Hopp til hovedteksten
Fish_sharks_and_invertebrates_trawled_from_the_upper_bathal_slope_of_KwaZulu-Natal.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Møt dr. Kerry Sink

Dr. Kerry Sink fra det sydafrikanske biodiversitetsinstituttet SANBI, samarbeider med biologer og geologer om bord for å forbedre Sør-Afrikas nasjonale kart over habitater.

Tegninger fra havbunnskartlegging, trålprøver, grabbprøver og tauet kamera; artsmangfoldet blir undersøkt og brukes til å kartlegge og beskrive ulike økosystemtyper. Undersøkelsen har dekket elvepåvirkede områder, sand- og gjørme-bakker og hardbunn med overraskende prøver fra et dypt tarehabitat. Den dypeste trålundersøkelsen var på 511 m, en sjelden mulighet for østkystforskere.

Vi oppdaget to steder som kan bli potensielle sårbare marine økosystemområder (VME). Disse sensitive habitatene er preget av høye tettheter med habitatformende arter som svamper og svarte koraller. Nasjonalt kart over marine økosystemtyper brukes for å rapportere om det marinbiologiske mangfoldets status til den nasjonale biologiske mangfoldighetsvurderingen i løpet av året. 

Bildetekst: Fisk, haier og virvelløse dyr fra den øvre skråningen i KwaZulu-Natal. Denne fangsten omfattet blant annet lysing, breiflabb, en saghai, havmus og en kjevefisk, og krepsdyr som dypvannshummer, languster, edderkoppkrabber og eremittkreps.

 

Oversatt av Ingunn E. Bakketeig