Annette Bernhard

Forsker (PhD)

Telefon: +4795779715
Avdeling: Trygg og sunn sjømat,Sjømat i modellsystem

Jeg er stipendiat ved Universitetet i København og NIFES. Innen min forskning er jeg mest interessert i å undersøke hva slags effekter miljøgifter har på både miljøet og human helse.