Anne Torsvik

No image

Telefon: 479 76 806

Arbeider med

Jeg arbeider ved Molekylærbiologisk lab innen fagfeltet histologi.

Arbeidsoppgavene mine er bl a :

* Prøvetaking av fisk

* Parafin - og resininnleiring av vev

* Parafin - og resin snitting

* Farging av snitt

* Mikroskopiering / billedbehandling

* Opplæring av studenter i histologisk labarbeid

* Driftsoppgaver i forbindelse med laben