Hopp til hovedteksten
Junitokt_Fordefjorden.jpg
Terje van der Meeren i ferd med å samla inn hydrografidata (saltinnhald, temperatur og oksygen) frå Førdefjorden. I bakgrunnen ligg Engebøfjellet, der Nordic Mining har søkt om løyve til gruvedrift.
Foto: Ole Ingar Paulsen
Utskriftsvennlig versjon

Publikasjonsoversikt for 2011

Oversikt
Artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter med referee: 22
Kapitler eller artikler i fagbøker, lærebøker, konferanserapporter ("proceedings"), fagtidsskrifter: 8
Rapporter i egen rapportserie: 6
Rapporter i ekstern rapportserie: 4
Rapporter til oppdragsgivere (konfidensielle sluttrapporter): 4
Foredrag/fremleggelse av paper/poster: 27 Populærvitenskapelige artikler og foredrag: 10
Ledere, kommentarer, anmeldelser, kronikker o.l. publisert i tidsskrift, dagspresse: 3

Artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter med referee:

1. Olsen, E., Kleiven, A.R., Skjoldal, H.R., von Quillfeldt, C.H. 2011. Place-based management at different spatial scales. Journal of Coastal Conservation. 15:257-269.

2. Olsen, S.B., Olsen, E., Schaefer, N. 2011. Governance baselines as a basis for adaptive marine spatial planning. Journal of Coastal Conservation. 15:313-322.

3. Ottersen, G., Olsen, E., van der Meeren, G.I., Dommasnes, A., Loeng, H. 2011. The Norwegian plan for integrated ecosystem-based management of the marine environment in the Norwegian Sea. Marine Policy.  35:389-398.

4. Zaera, D. and Johnsen, E. 2011. Foetal deformities in a smooth-hound shark, Mustelus mustelus, from an oil exploited area in Angola. Cybium 35 (3): 231-236.

5. Doksæter, L., Kvadsheim, P.H.K, Nordlund, N., Handegard, N.O., and Godø, O.R. (2011) “Behavior of captive herring exposed to naval sonar transmissions (1.0 - 1.6 kHz) throughout a yearly cycle”.  Journal of Acoustical Society of America (in press).

6. Knutsen H., Olsen E.M., Jorde P.E., Espeland S.H., André C., Stenseth N.C. (2011). 'Are Low but Statistically Significant Levels of Genetic Differentiation in Marine Fishes “Biologically Meaningful"? Molecular Ecology, 20, 768-783.

7. F.B. Vikebø, B. Ådlandsvik, J. Albretsen, S. Sundby, E.K. Stenevik, G. Huse, E. Svendsen, T. Kristiansen and E. Eriksen, 2011, Real-Time Ichthyoplankton Drift in Northeast Arctic Cod and Norwegian Spring-Spawning Herring. PloS ONE, 6:e27367, doi:10.1371/journal.pone.0027367.

8. Sjøtun, K., Heldal, H.E., Brakstad, D., 2011. Differential concentration of Technetium-99 (99Tc) in common intertidal molluscs with different food habits. Mar. Poll. Bull., 62, 2420-2426.

9. Beyer, J, Myhre, L.P., Sundt, R.C., Meier, S., Tollefsen, K.E., Vabø, R., Klungsøyr, J., Sanni, S. 2011. Environmental risk assessment of alkylphenols from offshore produced water on fish reproduction. Marine Environmental Research (in press).

10. Harman, H., Brooks, S., Sundt, R.C., Meier, S., and Grung, M. 2011.  Field comparison of passive sampling and biological approaches for measuring exposure to PAH and alkylphenols from offshore produced water discharges. Marine pollution bulletin, 63: 141-148.

11. Meier, S., Morton, H.C., Andersson, E., Geffen, A., Taranger, G.L., Larsen, M., Petersen, M., Djurhuus, R., Klungsøyr, J., Svardal, A. 2011. Low-dose exposure to alkylphenols adversely effects the sexual development of Atlantic cod (Gadus morhua): Acceleration of the onset of puberty and delayed seasonal gonad development in mature female cod. Aquatic Toxicology 105: 136– 150.

12. Nilsen, M.M., Meier, S., Larsen, B.K., Andersen, O.K., Hjelle, A. 2011. An estrogen responsive plasma protein expression signature in Atlantic cod (Gadus morhua) revealed by SELDI-TOFMS. Ecotoxicology and Environmental Safety 74: 2175-2181.

13. Nilsen, M.M., Meier,S., Andersen, O.K., Hjelle, A. 2011. SELDI–TOF MS analysis of alkylphenol exposed Atlantic cod with phenotypic variation in gonadosomatic index. Marine Pollution Bulletin  62: 2507–2511.

14. Nordtug, T., Olsen, A.J., Altin, D., Meier, S., Overrein, I., Hansen, B.H. Johansen, Ø. 2011. Method for generating parameterized ecotoxicity data of dispersed oil for use in environmental modelling. Marine Pollution Bulletin 62 (2011) 2106–2113.

15. Olsvik, P.A., Waagbø, R., Pedersen, S.A., Meier, S. 2011. Transcriptional effects of dietary exposure of oil-contaminated Calanus finmarchicus to Atlantic herring (Clupea harengus). Journal of Toxicology and Environmental Health, 74: 508-529.

16. Sundt, R.C., Ruus, A., Jonsson, H., Skarphedinsdottir, H., Meier, S., Grung, M., Beyer, J. Pampanin, D.M.  2011 Biomarker responses in Atlantic cod (Gadus morhua) exposed to produced water  from a North Sea oil field: Laboratory and field assessments. Marine Pollution Bulletin (in press).

17. Tollefsen, K.E., Sundt, R.C., Beyer, J., Meier, S. and Hylland, K. 2011. Endocrine modulation in Atlantic cod (Gadus morhua L.) exposed to alkylphenols, PAHs, produced water and dispersed oil. Journal of Toxicology and Environmental Health, 74: 529-543.

18. L.C Stige,., G. Ottersen, D.Ø. Hjermann, P. Dalpadado, L. K. Jensen, and N. C. Stenseth (2011), Environmental toxicology: Population modeling of cod larvae shows high sensitivity to loss of zooplankton prey, Marine Pollution Bulletin, 62(2), 395-398.

19. Balk L, Hylland K, Hansson T, Berntssen MHG, Beyer J, Johnsson G, Melbye A, Grung M, Torstensen BE, Børseth JF,  Skarphedinsdottir H, Klungsøyr J (2011) Biomarkers in Natural Fish Populations Indicate Adverse Biological Effects of Offshore Oil Production. PLoS ONE 6(5): e19735. doi:10.1371/journal.pone.0019735.

20. Berg, K., Puntervoll, P., Klungsøyr, J., and Goksøyr, A. 2011. Brain proteome alterations of Atlantic cod (Gadus morhua) exposed to PCB 153. Aquatic Toxicology 105: 206-217

21. Karlsen, OA, Bjørneklett, S, Berg K, Brattås, M, Bohne-Kjersem, A, Grøsvik, BE, Goksøyr, A. 2011. Integrative environmental genomics of cod (Gadus morhua): the proteomics approach. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A, 74: 7, 494-507.

22. de Laender, F, Olsen, GH, Frost, T, Grøsvik, BE, Grung, M, Hansen, BH, Hendriks, AJ, Janssen CR, Klok, C, Nordtug, T, Smit, M, Carroll, JL, Camus, L. 2011. Ecotoxicological mechanisms and models in an impact analysis tool for oil spills. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A, 74: 7, 605-619.

Kapitler eller artikler i fagbøker, lærebøker, konferanserapporter ("proceedings"), fagtidsskrifter

1. Doksæter, L., Kvadsheim, P.H.K, Nordlund, N., Handegard, N.O., and Godø, O.R. “Behavioral responses of captive herring to sonar signals (1-1.8 kHz) of a naval frigate throughout a yearly cycle” in Popper, A.N. and Hawkins, A.  eds. (2011). Effects of Noise on Aquatic Life. Springer Science+Business Media, LLC, New York. (in press).

2. Karlsen, H.M. and Heldal, H.E., 2011. The Fate of Technetium-99 (99Tc) in the North and Nordic Seas after Reduction in the Discharges from Sellafield. Pp. 5-8 in: Peter Warwick (Ed.), Environmental Radiochemical Analysis IV.

3. Gäfvert, T., Gwynn, J., Heldal H. E., Strålberg, E., Brungot, A.L., Sværen, I., Christensen, G., Rudjord, A.L., 2011. Long term monitoring of radioactivity in the Norwegian marine environment. Proceedings. International Conference on Radioecology & Environmental Radioactivity in Hamilton, Ontario, Canada, 19-24 June, 2011.

4. Plotitsyna NF, Novikov MA, Klungsøyr J, Boitsov S (2011). Risk to the ecosystem – Pollution. In Jakobsen T and Ozhigin VK (eds.) The Barents Sea: Ecosystem, Resources, Management. Half a century of Russian- Norwegian cooperation. Tapir Academic Press, pp. 723-737

5. Olsen, E., Michalsen, K., Ushakov, N.G., Zabavnikov, V.B. 2011. The ecosystem survey. In The Barents Sea. Ecosystem, resources, management. Half a century of Russian-Norwegian cooperation, pp. 604-608. Ed. by T. Jakobsen and V.K. Ozhigin. Tapir Academic Press, Trondheim.

6. Novikov, M.A., Titov, O.V., and Olsen, E. 2011. Oil and gas exploration. In The Barents Sea. Ecosystem, resources, management. Half a century of Russian-Norwegian cooperation, pp. 665-671. Ed. by T. Jakobsen. and V.K. Ozhigin. Tapir Academic Press, Trondheim.

7. Novikov, M.A., Titov, O.V., and Olsen, E. 2011. Shipping. In The Barents Sea. Ecosystem, resources, management. Half a century of Russian-Norwegian cooperation, pp. 672-677. Ed. by T. Jakobsen. and V.K. Ozhigin. Tapir Academic Press, Trondheim.

8. Novikov, M.A. and Olsen, E. 2011. Balance of interestes. In The Barents Sea. Ecosystem, resources, management. Half a century of Russian-Norwegian cooperation, pp. 718-722. Ed. by T. Jakobsen. and V.K. Ozhigin. Tapir Academic Press, Trondheim.

Rapporter i egen rapportserie

1. Dalen, J., Hjelset, E., Nilssen, K. T., Steen, H. og Søvik, G. 2011. Utredningsområder for havvindkraft: effekter på marine organismer og ressurser. Rapport fra Havforskningen nr. 10-2011, juli 2011. 

2. Boitsov, S., Heldal, H.E. Klungsøyr, J., and Sværen, I., 2011. Forurensning. I: Agnalt, A.L., Fossum. P., Hauge, M., Mangor-Jensen, A., Ottersen, G., Røttingen, I., Sundet, J.H. and Sunnset, B.H. (red.) Fisken og havet, særnr. 1-2011. Havforskningsrapporten 2011. Fisken og havet, særnr. 1 - 2011 

3. Fosså, J.H., Asplin, L., van der Meeren, T., Albretsen, J. & Sandvik, A.D. 2011. Ny viktig informasjon om Førdefjorden i anledning mulig gruvedrift i Engebø. Rapport fra Havforskningen 24-2011: 9 p.

4. Fosså, J.H., Asplin, L., Aure, J., Meier, S., van der Meeren, T. & Wennevik, V. 2011. Høring – Reguleringsplan med konsekvensutredning for planlagt gruvedrift i Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune. Rapport fra Havforskningen 23-2011, 16 p.

5. Fosså, J.H., Asplin, L., Meier, S., van der Meeren, T. & Wennevik, V. 2011. Høringsuttalelse til Klima- og forurensningsdepartementet vedrørende søknad om endring i tillatelse for Rana Gruber AS. Rapport fra Havforskningen 22-2011, 16 p.

6. van der Meeren, T. & Otterå, H. 2011. Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 5-6 mars 2010. Toktrapport Havforskningsinstituttet/ISSN 1503-6294/ Nr. 1-2011. 8 pp.

Rapporter i ekstern rapportserie

1. Kvadsheim, P., Lam, F.P., Miller, P., Doksæter, L., Visser, F., Kleivane, L., van Ijsselmuide, S., Samarra, F., Wensveen, P., Curé, C., Hickmott, L. and Dekelin, R. (2011). “Behavioural response studies of cetaceans to naval sonar signals in Norwegian waters - 3S-2011 cruise report”. FFI-rapport 2011/01289

2. Gäfvert, T., Heldal, H. E., Brungot, A. L., Gwynn, J., Sværen, I., Kolstad, A. K., Møller, B., Strålberg, E., Christensen, G.C., Drefvelin, J., Dowdall, M., Lind, B., Rudjord, A.L., 2011. Radioactivity in the Marine Environment 2008 and 2009. Results from the Norwegian National Monitoring Programme (RAME). StrålevernRapport 2011:4. Østerås: Norwegian Radiation Protection Authority, 2011.

3. Green, N.W., Heldal, H.E., Måge, A., Aas, W., Gäfvert, T., Schrum, C., Boitsov, S., Breivik, K., Iosjpe, M., Yakushev, K., Skogen, M., Høgåsen, T., Eckhart, S., Christiansen, A.B., Daae, K., Durand, D., Debloskaya, E., 2011. Tilførselsprogrammet 2010. Tilførsler og miljøtilstand i Nordsjøen. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) Rapport TA 2810/2011.

4. Frantzen, S., Måge, A., Furevik, D., Julshamn, K. 2011. Kvikksølvinnhold i fisk og annen sjømat ved vraket av U-864 vest av Fedje. NIFES Rapport. 20 pp.

Rapporter til oppdragsgivere (konfidensielle sluttrapporter)

1. Sundt RC, Brooks S, Grøsvik BE, Pampanin DM, Farmen E, Harman C, Meier S (2011).Water column monitoring of offshore produced water discharges. Compilation of previous experience and suggestions for future survey design. 2011. International Research Institute of Stavanger (IRIS) Report no 7911854, 123 pp.

2. Tenningen, E. (eds). 2011. Morvin environmental monitoring report 2009-2010 (Statoil).

3. Johnsen, E. and Tenningen, E. 2011. Skrapetokt etter tobis i området rundt letebrønnen Ulvetanna (Det norske oljeselskap ASA).

4. Boitsov, S., Klungsøyr, J. 2011. Undersøkelse av oljeforurensning i marint miljø etter havariet av lasteskipet ”Godafoss”. Havforskningsinstituttet, Bergen, ss. 19.

Foredrag/fremleggelse av paper/poster

1. Solfrid Hjøllo m. fl: Havvind - effekter på marine ressurser og miljø. ArenaNOW Kokstad 13. april 2011.

2. Doksæter, L. “Behavioural effects of naval sonars on fish and cetaceans”. PhD dissertation, 1. april 2011.

3. Søvik, G. 2011. Gruvedrift – nye utfordringer i gammel næring. Havforskningsinstituttets kontaktmøte. 4. mai 2011, Tromsø.

4. Søvik, G. 2011. Gruvedrift og sjødeponering. Teknisk-naturvitenskapelig forening. Etatsforeningen for TEKNA hos fylkesmennene. 12. april 2011, Bergen.

5. Søvik, G. 2011. Miljøkonsekvenser av utslipp fra gruvedrift til fjorder, rådgiving fra Havforskningsinstituttet. Programmøte på Havforskningsinstituttet 6.-7. januar 2011, temasesjon 6 – Rådgivning knyttet til industriell aktivitet til havs og langs kysten.

6. Howell, D. 2011. Presentation of SYMBIOSES project to the ICES multispecies working group (WGSAM), October 2011 (Oral presentation and poster).

7. Howell, D. 2011. Presentation of SYMBIOSES project to the SETAC North America 32nd Annual meeting, November 2011 (Poster).

8. W. He, J og  Weissenberger Ø. Bergh, J. Dalen, S. Hjøllo, H. Wehde, A. Agnalt, Z. Chen, D. Olason, B. Thorsteinson, O. B. Fosso 2011. EWEA Offshore 2011, Nov. 29-Dec 1. Amsterdam, Nederland. Poster.

9. Boitsov, S., Grøsvik, B.E., Meier, S., Klungsøyr, J. Effects of acute oil spills on the Norwegian marine environment”. SETAC Europe 21nd Annual Meeting, Milano, Italia, 16.-19.mai 2011,. Platform.

10. Beyer, J., Myhre, L. P., Sundt, R.C., Baussant, T., Sanni, S., Meier, S., Vabø, R., Klungsøyr, J.  Effects of alkylphenols in offshore oil industry produced water on reproduction in north sea fish stocks: an environmental risk assessment. 16th International Symposium on Responses of marine organisms. (PRIMO 16).  Long Beach, California 15-18 may 2011. Platform.

11.  Bratberg, M., Olsvik, P., Edvardsen, R.B., Meier, S. Effects of oil compounds and persistent organic pollutants (pops) on phospholipid composition in liver from atlantic cod (gadus morhua). 16th International  Symposium on Responses of marine organisms. (PRIMO 16).  Long Beach, Califonia 15-18 may 2011. Poster.

12. Knag, A.C., Mayer, I., Nodland, E., Mjøs, S., Katsiadaki, I., Sebire, M., Meier, S. The estrogenic and anti-androgenic effects of produced water and naphthenic acids, using the three-spined stickleback as a model species. 16th International  Symposium on Responses of marine organisms. (PRIMO 16).  Long Beach, California 15-18 May 2011. Platform.

13. Meier, S. Effects of pollution on membrane lipid composition. Identifying effects of emerging and legacy contaminants on Arctic wildlife – establishing a Nordic network. Finse, Norway 23-25 November 2011. Platform.

14. Jarle Klungsøyr 2011. Miljøundersøkelser og effekter etter oljeutslippet fra Full City – Oppsummering av tidligere miljøundersøkelser. Seminar Kystverket, Langesund 5. april 2011.

15. Klungsøyr, J. 2011. Miljøundersøkelser og effekter etter oljeutslippet fra Full City – Miljøundersøkelser på fisk og skalldyr. Seminar Kystverket, Langesund, 5. april 2011.

16. Klungsøyr, J. 2011. Hvorfor forsvinner kysttorsken langs norskekysten. Har det sammenheng med forurensningssituasjonen i vann og sedimenter? Møte i KLIFs konsultasjonsgruppe for opprydding i forurenset sjøbunn. Oslo, 13. september 2011

17. Boitsov, S. 2011. Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i prøver fra marint miljø: oppsporing av kilder for PAH-forurensning. Det 19. landsmøte i kjemi, Norsk Kjemisk Selskap, 28.-29.09.2011, Lillestrøm, Norge (gjelder både Olje-Fisk og MAREANO)

18. Browman, H.I., Skifesvik, A.B. et al. Applications of behaviour studies in marine ecology.  University of Gothenburg, Department of Marine Ecology - Kristineberg, November 2011.

19. Olsen, E. 2011. Praktiske erfaringer fra MSP i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen og den vitenskapelige basis for MSP. Nordisk MSP workshop, Torshavn, 15.-17. nov 2011.

20. Olsen, E. 2011. Coastal and Maritime Spatial Planning in practice and experience from the Norwegian integrated maritime plans. Planning for biodiversity conference, Warsaw, Poland, 6.-8. November 2011.

21. Olsen, E. 2011. Mellom olje og fisk utmed havet olje eller fisk – eller begge deler? FKD Havdagen, Oslo, 11. oktober 2011.

22. Olsen, E. 2011. Valuable and vulnerable areas. Norsk-russisk seminar om forvaltningsplanarbeidet, St. Petersburg, Russland, september 2011.

23. Olsen, E. 2011. Miljøeffekter av petroleumsvirksomhet. Aker Solutions, Bergen, 1. juni 2011.

24. Olsen, E. 2011. Erfaringer fra Deepwater Horizon utslippet. Ukens orientering, HI, 25. mai 2011.

25. Olsen, E. og Hoel, A.H. 2011. Norwegian Marine Spatial Planning and the Ecosystem approach. HELCOM-VASAB MSP WG meeting, Riga, Latvia, 21. January, 2011.

26. Olsen, E. 2011. MSP developments in ICES. WKMCMSP, Lisboa, Portugal, 2.-4. nov 2011.

27. Yadetie F, O.A. Karlsen, K. Berg, S. Bjørneklett, A. Lanzén, P. Puntervoll, P. Olsvik, B. E. Grøsvik, C. Hogstrand, A. Goksøyr. Genome-wide gene expression analysis of cod (Gadus morhua) liver after treatment with methylmecury and pcb 153. Pollutant Responses in Marine Organisms (PRIMO 16), Long Beach, Ca, USA 15-18 May 2011. Platform.

28. Boitsov S, Grøsvik BE, Meier S, Klungsøyr J. Effects of acute oil spills on the Norwegian marine environment. SETAC Europe 21st Annual Meeting, Milano, Italy, 15-19 May 2011. Platform.

Populærvitenskapelige artikler og foredrag

1. ”Skremmer forsvaret bort sild når de holder sonarøvelser?”. Presentasjon samt deltagelse i paneldebatt om forskningsformidling under ”Havdagen”  i Oslo, arrangement ifm. Vitenskapsåret, 11. okt. 2011.

2. Tv-intervju med NRK 2, okt. 2011. Vil resultere i et 25 min program som skal sendes som en episode i programserien "Undring og mangfold", som skal gå på NRK2 våren 2012.).

3. Heldal, H.E. Forurensning i marint miljø. Foredrag. Seminar for atom-beredskapsorganisasjonen, Jeløya Gods, 22.09.2011.

4. van der Meeren, T. 2011. Vurderinger fra tokt i Førdefjorden 2010-2011. Orienteringsmøte for kommunestyrene i Naustdal og Askvoll kommuner, 9. mai 2011, Gjelsvika skole, Askvoll.

5. van der Meeren, T. 2011. Hydrografi og torsk, Førdefjorden våren 2010. Havforskningsinstituttets Programsamling, 5.-7. jan. 2011, Hotel Scandic, Bergen.

6. Olsen, E. 2011. Mitt liv som havforsker. Sædalen skole, 12. mai 2011.

7. Olsen, E. 2011. Polarområdene–Barentshavet, NUS, Haugesund, 8. mars 2011

8. Sværen, I. 2011. Om Havforskningsinstituttet og å være ingeniør der, Høyskolen i Bergen, 18. oktober 2011.

9. Fosså, J.H. 2011. Utslipp og dumping i kystsonen. En trussel mot norsk sjømatnæring? Foredrag på nasjonal konferanse om Verdiskaping i kystsonen - Forskning, forvaltning og kunnskapsbehov. Arrangert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. Svolvær 7.-8. april.

10. Fosså, J.H., 2011. Gruveutslipp og dumping i fjordene. Konsekvenser for levende ressurser og det marine miljø. Foredrag på Dialogseminar om bruk av sjø. Arrangert av Norges Fiskarlag og Norsk Bergindustri. Flesland 8.-9. september.

Ledere, komentarer, anmeldelser, kronikker o.l. publisert i tidsskrift, dagspresse

1. H.E. Heldal og B. Ådlandsvik. Vi må overvåke livet i havet, Kronikk Bergens Tidende, 22.03. 11

2. Heldal, H. E. and Ådlandsvik, B. 2011. Truer utslipp i Japan vår fisk og sjømat? Kronikk, Stavanger Aftenblad 31.03.11.

3. Fosså, J.H., Meier, S. Fjordene som avfallsplass for gruveavfall og giftige kjemikalier. 2011 Norsk sjømat(4).