Arne Storaker

Telefon: 481 32 127

Arbeider med

Diettanalyse av diverse bunnfisk.

Alderslesing av Vanlig Uer.

Toktvirksomhet egne fartøy og leiefartøy.

Faggrupper