Atabak Mahjour Azad

Stipendiat

Telefon: +4795777253
Avdeling: Trygg og sunn sjømat,Fremmed- og smittestoff

Jeg er stipendiat ved Universitetet i Bergen, og lokalisert ved NIFES. Hovedfokusen for min forskning er toksisitet av kvikksølv i sjømat og samspillet av næringsstoffer i sjømat med kvikksølv.Prosjekter