Observasjonsbøyer for miljødata

Havforskningsinstituttet henter inn informasjon om naturlige miljøvariasjoner som en del av våre undersøkelser knyttet til fjordøkologi og miljøvirkninger av havbruk (spredning av lakselus og patogener, rømming av oppdrettsfisk mm.). Vi har nå to bøyer plassert ut i Hardangerfjorden i Rosendal-området.

Bøyene måler følgende parametre:

  1. Vind (retning og styrke)
  2. Strøm (retning og styrke)
  3. Lufttemperatur
  4. Vanntemperatur
  5. Saltholdighet

Dataene overføres regelmessig som 10-minutters middelverdier. Nyeste observasjoner og grafisk fremstilling av det siste døgnet finner en ved å klikke seg inn på en av bøyene.

Dataene som blir presentert på disse sidene er operasjonelle, og gjennomgår ingen form for kvalitetssikring før de publiseres.

Kontakt

Faglig innhold: Lars Asplin, 55 23 84 73

Søk

Search
Avansert søk
Gjennom avansert søk kan du søke etter data som er samlet inn av bøyene.
Kart over bøyeplasseringer
Klikk på en av bøyene for å se data fra denne bøyen.