Hopp til hovedteksten
Forskere_og_sardiner.jpg
Lokale forskere og forskningsteknikere opparbeider en pelagisk fangst. For det meste var det småmakrell i fangsten.
Foto: Elena Eriksen
Utskriftsvennlig versjon

Fem tonn sardin på et blunk

På 40 sekunder fikk vi fem tonn sardin med en liten pelagisk trål ved kysten av Nordvest-Afrika. Det er det korteste halet jeg har vært med på. Sardinen er en viktig ressurs for kyststatene i Nordvest-Afrika, sammen med andre pelagiske arter (sardinella, ansjos og taggmakrell).

Forskningsfartøyet ”Dr. Fridtjof Nansen” er på tokt utenfor Nordvest-Afrika. Her kartlegger vi de pelagiske fiskeforekomstene, dvs. estimerer mengde og utbredelse av sardin, sardinella, ansjos og taggmakrell. Om bord er det fire forskere og teknikere fra Marokko, én fra Mauritania, én fra Senegal og én fra Namibia. Samarbeidet mellom Havforskningsinstituttet og disse kyststatene har foregått siden 1985 gjennom Nansenprogrammet. Det forrige pelagiske toktet i Nordvest-Afrika ble gjennomført med "Dr. Fridtjof Nansen" i 2006. De lokale forskerne og teknikerne er veldig flinke og kjenner fiskemangfoldet i området godt.

Sardin (Sardina pilchardus) er en sildefisk og lever av plankton. I området nordvest for Afrikakysten, finner vi blant annet umoden fisk, men for det meste voksen fisk som er mellom 19 og 27 centimeter lang. Det er store planktonmengder ved kysten, og på den smale sokkelen utenfor finner vi de største sardinforekomstene. Sardinen pleier å stå i store og tette stimer om dagen, mens stimene løser seg opp om natten.

 

Bilde_3.jpg

Ekkogram som viser sardinstimer. Slike stimer kan være opptil 40 meter høye og stå fra overflata og helt til bunnen, og de kan være noen hundre meter breie.

 

Vi beregner fiskemengden ved å bruke ekkolodd. Dette sender lydsignaler ned i vannmassene under båten og mottar ekko tilbake fra det som måtte befinne seg av levende organismer under båten. For å finne ut hva ekkosignalet forteller oss, må vi tråle. Fangsten sorteres, artsbestemmes og lengdemåles.

 

Bilde_2.jpg

Kurskart for den nåværende delen av toktet. Dette pelagiske toktet startet 21. oktober i Dakar, det fortsetter til 14. desember og avsluttes i Las Palmas. Forskere og teknikere fra ti land er involvert.