Hopp til hovedteksten
Plattform
Utskriftsvennlig versjon

Oljeeffekter på membrane lipider

Prosjektet skal frembringe data på om oljeforurensning vil ha forskjellige effekter på fisk som i utgangspunktet har en relativ høy ”bakgrunns belastning” av persistente organiske miljøgifter (POPs) sammenlignet med fisk som lever i renere miljø.

Denne problemstilling er relevant i forhold til at vurderer konsekvensene av et oljesøl i henholdsvis Nordsjøen (høye nivoer af POPs) og aktiske områder (lavere nivåer af POPs).

Prosjektet skal studere hvordan forskjellige miljøgifter påvirker lipid sammensætningen i cellemembraner. Det er en økende forståelse av at sammensetningen av membrane lipider har stor betydning for en lang rekke cellefunksjoner og at interaksjonen mellom membrane proteiner og membrane lipider er meget vigtig. Det er derfor også sannsynlig at miljøgifters påvirkning av membranene kan være viktige mekanismer i toksikologien.

I dette arbeidet vil vi kombinere flere forskelige fagfelter og metoder for å studere de biologiske mekanismer bak miljøgiftenes membrane effekter:
– Detaljerte analytisk kjemiske metoder for deteksjon av membrane lipidsammensætning.
– Målinger av biofysiske egenskaper til membrane.
– Studere enzymaktiviteten til vigtige proteiner involvert i phospholipidsynthesen.
– Studerer genuttrykket til viktige gener involvert i phospholipidsynthesen, samt gener som aktiveres ved oksidativ stress.

Prosjektleder: Sonnich Meier

Prosjektet er et samarbejde mellem:
Mari Bratberg, Rolf B. Edvardsen, Sonnich Meier, Havforskningsinstituttet, Bergen.
Rolf Erik Olsen og Anthony Oxley, Havforskningsinstituttet, Matre.
Knut Teigen, Holm Holmsen, 2 masterstudent. Institute of Biomedicine, UiB, Bergen.
Pål A Olsvik, NIFES, Bergen.
Tocher, DR, Univ Stirling, Inst Aquaculture, Scotland
Svein Mjøs, Willy Nerdal, 1 PhD student, 3 masterstudenter Kjemisk institutt, UiB
Signe Steinkopf, HIB