Åsmund Bjordal

Fagdirektør
Telefon: 90696701
Avdeling: Fiskerifaglig utviklingssamarbeid 1024

Arbeider med

Har siden 2007 vært direktør for Fagsenteret for utviklingssamarbeid / Center for Development Cooperation in Fisheries (CDCF). Vi bistår utviklingsland med å fremme bærektaftige fiskerier, akvakultur og marint miljø, I 2015 har vi samarbeidsprosjekter i 12 land i Afrika, Asia og Latin-Amerikla. Det største prosjektet er imidlertid Nansen-programmet som vi utfører i tett samarbeid med FNs matvareorganisasjon FAO, der tokt med forskningsfartøyet Dr. Fridtjof Nansen er et kjerne-element..

(Se: www.imr.no , www.cdcf.no og www.eaf-nansen.org )

Curriculum Vitae

Personal data:

Født: 22.07.1951
Adresse/jobb: Havforskningsinstituttet, P.O. Box 1870 Nordnes, N-5817 Bergen
e-post: aasmund@imr.no

Utdanning:
1970: Ex artium/reallinja, Molde Gymnas
1973: Fiskarfagskulen/skipperlinja, Laksevåg
1976: MA, Marine biology, U. of California, St. Barbara
1979: Hovedfag, fiskeribiologi, U. i Bergen

Arbeidserfaring:
1979-1993: Forsker ved Fiskeriteknologisk forskningsinstitutt (FTFI)/Fangstseksjonen (innlemmet i Havforskningsinstituttet i 1991). Forskningsområde: utvikling av teine og lineredskap, velferd hos oppdrettslaks, utvikling av leppefisk for avlusing av laks.
1993-2005: Forskningsdirektør, Senter for Marine Ressuressurser ved Havforskningsinstituttet
2005-2007: Rådgiver for havforskningsdirektøren i Maputo, Mozambique.
2007-dd: direktør, Fagsenteret for fiskerifaglig utviklingssamarbeid

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)