Andrey Voronkov

No image

Telefon: 925 04 103

Arbeider med

Identifikasjon av skalldyr

Veiledning av sortering av bentiske prøver

Ingeniør i MAREANO prosjektet

Bunndyr prøvetaking på tokt

Bunndyridentifikasjon på Økotokt Barentshavet

Hardbunn økologi

Prosjekter