Arne Gunnar Kolbeinshavn

No image
Avdelingsingeniør
Telefon: 97570854
Avdeling: Stasjon Bergen

Curriculum Vitae

 
 
  • I hele min arbeidskarriere  har  hovedfokuset vært å utvikle nye arter for oppdrettsnæringen.  Først sjørøye ved Universitetet i Tromsø (UiT),  så  torsk- og kveiteyngel i forskning- og utviklingsbedriften Lofilab AS, og videre torsk for Fiskaaling på Færøyene. Har også gjort et naturbasert startfôringsforsøk med  Atlantic Bluefish Tuna (ABFT) i Parisvatnet (2014)
  •  
  • Har lang erfaring med å dyrke/manipulere  forskjellige poller/bassenger – Voiepollen (vol. 3 mill. m³),    Meøypollen og Parisvatnet ( vol. 250.000 m³) samt   et basseng på Færøyene (vol. 20.000 m³).   Ved hjelp av gjødsel/silikat er det  forsøkt å kopiere næringssaltverdiene  - NO3 -, NO2 – , NH4 +, PO4 3-  SiO4 3-  om våren  da  produksjon av  alger  og plankton er  veldig stor i havet. Det samme  skjer ved gjødsling i store poll-/basseng-systemer.  Undertegnede og Havforskningsinstituttet/Parisvatnet har vært overbevist om at naturlig plankton er bedre startfôr  enn hjuldyr for marine larver,  både med hensyn til vekst og overlevelse, noe som det endelig er blitt konsensus om. Nå ser det ut som  polldyrkning, som  undertegnede og Havforskningsinstituttet har holdt på med de siste 30 år   kan vise seg å ha vært  svært fremtidsrettet,  da   FNs klimapanel nå fokuserer på å produsere  sjømat lavt i næringskjeden
  • - eksempelvis  alger og plankton  som har vært essensielt  for  naturbasert yngelproduksjon,  og som nå FNs klimapanel mener kan  være  et av  tiltakene for å produsere  nok mat til den voksende befolkning. Dersom en lykkes med dette, blir det neste å lage produksjonsmodeller, som kan brukes for slike systemer, og som kan bli starten på  ” den blå revolusjon”.  
  • Har videre hatt ansvaret for planlegging/design og oppbygging av diverse forskning- og utviklingsbedrifter  bl.a
  • -Forskningsstasjonen til Universitetet i Tromsø, Blåmannsvik forskningsstasjon som ble bygget opp rundt artene torsk (Gadus morhua), sjørøye (Salvelinus alpinus) og haneskjell (Chlamys islandica) -Forskning-/ og utviklingsbedriften Lofilab  sitt mesocosmanlegg i Meøypollen (vol. 250.000 m³) i Lofoten, som produserte torsk- og kveiteyngel etter den semi-intensive metode. -Oppbygging av et semi-intensivt yngelanlegg i et basseng (vol. 20.000 m³) for PP Fiskaaling, der målet var å utvikle torskoppdrettsanæringen på Færøyene. -Voiepollen (vol. 3 mill m³) i Lofoten, som ble bygget opp rundt  ekstensiv produksjon av torskeyngel. -Forskningsfasiliteter for  sjørøyeforsøk (Salvelinus alpinus) ved UiTs Marinbiologisk Stasjon.

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2012

Rapid growth of farmed cod in sea cages in Faroe Islands

Kolbeinshavn, A.G., Vestergaard, P., Paturrsson, Ø., Gislason, H.
Aquaculture 358-359 p. 224-233
1988

Observation on swimbladder stress syndrome in Arctic charr, Salvelinus alpinus (L) induced by inadequate water depth.

Kolbeinshavn, A.G., Wallace, J.
Aquaculture 46(3 p. 259-261
1988

Observation on the effect of light intensity on growth of Arctic charr fingerlings, Salvelinus alpinus (L) and salmon fry (Salmo salar).

- Wallace, J., Kolbeinshavn, A.G., Aasjord, D.
Aquaculture Vol. 72, Issus 1-2 p. 81-84
1988

The effect of size grading on subsequent growth in fingerling Arctic charr, Salvelinus alpinus (L).

- Wallace, J., Kolbeinshavn, A.G., Reinsnes, T.G.
Aquaculture 73 p. 97-100
1988

On egg size, food particle size and intial feeding in Arctic charr, Salvelinus alpinus (L)

- Wallace, J., Kolbeinshavn, A.G., Aasjord, D.
Proc. EAS Int. Conf., Aquaculture Europe ’87, Amsterdam

Rapporter og avhandlinger

Kapitler og bøker

2005

Lofilabs semi-intensive yngelproduksjon av torsk

Kolbeinshavn, A.G.
OPPDRETT OG TORSK - næring med fremtid (Ja) p. 102-109
1999

Migration, growth and survival in stocked and wild cod (Gadus morhua L.) in the Vestfjord region, north Norway

Stig Skreslet, Arne Gunnar Kolbeinshavn, Torstein Pedersen
p. 306-314
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)