Hopp til hovedteksten
KorallobservatorietJPG.jpg

Overvåkningsprogram for Morvin

I forbindelse med topphullsboring av fire brønner på Morvin-feltet på Haltenbanken i 2009-2010 ble det igangsatt et omfattende overvåkningsprogram. Morvinfeltet ligger i et område med mye kaldtvannskoraller og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) satte dermed strenge krav til miljøovervåkning før, under og etter boring.

les mer

LowFreq

Lydforurensing av det marine miljø er et stadig økende problem. Da Forsvarets fikk nye fregatter utstyrt med kraftige sonarsystemer ønsket de å ta dette problemet på alvor. Sammen tok derfor Forsvarets Forskningsinstitutt og Havforskningsinstituttet initiativ til et internasjonalt prosjekt for å avklare potensielle farer, og skaffe grunnlag for regler for hvordan sonarene bør brukes for å unngå negativ påvirkning av marint liv.

les mer

Oljedråper og torskelarver

Prosjektet har som mål å fremskaffe data om skadeeffekt av akutte oljeutslipp for fiskelarver. Havforskningsinstituttet har særlig undersøkt mulige seineffekter av eksponering på larvestadiet.

les mer

Oljeeffekter på membrane lipider

Prosjektet skal frembringe data på om oljeforurensning vil ha forskjellige effekter på fisk som i utgangspunktet har en relativ høy ”bakgrunns belastning” av persistente organiske miljøgifter (POPs) sammenlignet med fisk som lever i renere miljø.

les mer

Spredning av partikulært materiale i fjorder

Målet er å etablere en metodikk for modellering av spredning av partikulært materiale (avfall/avgang) fra gruvedrift i fjorder.

les mer

Effekter av partikulært materiale på bunndyr

Målet er å forstå den biologiske responsen til utvalgte bunndyr på finpartikulær gruveavgang i fjorder.

les mer

Samling og systematisering data på radioaktiv forurensing

De siste år er det samlet inn og analysert et stort antall miljøprøver for innhold av radioaktivt cesium og Tc-99. Disse dataene er rapportert i ulike rapporter og artikler. Men dataene er ikke samlet og heller ikke søkbare.

les mer