Åge Fotland

Senioringeniør
Telefon: 91536897
Avdeling: Bunnfisk 2110

Arbeider med

Kvalitetssikring av datagrunnlaget for bestandsberegninger
Bestandsberegninger av nordøstarktisk sei
Effekter av klima på utbredelse av fiskearter i Barentshavet
IBTS toktserier i Nordsjøen

Innlegging av fiskeriavhengige- og fiskeriuavhengige prøver i Sea2data

Temasider

Faggrupper

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)