V Bakken (2001). The heat shock response of Fusobacterium nucleatum. European Journal of Oral Sciences.109: 402-408

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)