Arve Kristiansen

No image
Overingeniør
Telefon: 92024386
Avdeling: Økosystemprosesser 2180

Arbeider med

Hovedsakligt okt og feltarbeid innen flere fagområder :

Økosystemtoktene - bunnfiskprøvetaker.

Lakselusovervåking - bruk av flytetrål og fiskegarn i nasjonale laksefjorder.

Hydrografi nasjonale laksefjorder - bruk av innleide båter - CTD.

Spesialtekniker - Overvåking av helsesituasjon på villfisk.

- Bruk av forskjellig verktøy for prøvetaking av plankton, sediment.

-  Innfanging og transport av levende organismer mm.

Deltar i diverse forefallende arbeid innenfor teknisk-/biologisk -drift ved Forskningsstasjonen Austevoll.

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)