Polarbuoy - Stasjon M

Gjennom prosjektet Polarbuoy finansiert av Norges Forskningsråd skal en operasjonell havovervåkningsbøye sende data fra hav og atmosfære i sann tid via satellittoverføring. Bøya er plassert nær stasjon M, og data herfra vil være fritt tilgjengelig for alle, både forskere og andre interesserte.

Data som presenteres her kommer direkte fra bøyen og har ikke gjennomgått noen form for kvalitetssikring. Alle data er i UTC.

Buoy

Variabler

Dato

Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
5817 Bergen
Tlf.: 55 23 85 00
Faks: 55 23 85 31
E-post: post@hi.no

© Havforskningsinstituttet 2022