Hopp til hovedteksten
Abdellahi
Hvalobservatør Abdellahi fra Mauretania
Foto: Magne Olsen
Utskriftsvennlig versjon

På tokt med "Dr. Fridtjof Nansen"

Da er vi godt i gang med årets økosystemtokt langs Nordvest-Afrikas kyst. I fjor ble toktet gjennomført på slutten av året (oktober t.o.m. desember), mens vi i år gjennomfører kartleggingen fra mai t.o.m. juli. På den måten håper vi å fange opp sesongvariasjoner i utbredelse og dynamikk. 

Vi har til sammen 70 dager til å kartlegge et område fra Conakry i Guinea i sør, og opp til Gibraltarstredet i nord. I løpet av denne tiden skal 54 forskere og teknikere fra 15 land jobbe for å kartlegge økosystemet kalt Canary Current Large Marine Ecosystem (CCLME).

I tillegg til å kartlegge miljøforholdene, fiskeressursene og biodiversiteten langs nordvestkysten av Afrika, skal vi lære opp lokale forskere og studenter i hvordan prøvetaking skal gjøres på en vitenskapelig måte. Vi skal lære dem å bruke identifikasjonsnøkler, håndtere diverse utstyr og lagre innsamlede prøver. I tillegg er det viktig for dem å etablere et nettverk seg imellom. Det har vært utrolig gøy å se hvor ivrige de har vært til å tilegne seg ny kunnskap og hvor flinke de har blitt i løpet av toktet. For oss fra Havforskningsinstituttet som jobber om bord på Nansen, er det ekstra inspirerende å se at innsatsen vi legger ned her har betydning og at den blir lagt merke til. Jeg tenker da på at Nansenprogrammet blir trukket frem som en av suksesshistoriene til FAO. Veldig kjekt!

Etter 2/3 av tid har vi tatt mer enn 200 bunntrålstasjoner, 161 CTD-stasjoner, i tillegg til et hundretall mulitinetthal, plankton hovtrekk, wp2-nett, sledehal og grabbprøver. Fra trålhalene har vi registrert mer enn 480 forskjellige fiskearter, som tilhører over 120 ulike familier. I tillegg har vi identifisert ca. 1000 forskjellige virvelløse arter, tilhørende nesten alle phyla: svamper, nesledyrene, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder. Artsidentifisering er en nitidig prosess, der detaljer er avgjørende. Selv om vi har en spansk professor om bord som er spesialist på hydroider og bryozoer, får noen av individene betegnelsen "ailiens" i noen dager før det korrekte artsnavnet blir konstatert. Når det gjelder fisk har vi vært så heldige å ha to svært dyktige lokale forskere. De største utfordringene er tråling mellom 500 og 700 m, da kan vi få mange rare "vesen" om bord.

Til tross for at vi er utenfor Afrika, er det ikke så varmt som man skulle tro. I dag befinner vi oss nord for Dahkla (Vest-Sahara), og kl 12 er det bare 21 grader i luften og 19 grader i overflaten og kald nordavind. I tillegg har vi hatt noen dager med storm og store bølger, så assosiasjonene til norske forhold har ikke vært så vanskelig. Men vi lider ingen nød. Mannskapet om bord er utrolig profesjonell og stuerten tryller frem de herligeste retter. Hvordan han klarer å holde frukt og salat frisk og god så lenge, er for meg et stort mysterium. Stor takk til mannskapet om bord som også skal ha sin del av æren for at Nansenprogrammet er en suksesshistorie. Da får vi bare krysse fingrene og håpe at vi får ny båt og at Nansenprogrammet kan fortsette en stund til.