Hopp til hovedteksten
Leatherback turtles (Caretta caretta)

Første etappe

Den offisielle starten for årets forskningstokt med Dr. Fridtjof Nansen ble markert med en storslagen mottakelse i Durban. Tema var regionale og internasjonale fiskerier, og hvor viktig tverrfaglig forskning og partnerskap er på tvers av landegrenser for å takle presserende utfordringer som marin forurensning og klimaendringer. 

les mer

Mottakelse i Durban

"Dr. Fridtjof Nansen" forlot Durban den 26. januar med kurs østover til havområdene utenfor Mosambik. Det har vært mye vind siden vi forlot Cape Town for en uke siden, men vi har likevel klart å gjøre mye av det vi hadde planlagt.

les mer

Bunntopografi

Undersøkelsen langs kysten av Sør-Afrika har en bred økosystemtilnærming og tar sikte på å gi oss en forståelse av økosystemets status generelt, i tillegg til spesifikke økosystem prosesser. En av målsettingene er å sjekke bunntopografien ved å bruke SM710 og SM302 multibeam-sonarene som er om bord. Vi vet veldig lite om havbunnen utenfor Sør-Afrika, så vi planlegger kontinuerlige målinger.

les mer

Lokale forskere

Møt noen av de lokale forskerne som er om bord på "Dr. Fridtjof Nansen", etappe 1.1.

les mer

Møt Tsanwani, Cedras og Zacarias

Møt flere av de lokale forskerne som er om bord på dette toktet:

 

les mer

Møt dr. Kerry Sink

Dr. Kerry Sink fra det sydafrikanske biodiversitetsinstituttet SANBI, samarbeider med biologer og geologer om bord for å forbedre Sør-Afrikas nasjonale kart over habitater.

les mer

Dyreplankton i massevis

Nansen-toktet på østkysten av Sør-Afrika har gitt oss en fantastisk mulighet til å undersøke dyreplanktonsamfunnet i denne sjelden studerte delen av havet, forteller Jenny Huggett, havforsker ved DEA: hav og kyst, i denne toktdagboken.

les mer