Hopp til hovedteksten
KorallobservatorietJPG.jpg
Instrumentplattform, kamerasatellitt og overflatebøye
Utskriftsvennlig versjon

Overvåkningsprogram for Morvin

I forbindelse med topphullsboring av fire brønner på Morvin-feltet på Haltenbanken i 2009-2010 ble det igangsatt et omfattende overvåkningsprogram. Morvinfeltet ligger i et område med mye kaldtvannskoraller og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) satte dermed strenge krav til miljøovervåkning før, under og etter boring.

Det ble utviklet en instrumentplattform med ekkolodd, strømmåler og kamera for sanntidsovervåkning av utslippet og for å kartlegge effekten av dette på korallene (figur 1). Sammen med mer tradisjonell overvåkning som sedimentfeller og kjerneprøver ble det også foretatt lipid- og fettsyreanalyser av korallene for å avdekke eventuelle forskjeller i fødeopptak hos koraller eksponert for borepartikler og borevæske og ikkeeksponerte koraller.

Våre analyser viste ingen akutt påvirkning på korallene, men vi anbefaler å følge opp undersøkelsene for å avdekke eventuelle langtidseffekter.

Prosjektet er finansiert av Statoil.