Anne Christine Utne Palm

Forsker
Telefon: 93065501
Avdeling: Fangst 2320

Curriculum Vitae

Jeg har over 25 års erfaring med fiskeatferds. De siste 5 årene har jeg hovedsakelig arbeidet med fisks atferd relatert til fiskeredskap og fangstprosesser. Hvor jeg blant annet har arbeidet med utvikling av seleksjonsinnretninger i fangst redskap for leppefisk, med mål om å få ut undermåls leppefiskfisk, samt hindre oter og stor fisk i å ta seg inn i redskapen. Et annet pågående arbeid er bruk av lys for attraksjon av krill til torsketeine. Målet er å få teine fiske etter torsk til å bli et lønnsomt alternativ til dagens mindre miljøvennlige fiske metoder. Jeg er også engasjert i kjemisk - og fysisk utforming av line agn, hvor målet er å lage et kunstig agn basert på restråstoff fra fiskeindustrien. Hindre spøkelsefiske ved hjelp av nedbrytbar tråd i teiner er et annet tema jeg er engasjert i.  

 
Mine hoved interesse er fiskeatferd, men jeg har også studert atferd hos andre marine arter. Tema jeg har arbeid mest med: Visuelt fødeopptak hos fisk og fiskelarver; Hvordan, lysintensitet, lysets sammensetning (bølgelengde sammensetningen), turbulens og vannets grumlighet påvirker fisk og fiskelarvers evne til å oppdage bytter eller predatorer; Fisks habitatvalg relatert til variasjoner i predasjonsrisiko og fôr tilgjengelighet; Reproduksjons atferd hos fisk; Læring og effekt av oppvekstmiljø på utvikling og atferd hos fisk. Foruten fiskens syn, er også lukt og hørsel noe jeg interesserer meg for.
 
Økosystem dynamikk: Gobidenes rolle i økosystemet langs Norskekysten, Østersjøen og i Benguela (et av verdens mest produktive up-welling’s områder på sydvest kysten av Afrika) er tema jeg har stor interesse for. 
 
Fra mine 20 år som ansatt ved UiB har jeg erfaring som underviser, prosjekt leder og forskningsgruppe leder. Det ene prosjektet var et u-lands prosjekt, rettet mot utdanning av master og PhD studenter fra Namibia og Sør-Afrika. Jeg er nå engasjert i et UNIDO prosjekt i Sudan, hvor HI bidrar med opplæring av fiskeriforvaltning kompetanse for å bedre landets resurs forvaltning i Rødehavet.


Arbeider med

Fiske atferd relater til fiskeredskap.
Fangst og overlevelse av leppefisk - til bruk som rensefisk i oppdrett
Utvikling av mer effektive teiner for fangst av torsk
Utvikling av line agn
Bruk av lys for å øke fangst effektivitet og selektiviteten til fiskeredskap

Hoved interesse:
A) Fiskeatferd: 1) Visuelt fødeopptak hos fisk og fiskelarver; 2) Fisks habitatvalg relatert til variasjoner i predasjonsrisiko og fôr tilgjengelighet; 3) Reproduksjons atferd hos fisk

B) Økosystem dynamikk : Gobidenes rolle i økosystemet langs Norskekysten, Østersjøen og i Benguela (et av verdens mest produktive up-welling’s områder på sydvest kysten av Afrika).

Curriculum Vitae

Utdannelse
1995 Dr. Scient i marinbiologi, Institutt for Fiskeri- og Marinbiologi, UiB
1992 Pedagogisk seminar, Institutt for Praktisk Pedagogikk, UiB
1991Cand. scient i marinbiologi, Institutt for Fiskeri- og Marinbiologi, UiB
1989 Cand. mag. Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring:
2012- Havforskningsinstituttet, Fangst seksjonen
2010- 2012 UiB, Forsker i forskningsgruppen EvoFish
2006- 2010 UiB, Førsteamanuensis og gruppeleder for forskningsgruppen Akvatisk Atferds Økologi
1998-2006 UiB og Unifob AS Forsker i diverse prosjekt relatert til fødeatferd hos fisk og fiskelarver
1996-1998 Post doc UiB og Univesity of Leicester, UK. Visuel fødeatferd hos fisk
1993-1995 NorFA  Stipendiat opphold ved Sveriges Landbruksuniversitet (SLU), Umeå. Fødeatferd og habitatvalg hos fisk
1992-1993 NFR PhD Stipendiat UiB Fødeatferd og habitat valg hos fisk

Populærvitenskapelige publikasjoner, film og rapporter
Leppefisk

Utfordringer med fangst og bruk av leppefisk :
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.imr.no%2Ffilarkiv%2F2013%2F03%2Futfordringer_ved_fangst_og_bruk_av_leppefisk.pdf%2Fnb-no&ei=DroJVNeCGMbWOeDTgbgJ&usg=AFQjCNEBkO4aWQR6SGxZ2L4AqtGomHlvVw&bvm=bv.74649129,d.ZWU

http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&ved=0CGUQFjAO&url=http%3A%2F%2Ffishlarvae.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F11%2Fnorsk-fiskeoppdrett_8_2013_Rensefisk-Alle.pdf&ei=CGINVLa1HcX_ygOuoYHgDQ&usg=AFQjCNGzRtkZG648Tdx4VDWzlj5QjSlVIA&bvm=bv.74649129,d.bGQ

Overlevelse hos leppefisk effekt av redskap:
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.imr.no%2Ffilarkiv%2F2013%2F04%2Fhi-rapp_7-2013_overlevelse_av_leppefisk.pdf%2Fnb-no&ei=NGMNVNK-LqnNygPu5oKgAQ&usg=AFQjCNF8bfM6qzszqX8qhgadDB8kLakRnw&bvm=bv.74649129,d.bGQ

Toktrapport fra forsøk med redskapsmodifikasjon:
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.imr.no%2Ffilarkiv%2F2013%2F12%2Fhi_rapport_33_endelig_toktrapport_prosjekt_nr_13723-03_forsokene_med_redskapsmodifikasjoner.pdf%2Fnb-no&ei=p2MNVO2FJIbNygPeuYHwCQ&usg=AFQjCNF0ILn_V0u1UFMQUIyQr7K_J99fGA

Gobider
Film laget for Forskning.no i 2009:
http://www.forskning.no/artikler/2009/oktober/230993

Film laget i forbindelse med publikasjon av Science paper in July 2010:
http://www.newscientist.com/article/dn19182-super-goby-helps-salvage-ocean-dead-zone.html

Omtale i internasjonal presse:
http://www.newscientist.com/article/dn19182-super-goby-helps-salvage-ocean-dead-zone.html og http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=bearded-goby-fish-eats-jellyfish-and-survives-without-oxygen og http://news.nationalgeographic.com/news/2010/07/100714-fish-jellyfish-swarm-bearded-goby-science-environment/ og http://blogs.discovermagazine.com/notrocketscience/2010/07/15/bearded-goby-munches-jellyfish-ignores-toxic-gases-is-generally-very-hard/

Publikasjoner i internasjonale journaler
Løkkeborg  S., • Siikavuopio S.I., Humborstad O-B., • Utne-Palm A.C. and  K.• Ferter 2014. Towards more efficient longline fisheries: fish feeding behaviour, bait characteristics and development of alternative baits. Rev Fish Biol Fisheries DOI 10.1007/s11160-014-9360-z

Utne-Palm, A.C., L. Locatello, I. Mayer, M.J. Gibbons and M.B. Rasotto (2013). An insight into the reproductive biology of the bearded goby Sufflogobius bibarbatus. Journal of Fish Biology 82, 725-731.

Hundt M, Utne-Palm, A.C and M.J Gibbons (2011). Cross-shelf observations of diet and diel feeding behaviour of the bearded goby Sufflogobius bibarbatus off Namibia. African Journal of Marine Science 2011, 33(1): 119-126.

van der Bank, M.G., Utne-Palm, A.C., Pittman, K., Sweetman, A.K., Richoux, N.B., Brüchert, V., and Gibbons, M.J. (2011). Dietary success of a ‘new’ key fish in an overfished ecosystem: evidence from fatty acid and stable isotope signatures. Marine Ecology Progress Series 428: 219–233.

van der Sluijs I, Gray SM, Amorim MCP, Barber I, Candolin U, Hendry AP, Krahe R, Maan ME, Utne-Palm AC, Wagner HJ, Wong BBM (2011) Communication in troubled waters: responses of fish communication systems to changing environments. Evolutionary Ecology 25:623-640.

Salvanes, A. G. V., Utne-Palm, A. C., Currie, B. & Braithwaite, V. A.  (2011). Behavioural and physiological adaptations of the bearded goby: a key fish species of the extreme environment of Benguela. Marine Ecology Progress Series 425:193-202.

Utne-Palm, AC., Salvanes, A.G.V., Currie, B., Kaartvedt, S., Nilsson, G.E., Braithwaite, V., Stecyk, J.A.W., Hundt, M., Flynn, B., van der Bank, M., Peard, K.R., Lunde, I.G., Sandvik, G.K.,  Klevjer, T.A., Pittman, K., Sweetman, A., Strandabø, R.A.U. and Gibbons, M.J. (2010). Tropic structure and Community Stability in an Overfished Ecosystem. Science 329: 333-336.

Strand, D. Utne-Palm, A.C., Jakobsen, P. J., Braithwaite, V. A., Jensen, K. H. & Salvanes, A. G. V. (2010) Foraging skills are affected by exposure to habitat complexity in Atlantic cod. Marine Ecology Progress Series 412: 273-282.

Meager, J.J., Moberg, O., Strand, E. and Utne-Palm, A.C. (2010). Effects of light intensity on visual prey detection by juvenile Atlantic cod. - Marine and Freshwater Behaviour and Physiology 43(2): 99-108.

Groison, A-L., Suquet, M., Cosson, J., Mayer I., Severe, A., Bouquet, J-M., Geffen, A.J. Utne-Palm, A.C., Kjesbu, O.S. (2010). Sperm motility in European hake, Merulicus merulicus, and characterization of its spermatozoa concentration and volume, spermatocrit, osmolality and pH.  Aquaculture, 301: 31-36

Meager, J.J. and Utne-Palm, A.C. (2008). Effect of turbidity on habitat preference of juvenile Atlantic cod, Gadus morhua and turbidity. Environmental Biology of Fishes 81(2): 149-155.

Meager, J.J., P. Domenici, A. Shingles, A.C. Utne-Palm (2006). Escape responses in juvenile Atlantic Cod (Gadus morhua L.): the effects of turbidity and predator speed. J. Exp. Biol. 209:4174-4184.

Utne-Palm, A.C & J.K. Bowmaker (2006).Spectral sensitivity of the two-spotted goby (Gobiusculus flavescens): a physiological and behavioural study.  J. Exp. Biol. 209: 2034-2041.

Meager, J.J., Solbakken, T., Utne-Palm, A.C. & T. Oen (2005). Effects of turbidity on the reactive distance, search time and foraging success of juvenile Atlantic cod (Gadus morhua). Can. J.  Fish.  Aquat. Sci. 62:1978-1984.

Artigas, M.L., Skjæraasen, J.E., Utne-Palm A.C. & Trygve Nilsen (2005). Recovery from handling stress in cod (Gadus morhua L.).  J. Fish Biol. 67: 384-391.

Utne-Palm, A.C. (2004). Effects of larvae ontogeny, turbidity and turbulence on prey attack rate and swimming activity of Atlantic herring larvae. J. Exp. Mar. & Biol. Ecol. 310: 147-161.

Utne-Palm, A.C. (2002). Visual feeding of fish in a turbide environment: Physical and behavioural aspects. Marine and Freshwater Behaviour and Physiology 35(1-2): 111-128.

Utne-Palm, A.C. & J.E. Stiansen (2002). Effect of larval ontogeny, turbulence and light on prey attack rate and swimming activity in herring larvae. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 268: 147-170.

Skolbekken, R. & A.C. Utne-Palm (2001). Parental investment of male two-spotted goby Gobiusculus flavescens (Fabrisius). J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 261: 137-157.

Utne-Palm, A.C. 2001. Naive two-spotted goby (Gobiusculus flavescens) ability to learn and recognise the odour of a predator, cod (Gadus morhua). Mar. Ecol. Prog. Ser. 218: 267-274.

Utne-Palm, A.C. (2000). Prey visibility, activity, size and catchability’s (evasiveness) influence on Gobiusculus flavescens prey choice. Sarsia 85: 157-165.

Utne-Palm, A.C. & P.J.B. Hart (2000). The effects of familiarity on competitive interactions between threespined sticklebacks. Oikos 91: 225-232.

Utne-Palm A.C. (1999). The effect of prey mobility, prey contrast, turbidity and spectral composition on the reaction distance of Gobiusculus flavescens to its planktonic prey. Journal of Fish Biology 54: 1244-1258.

Fiksen, Ø., Utne, A.C.W., Aksnes, D.L., Eiane, K., Helvik, J.V. & S. Sundby (1998). Modelling the influence of light, turbidity and ontogeny on ingestion rates in larval cod and herring. Fisheries Oceanography 7: 355-363.

Utne, A.C.W. (1997). The effect of turbidity and illumination on the reaction distance and search time of a marine planktivore (Gobiusculus flavescens). Journal of Fish Biology 50: 926-938.

Utne, A.C.W. & B. Bacchi (1997). The influence of visual and chemical stimuli from cod (Gadus morhua) on the distribution of two - spotted goby Gobiusculus flavescens (Fabricius). Sarsia 82(2): 129-135.

Aksnes, D.L. & A.C.W. Utne (1997). A revised model of the visual range in fish.  Sarsia 82(2): 137-147.

Utne, A.C.W., Brännäs, E. & C. Magnhagen (1997). Individual responses to predation risk and food density in perch (Perca fluviatilis L.). Canadian Journal of Zoology 75: 2027-2035.

Utne, A.C.W. & D.L. Aksnes (1994). An Experimental study on the influence of feeding versus predation risk in the habitat choice of juvenile and adult two-spotted goby Gobiusculus flavescens (Fabricius).  J. Exp. Mar. Biol. & Ecol. 179: 69-79.

Utne, A.C.W., Aksnes, D.L. & J. Giske (1993). Food, predation-risk and shelter: An experimental study on the distribution of adult Gobiusculus flavescens. J. Exp. Mar. Biol. & Ecol. 166: 203-216.

Books:
Ogwang, S.P., Utne-Palm, A.C., Fernø, A., Titelman, J. (2010). Inspection Behaviour of Zebrafish: The Interaction of Alarm Pheromone and Domestication (Paperback). VDM Publishing House Ltd.

Faggrupper

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)