Hopp til hovedteksten
Fagsenteret
Utskriftsvennlig versjon

Fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid

Fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid (Centre for Development Cooperation in Fisheries – CDCF), tilbyr teknisk assistanse for utvikling av bærekraftige fiskerier og oppdrettsvirksomhet i utviklingsland. CDCF skal globalt bidra til utvikling av kompetanse og kapasitet for økosystembasert forvaltning av menneskelig aktivitet i akvatiske økosystemer med formål å øke matsikkerheten og bekjempe fattigdom. Dette gjøres ved at CDCF koordinerer ekspertise som gir teknisk assistanse til land eller regioner.

Det overordnede målet er å overføre kompetanse på områder der norske offentlige organer har særegen kompetanse eller teknologiske fortrinn. Mottakerlandenes muligheter til å maksimere utbytte av sine akvatiske ressurser på en bærekraftig måte skjer via:

  1. utvikling av det vitenskapelige grunnlaget for bærekraftig næringsutvikling og forvaltning av menneskelig aktivitet i akvatiske økosystemer, herunder: fiskeri, akvakultur, og påvirkning fra industri og annen virksomhet.
  2. institusjons-, og forvaltningssystemoppbygging i land og regioner som etterspør vår kompetanse.
  3. utvikling av systemer for innsamling, kvalitetssikring og tilgjengeliggjøring av datagrunnlaget for god forvaltning.
  4. å knytte sammen god dataflyt, kunnskapsoppbygging og institusjonsbygging.

Når det gjelder kunnskap skal CDCF skal bidra til:

  • å utvikle vitenskapelige undersøkelser og assistere utførelsen av tokt i henhold til prioriterte ønsker
  • at innsamlede data blir brukt i forskning og forvaltning og at opparbeidet kunnskap blir tilgjengeliggjort for og brukt på en god måte i forvaltning og forskning
  • utvikling av kunnskap om akvatiske planter og dyr generelt og hvordan produksjonen av organismer i akvakultur kan økes på en bærekraftig måte
  • til utvikling av kunnskap om hvordan menneskelig aktivitet (fiske, akvakultur, industri) kan påvirke de akvatiske økosystemene
  • kunnskap om hvordan land og regioner kan utvikle næringer i marin og akvatisk sektor