Hopp til hovedteksten
illustrasjonsbilde.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Samling og systematisering data på radioaktiv forurensing

De siste år er det samlet inn og analysert et stort antall miljøprøver for innhold av radioaktivt cesium og Tc-99. Disse dataene er rapportert i ulike rapporter og artikler. Men dataene er ikke samlet og heller ikke søkbare.

En del av de analyserte prøvene finnes fremdeles og vil i noen tilfeller kunne brukes til videre analyser; evt. kunne inngå i en prøvebank. Det finnes ikke noe systematisk arkiv over disse prøvene.

Formål:
• Samle alle data vi har på radioaktivitet i marint miljø
• Legge dataene inn i Sea2Data database med tilhørende applikasjoner for uthenting og visualisering.
   - Hvordan har utviklingen av Tc-99 fra vest for Svalbard vært over tid?  
   - Hva vet vi om Cs-137 i torsk fra Varangerfjorden?
   - Hvordan endres innholdet av Cs-137 fra sør til nord?
   - Hvordan er nivået av Cs-137 i Norskerenna?
• En gjennomgang og systematisering av alt datamaterialet vil være nyttig i den fremtidige overvåkingen fordi dette vil avdekke om det er områder der vi kan roe ned litt på aktiviteten eller om det er områder der vi ikke vet nok.
• Få frem tidsserier
• Få etablert prøvebank.