Arve Kristiansen

No image

Telefon: 920 24 386

Arbeider med

Hovedsakligt okt og feltarbeid innen flere fagområder :

Økosystemtoktene - bunnfiskprøvetaker.

Lakselusovervåking - bruk av flytetrål og fiskegarn i nasjonale laksefjorder.

Hydrografi nasjonale laksefjorder - bruk av innleide båter - CTD.

Spesialtekniker - Overvåking av helsesituasjon på villfisk.

- Bruk av forskjellig verktøy for prøvetaking av plankton, sediment.

-  Innfanging og transport av levende organismer mm.

Deltar i diverse forefallende arbeid innenfor teknisk-/biologisk -drift ved Forskningsstasjonen Austevoll.