Andrey Volynkin

No image
Overingeniør
Telefon: 91526101
Avdeling: Miljøkjemi

Curriculum Vitae

Jeg har to års erfaring som teknisk ansvarlig for metodene på Havforskningsinstituttets lavbakgrunns gamma-spektrometrilaboratorium. Daglige oppgaver inkluderer prøvemåling og analyse, oppsett og vedlikehold av detektorer, utførelse av regelmessige kvalitetskontroller og gjennomføring av ringtester, feilsøking av utstyr og metodeutvikling. Jeg har deltatt på internasjonale seminarer om radioaktivitetsmålingsteknikker, forskningsprosjekter og feltarbeid med prøvetaking.

 Fra før har jeg noe erfaring innen prosesskjemi, spesielt prosesser med heterogen katalyse. Jeg har studert propandehydrogenering og etanhydrogenering over platinakatalysatorer på karbonbærere og metanol-til-hydrokarboner (MTH) prosessen over zeolitt-lignende katalysatorer. Jeg har også arbeidet med uorganisk kjemi og har erfaring i karakterisering av materialer (bl. a. heterogene katalysatorer og nanomaterialer som platina-nanopartikler og karbon-nanofibre) ved bruk av SEM, XRD, TGA, nitrogen adsorbsjon (BET,t-plot og BJH), FTIR- og Raman spektroskopi, syklisk voltametri (spesielt CO-stripping fra platina), hydrogen kjemisorpsjon (på platina) og potentiometri (måling av zeta-potensialer). I tillegg har jeg noe erfaring med uorganisk syntese, spesielt hydrotermisk syntese og CVD (chemical vapor deposition).

Publikasjoner

Faglige foredrag

2013

Propane dehydrogenation over carbon supported platinum catalysts

Andrey Sergeevich Volynkin, Navaneethan Muthuswamy, Magnus Rønning, Edd Anders Blekkan

Vitenskapelige artikler (NVI)

2015

The Role of Carbon Support for Propane Dehydrogenation Over Platinum Catalysts

Andrey Sergeevich Volynkin, Magnus Rønning, Edd Anders Blekkan
Topics in catalysis 58 (Ja) p. 854-865
2012

Spectroscopic and catalytic characterization of extra large pore zeotype H-ITQ-33

Morten Bjørgen, Anlaug Haukvik Grave, Saepurahman Saepurahman, Andrey S Volynkin, Karina Mathisen, Karl Petter Lillerud, Unni Olsbye, Stian Svelle
Microporous and Mesoporous Materials 151 (Ja) p. 424-433

Rapporter og avhandlinger

2017

Radioactive substances in Norwegian farmed Atlantic salmon (Salmo salar)

Hilde Elise Heldal, Andrey Sergeevich Volynkin, Hilde Kristin Skjerdal, Mari Komperød, Parvine Naghchbandi, Rita Hannisdal
(Ja)
2015

The role of carbon supports in platinum catalyzed hydrogenation/dehydrogenation model reactions

Volynkin, Andrey Sergeevich
(Ja)
2015

The role of carbon supports in platinum catalyzed hydrogenation/dehydrogenation model reactions

Volynkin, Andrey Sergeevich
(Ja)
2010

Synthesis, characterization, and catalytic studies of ITQ-33. Conversion of methanol to hydrocarbons over a microporous germano-aluminosilicate

Andrey Sergeevich Volynkin, Morten Bjørgen, Karina Mathisen
(Ja)

Poster

Faggrupper

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)