Hummer

Grensehummeren – et treårig forskningsprosjekt

Hummerbestanden i Skagerrak er blitt redusert de siste 10-årene, og hummer er nå oppført på rødlista over truete dyrearter i Norge. Prosjektets overordnede visjon er at "grensehummeren" skal tilbake på et historisk bærekraftig nivå, til glede for alle som bor langs kysten og høster av ressursene der.

les mer

Partnere

Projektet ledes av forskere på Göteborgs universitet (Marin Ekologi, Tjärnö) og Havsforskningsinstittutet (Flødevigen).

[03.07.09]
les mer

Publisering av resultat

Resultatene fra det akustiske merkeforsøket med hummer ved Kvernskjær har blitt akseptert for publisering i det vitenskapelige tidsskriftet Marine Ecology Progress Series. Studien har kartlagt hvordan hummeren utnytter habitatet sitt i løpet av året. Forskerne har fått detaljert informasjon om hvordan hummeren forflytter seg i løpet av døgnet og en lengre periode, det har betydning for hvordan man best kan planlegge et verneområde.

Les sammendrag av artikkelen (engelsk)

Kontaktpersoner

Prosjektleder Havforskningsinstituttet:

Halvor Knutsen
Tlf: 37 05 90 50
Mob: 92 40 96 67

Prosjektleder Tjärnö:

Carl André
Tlf: +46 (0) 52 66 86 33
Mob: +46 (0) 70 521 62 95

English information

about the Border Lobster.