Annette Bernhard

Forsker
Telefon: 95779715
Avdeling: Sjømat i modellsystem 2540

Jeg er stipendiat ved Universitetet i København og NIFES. Innen min forskning er jeg mest interessert i å undersøke hva slags effekter miljøgifter har på både miljøet og human helse.

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)