Hopp til hovedteksten
Trålhal på dekk
Utskriftsvennlig versjon

Fiskeri

CDCF har gjennom mange år samarbeidet innenfor fiskeriforskning i mange land, fra Sør-Amerika og Afrika til Asia. Mye av aktiviteten er og har vært knyttet til Nansenprogrammet og forskningstoktene med forskningsfartøyet R/V Dr. Fridtjof Nansen, i tillegg til flere bilaterale utviklingsprosjekter. Innenfor fiskeri er våre aktiviteter i hovedsak knyttet til:

  • Overvåkning av marine økosystemer – gjennomføre forskningstokt, bestandsberegninger av marine ressurser, forvaltningsråd og effekter av klimaendringer og variasjoner
  • Institusjonell kapasitetsbygging - opplæring av personell hos samarbeidende institusjoner i utviklingsland.
  • Tilrettelegge for at studenter fra samarbeidsland kan ta utdannelse hos norske institusjoner på master- og doktorgradsnivå