Andrey Volynkin

No image
Overingeniør
Telefon: 91526101
Avdeling: Miljøkjemi 2560

Curriculum Vitae

Jeg har to års erfaring som teknisk ansvarlig for metodene på Havforskningsinstituttets lavbakgrunns gamma-spektrometrilaboratorium. Daglige oppgaver inkluderer prøvemåling og analyse, oppsett og vedlikehold av detektorer, utførelse av regelmessige kvalitetskontroller og gjennomføring av ringtester, feilsøking av utstyr og metodeutvikling. Jeg har deltatt på internasjonale seminarer om radioaktivitetsmålingsteknikker, forskningsprosjekter og feltarbeid med prøvetaking.

 Fra før har jeg noe erfaring innen prosesskjemi, spesielt prosesser med heterogen katalyse. Jeg har studert propandehydrogenering og etanhydrogenering over platinakatalysatorer på karbonbærere og metanol-til-hydrokarboner (MTH) prosessen over zeolitt-lignende katalysatorer. Jeg har også arbeidet med uorganisk kjemi og har erfaring i karakterisering av materialer (bl. a. heterogene katalysatorer og nanomaterialer som platina-nanopartikler og karbon-nanofibre) ved bruk av SEM, XRD, TGA, nitrogen adsorbsjon (BET,t-plot og BJH), FTIR- og Raman spektroskopi, syklisk voltametri (spesielt CO-stripping fra platina), hydrogen kjemisorpsjon (på platina) og potentiometri (måling av zeta-potensialer). I tillegg har jeg noe erfaring med uorganisk syntese, spesielt hydrotermisk syntese og CVD (chemical vapor deposition).

Faggrupper

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)