Åsmund Bjordal

Fagdirektør
Telefon: 90696701
Avdeling: Fiskerifaglig utviklingssamarbeid

Arbeidsområde

Har siden 2007 vært direktør for Fagsenteret for utviklingssamarbeid / Center for Development Cooperation in Fisheries (CDCF). Vi bistår utviklingsland med å fremme bærektaftige fiskerier, akvakultur og marint miljø, I 2015 har vi samarbeidsprosjekter i 12 land i Afrika, Asia og Latin-Amerikla. Det største prosjektet er imidlertid Nansen-programmet som vi utfører i tett samarbeid med FNs matvareorganisasjon FAO, der tokt med forskningsfartøyet Dr. Fridtjof Nansen er et kjerne-element..

(Se: www.imr.no , www.cdcf.no og www.eaf-nansen.org )

Curriculum Vitae

Personal data:

Født: 22.07.1951
Adresse/jobb: Havforskningsinstituttet, P.O. Box 1870 Nordnes, N-5817 Bergen
e-post: aasmund@imr.no

Utdanning:
1970: Ex artium/reallinja, Molde Gymnas
1973: Fiskarfagskulen/skipperlinja, Laksevåg
1976: MA, Marine biology, U. of California, St. Barbara
1979: Hovedfag, fiskeribiologi, U. i Bergen

Arbeidserfaring:
1979-1993: Forsker ved Fiskeriteknologisk forskningsinstitutt (FTFI)/Fangstseksjonen (innlemmet i Havforskningsinstituttet i 1991). Forskningsområde: utvikling av teine og lineredskap, velferd hos oppdrettslaks, utvikling av leppefisk for avlusing av laks.
1993-2005: Forskningsdirektør, Senter for Marine Ressuressurser ved Havforskningsinstituttet
2005-2007: Rådgiver for havforskningsdirektøren i Maputo, Mozambique.
2007-dd: direktør, Fagsenteret for fiskerifaglig utviklingssamarbeid

Publikasjoner

Faglige foredrag

2015

The EAF-Nansen Program: Marine Biodiversity and Capacity Building

Bjordal, Åsmund
2015

The Centre for Development Cooperation in Fisheries (CDCF) and the future for the EAF-Nansen program.

Bjordal, Åsmund
2015

Cage culture in Asia - can lessons be learned from the Norwegian salmon story

Åsmund Bjordal, Geir Lasse Taranger
2015

The new "Dr. Fridtjof Nansen"

Bjordal, Åsmund
2015

The Nansen Program in a Nutshell: Past, Present and Future

Bjordal, Åsmund
2015

Fisker og forsker i 100 år - og vel så det

Bjordal, Åsmund
2015

Institute of Marine Research, CDCF and the Nansen Program

Bjordal, Åsmund
2015

Institute of Marine Research, CDCF and the Nansen Program

Bjordal, Åsmund
2015

Center for Development Cooperation in Fisheries

Bjordal, Åsmund
2015

Nansen-programmet, 3. fase/nytt fartøy - endringer i forhold til evalueringsanbefalinger.

Bjordal, Åsmund
2013

The new Research vessel - development and proposed capabilities

Åsmund Bjordal, Per Nieuwejaar
2012

Fisk for utvikling - når skal Norge satse?

Bjordal, Åsmund
2012

Balanced harvest: academic exercise or good idea for fisheries management?

Bjordal, Åsmund
2012

The nansen program - for Sustainable Fisheries in Africa

Bjordal, Åsmund

Populærvitenskapelige artikler

2016

Norsk fiskeribistand for bærekraftig forvaltning

Bjordal, Åsmund
Havforskningsnytt p. 1-2
2016

Nansenprogrammet: Havforskning i fjerne farvann i mer enn 40 år

Bjordal, Åsmund
Naturen p. 287-292

Vitenskapelige artikler (NVI)

2016

Collaboration between the Nansen Programme and the Large Marine Ecosystem Programmes

Gabriella Bianchi, Åsmund Bjordal, Kwame A. Koranteng, Merete Tandstad, Birane Sambe, Tore Strømme
Environmental Development 17 p. 340-348
2015

From cooperative data collection to full collaboration and co-management: a synthesis of the 2014 ICES symposium on fishery-dependent information

Hendrik Dørner, Norman Graham, Gabriella Bianchi, Åsmund Bjordal, Marco Frederiksen, William A Karp, Steven J. Kennelly, Jann T. Martinsohn, Kimberly Murray, Martin Pastoors, Njård Håkon Gudbrandsen
ICES Journal of Marine Science 72 p. 1133-1139
2014

Changing attitudes 1970-2012: Evolution of the Norwegian management framework to prevent overfishing and to secure long-term sustainability

Peter Gullestad, Asgeir Aglen, Jon Åsmund Bjordal, Geir Blom, Sverre Johansen, Jørn Krog, Ole Arve Misund, Ingolf Røttingen
ICES Journal of Marine Science 71 p. 173-182
1996

Performance and biological implications of a multi-gear fishery for Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides)

Kjell Harald Nedreaas, Aud vold Soldal, Jon Åsmund Bjordal
Journal of Northwest Atlantic Fishery Science 19 p. 59-72

Rapporter og avhandlinger

2012

Changing attitudes 1970 - 2012. Evolution of the Norwegian management framework to prevent overfishing and to secure long-term sustainability

Petter Gullestad, Asgeir Aglen, Åsmund Bjordal, Geir Blom, Sverre Johansen, Jørn Krog, Ole Arve Misund, Ingolf Røttingen

Mediebidrag

2016

Forsker på heltid

Bjordal, Åsmund
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)