Hopp til hovedteksten
Dr. Fridtjof Nansen
Foto: Magne Olsen
Utskriftsvennlig versjon

Fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid

Fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid (Centre for Development Cooperation in Fisheries – CDCF), skal arbeide globalt og bidra til utvikling av kompetanse og kapasitet for økosystembasert forvaltning av menneskelig aktivitet i akvatiske økosystemer. Formålet er å øke matsikkerheten og bekjempe fattigdom.

Målet med utviklingssamarbeidet er å overføre kompetanse på områder der Norge har særegen kompetanse eller teknologiske fortrinn. Mottakerlandenes muligheter til å forvalte sine ressurser på en bærekraftig måte skjer via:
  1. utvikling av det vitenskapelige grunnlaget for bærekraftig næringsutvikling og forvaltning av menneskelig aktivitet i akvatiske økosystemer, inkludert fiskeri, akvakultur og påvirkning fra industri og annen virksomhet.
  2. oppbygging av institusjons- og forvaltningssystem i land og regioner som etterspør vår kompetanse.
  3. utvikling av systemer for innsamling, kvalitetssikring og tilgjengeliggjøring av datagrunnlaget for god forvaltning.
  4. å knytte sammen god dataflyt, kunnskapsoppbygging og institusjonsbygging.

CDCF skal bidra med kunnskap for:

  • å utvikle vitenskapelige undersøkelser og assistere utførelsen av tokt i tråd med prioriterte ønsker
  • at innsamlede data blir brukt i forskning og forvaltning og at opparbeidet kunnskap blir tilgjengeliggjort for og brukt på en god måte i forvaltning og forskning
  • utvikling av kunnskap om akvatiske planter og dyr generelt og hvordan produksjonen av organismer i akvakultur kan økes på en bærekraftig måte
  • til utvikling av kunnskap om hvordan menneskelig aktivitet (fiske, akvakultur, industri) kan påvirke de akvatiske økosystemene
  • kunnskap om hvordan land og regioner kan utvikle næringer i marin og akvatisk sektor
Benin_2007_Artisanal_fishermen_DZ.JPG

Lokale fiskere i Benin.

Foto: Diana Zaera