Åge Fotland

Telefon: 915 36 897

Arbeider med

Kvalitetssikring av datagrunnlaget for bestandsberegninger
Bestandsberegninger av nordøstarktisk sei
Effekter av klima på utbredelse av fiskearter i Barentshavet
IBTS toktserier i Nordsjøen

Innlegging av fiskeriavhengige- og fiskeriuavhengige prøver i Sea2data

Temasider

Faggrupper