Hopp til hovedteksten

Publikasjonsoversikt for 2011

Oversikt
Artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter med referee: 22
Kapitler eller artikler i fagbøker, lærebøker, konferanserapporter ("proceedings"), fagtidsskrifter: 8
Rapporter i egen rapportserie: 6
Rapporter i ekstern rapportserie: 4
Rapporter til oppdragsgivere (konfidensielle sluttrapporter): 4
Foredrag/fremleggelse av paper/poster: 27 Populærvitenskapelige artikler og foredrag: 10
Ledere, kommentarer, anmeldelser, kronikker o.l. publisert i tidsskrift, dagspresse: 3

Artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter med referee:

1. Olsen, E., Kleiven, A.R., Skjoldal, H.R., von Quillfeldt, C.H. 2011. Place-based management at different spatial scales. Journal of Coastal Conservation. 15:257-269.

2. Olsen, S.B., Olsen, E., Schaefer, N. 2011. Governance baselines as a basis for adaptive marine spatial planning. Journal of Coastal Conservation. 15:313-322.

3. Ottersen, G., Olsen, E., van der Meeren, G.I., Dommasnes, A., Loeng, H. 2011. The Norwegian plan for…

les mer