Image of Wavescan buoy

Polarbuoy-prosjektet

Direkte overvåking av klimasituasjonen i Norskehavet

Etter andre verdenskrig ble det etablert 13 værskipsstasjoner i Nord-Atlanteren. Stasjonene ble navngitt med bokstavene A til M. Stasjonen i Norskehavet på 66°N, 2°E fikk navnet stasjon M, og siden 1976 opererte MS Polarfront denne stasjonen (figur 1). I tillegg til de meteorologiske observasjonene ble det gjort oseanografiske målinger, som f.eks. temperatur og salt (figur 2 og 3) helt fra oppstarten av stasjonen. Ett etter ett ble imidlertid værskipene nedlagt, og MS Polarfront ble tatt ut av drift i desember 2009. Siden den tid har forskningsskip ved leilighet tatt hydrografiske profiler på stasjon M for å videreføre disse unike klimaseriene.


Plassering av stasjon M

Figur 1: Posisjon til Stasjon M i kjernen av Atlanterhavsstrømmen


I september 2011 startet en ny æra. Gjennom prosjektet Polarbuoy finansiert av Norges forskningsråd sender en operasjonell havovervåkingsbøye data fra hav og atmosfære i sann tid via satellittoverføring. Bøya er plassert nær stasjon M, og data herfra vil være fritt tilgjengelig for alle, både forskere og andre interesserte.

Polarbuoy-prosjektet er ledet av Havforskningsinstituttet i nært samarbeid med Universitetet i Bergen, UNI Research og met.no, og prosjektperioden er fra 2010 til 2013.

På europeisk nivå arbeides det nå for å etablere et globalt stasjonsnett for havobservasjoner. Stasjon M er en av i alt ti stasjoner i det nye prosjektet EuroSITES der vi skal demonstrere at vi er i stand til å operere slike observatorier på europeisk nivå og videreutvikle målemetodene slik at de kan brukes i et globalt nettverk.


Temperatur anomali stasjon M

Figur 2: Temperaturanomali for stasjon M


Saltholdighet anomali stasjon M

Figur 3: Saltholdighetsanomali for stasjon M

Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
5817 Bergen
Tlf.: 55 23 85 00
Faks: 55 23 85 31
E-post: post@hi.no

© Havforskningsinstituttet 2022