Hopp til hovedteksten
Muller fra Etnefjorden.
Muller fra Etnefjorden.
Foto: Otte Bjelland
Utskriftsvennlig versjon

Funne ein uvanleg fisk?

Fiskefunn-prosjektet er eit initiativ for å samle informasjon om funn av uvanlege fiskearter i norske farvatn. Fiskefunn er eit samarbeid mellom Havforskingsinstituttet og  UiB (Bergen Museum).
 

Registrere eit fiskefunn

Du kan registrere eit uvanleg fiskefunn ved å fylle ut skjemaet under. Når du registrerer eit funn, er vi i tillegg til ein del fysiske mål på fisken/fiskane, også interessert i forhold knytta rundt fangsten/funnet.

Det vil vere fint om du også skriv ned namn og telefonnummer, slik at vi kan kontakte deg dersom det blir naudsynt. Har du bilete av fisken/fiskane kan det med fordel lastast opp i skjemaet. 

Namn

Telefon

E-post *

Beskriving

Skriv litt om fisken/fiskane, foreslå gjerne muleg art/arter


Dato

Lengd

Vekt

Antal

Funnstad

Kommune, namn på vatn, elv o.l.


Djup

Fangstreiskap

Fartøy

Bilete

Les mer om arter:

Temasider