Arne Levsen

Forsker
Telefon: 97740545
Avdeling: Fremmed- og smittestoff

Jeg har ansvaret for den parasittologiske forsknings- og forvaltningsstøtteaktiviteten som ligger under instituttets seksjon for fremmed- og smittestoffer. Min forskning er hovedsakelig konsentrert omkring forekomst i tid og rom, av potensielt helseskadelige og/eller kvalitetsreduserende parasitter hos våre kommersielt viktigste marine matfisker inkludert sild, makrell og torsk. Ved siden av de mathygieniske aspektene, er jeg spesielt interessert i å undersøke hvilke mekanismer eller mønstre som bestemmer infeksjonsgrad og fordeling av aktuelle parasitter i de ulike fiskeslagene og økosystemer.Utvalgte publikasjoner
Prosjekter
Vitenskaplige publikasjoner


Levsen A. & Karl H. (2014). Anisakis simplex (s.l.) in Grey gurnard ( Eutrigla gurnardus ) from the North Sea: Food safety considerations in relation to fishing ground and distribution in the flesh. Food Control 36: 15-19.

Svanevik C.S., Levsen A. & Lunestad B.T. (2013). The role of muscle-invading anisakid larvae on bacterial contamination of the flesh of post-harvest blue whiting ( Micromesistius poutassou ). Food Control 30: 526-530.

Werner M.T., Lin A.H., Levsen A. , Egaas E. (2011). A quantitative Sandwich ELISA for the detection of Anisakis simplex protein in seafood . European Food Research and Technology 232: 157-166.

Levsen A. & Lunestad B.T. (2010). Anisakis simplex 3 rd stage larvae in Norwegian spring-spawning herring ( Clupea harengus L.), with emphasis on larval distribution in the flesh . Veterinary Parasitology 171: 247-253.

Levsen A. , Jørgensen A. & Mo T.A. (2008). Occurrence of postmortem myoliquefactive kudoosis in Atlantic mackerel, Scomber scombrus L., from the North Sea. Journal of Fish Diseases 31: 601-611.

 • 2015


  Christiane Kruse Fæste, Arne Levsen, Aung Htun Lin, Natalia Larsen, Christin Plassen, Anders Moen, Thien Van Do, Eliann Egaas

  Fish feed as source of potentially allergenic peptides from the fish parasite Anisakis simplex (s.l.)

  Animal Feed Science and Technology; Volum 202. S. 52-61
  • År: 2015

  Cecilie Smith Svanevik, Irja Sunde Roiha, Arne Levsen, Bjørn Tore Lunestad

  Microbiological assessment along the fish production chain of the Norwegian pelagic fisheries sector - Results from a spot sampling programme

  Food microbiology (Print); Volum 51. S. 144-153
  • År: 2015

  Regina Klapper, Thomas Kuhn, Julian Münster, Arne Levsen, Horst Karl, Sven Klimpel

  Anisakid nematodes in beaked redfish (Sebastes mentella) from three fishing grounds in the North Atlantic, with special notes on distribution in the fish musculature

  Veterinary parasitology; Volum 207.(1-2) S. 72-80
  • År: 2015
 • 2014


  Arne Levsen, Horst Karl

  Anisakis simplex (s.l.) in Grey gurnard (Eutrigla gurnardus) from the North Sea: Food safety considerations in relation to fishing ground and distribution in the flesh

  Food Control; Volum 36.(1) S. 15-19
  • År: 2014

  Cecilie Smith Svanevik, Bjørn Tore Lunestad, Arne Levsen

  Effect of Anisakis simplex (sl) larvae on the spoilage rate and shelf-life of fish mince products under laboratory conditions

  Food Control; Volum 46. S. 121-126
  • År: 2014
 • 2013


  Cecilie Smith Svanevik, Arne Levsen, Bjørn Tore Lunestad

  The role of muscle-invading anisakid larvae on bacterial contamination of the flesh of post-harvest blue whiting (Micromesistius poutassou)

  Food Control; Volum 30.(2) S. 526-530
  • År: 2013
 • 2012


  Aung Htun Lin, Erik Florvaag, Thien Van Do, Stig Gunnar Olof Johansson, Arne Levsen, Kirsi Kaarina Vaali

  IgE sensitization to the fish parasite Anisakis simplex in a Norwegian population: A pilot study

  Scandinavian Journal of Immunology; Volum 75.(4) S. 431-435
  • År: 2012
 • 2011


  Marianne Theodorsen Werner, Christiane Kruse Fæste, Arne Levsen, Eliann Egaas

  A quantitative sandwich ELISA for the detection of Anisakis simplex protein in seafood

  European Food Research and Technology; Volum 232.(1) S. 157-166
  • År: 2011

  Horst Karl, Arne Levsen

  Occurrence and distribution of anisakid nematodes in Grey gurnard (Eutrigla gumardus L.) from the North Sea

  Food Control; Volum 22.(10) S. 1634-1638
  • År: 2011
 • 2010


  Binh Thuy Dang, ARNE LEVSEN, Christoffer Schander, Glenn A Bristow

  Some Haliotrema (Monogenea: Dactylogyridae) from Cultured Grouper (Epinephelus spp.) with Emphasis on the Phylogenetic Position of Haliotrema cromileptis

  Journal of Parasitology; Volum 96.(1) S. 30-39
  • År: 2010

  ARNE LEVSEN, Bjørn Tore Lunestad

  Anisakis simplex third stage larvae in Norwegian spring spawning herring (Clupea harengus L.), with emphasis on larval distribution in the flesh

  Veterinary parasitology; Volum 171.(3-4) S. 247-253
  • År: 2010
 • 2008


  Arne Levsen, Anders Jørgensen, Tor Atle Mo

  Occurrence of postmortem myoliquefactive kudoosis in Atlantic mackerel, Scomber scombrus L., from the North Sea

  Journal of Fish Diseases; Volum 31.(8) S. 601-611
  • År: 2008
 • 2003


  Arne Levsen, Tor Atle Mo, Erik Sterud

  De vanligste infeksjoner hos importert akvariefisk - en mulig trussel mot norsk fauna

  Norsk Veterinærtidsskrift; Volum 115. S. 639-649
  • År: 2003
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)