Andrey Voronkov

No image
Overingeniør
Telefon: 92504103
Avdeling: Bunnsamfunn 2330

Arbeider med

Identifikasjon av skalldyr

Veiledning av sortering av bentiske prøver

Ingeniør i MAREANO prosjektet

Bunndyr prøvetaking på tokt

Bunndyridentifikasjon på Økotokt Barentshavet

Hardbunn økologi

Prosjekter

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)