Smittepress lakselusSkala

Kopepoditter per m2

Kopepoditter per m2


Filtrer på tid

Filtrer på rom

Hold inne shift-tasten og merk av område på kartet.


Velg tidsrom.

Skala

Forsinkelse mellom hvert bilde i millisekunder ms

Det tar noe tid å generere animasjonen.


Loading..

Vennligst vent....

Beregning av tetthet av lakseluslarverKartene viser totalt antall smittsomme lakselus per kvadratmeter (kopepoditter på fagspråket), summert over en periode på 10 dager.


Lakseluslarvene klekkes direkte i vannmassene og utvikler seg gjennom flere stadier før de blir smittsomme og kan feste seg på en laksefisk. I denne perioden kan de bevege seg vertikalt i vannet, men ellers driver de fritt med vannstrømmene. Utgangspunktet for mengden smittsomme lakselus er mengden voksne hunnlus i oppdrettsanleggene og de aktuelle strømforholdene. Disse opplysningene mates inn i en spredningsmodell som beregner lakselusa sin posisjon. Hver uke startes det nye simuleringer, og summen av de siste 10 dagene blir vist i kartet.


Kunnskap om hvor mange lakselus som klekkes fra lakselus på oppdrettsfisk er avgjørende for at modellen skal gi et godt resultat. I dag rapporterer oppdretterne hvor mye lakselus de har på oppdrettsfisken og vanntemperatur hver uke. I tillegg leverer de månedlige rapporter på antall fisk. Disse opplysningene brukes til å estimere hvor mange luselarver som klekkes i timen på hvert anlegg i hele landet. Siden dette beregnes i sanntid vil antall fisk i anlegget være unøyaktig i tilfeller der det slaktes fisk, men enda ikke er registrert i databasen. Før de endelige tallene om lusenivået kan rapporteres blir beregningene derfor gjort på nytt når mer nøyaktige tall foreligger.


Strømmen er beregnet med hjelp av kystmodellen NorKyst800 som kjøres operasjonelt av Meteorologisk institutt hver dag. Denne modellen produserer en 36-timers prognose for strøm, temperatur og saltholdighet. NorKyst800 beregner strøm i et rutenett som har 800 meter x 800 meter romlig oppløsning. Vertikalt er det 35 nivåer. NorKyst800 dekker hele kysten fra Sverige til Russland.


Les mer om lakselus her


Produksjonsområde     Maks verdi (Trykk vis for å generere diagram med denne som maks verdi.)

Fra - til