Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Metadata sårbare naturtyper

 Map Service Sårbare naturtyper på dypt vann 
 Beskrivelse  Sårbare naturtyper. Ulike typer svamper, sjøfjær og koraller som er nøkkelartene i de sju naturtypene som er avdekket på havbunnen i områder som er kartlagt av bunnkartleggingsprogrammet MAREANO.
 Innsynsløsning(er)  http://www.mareano.no/kart/viewer.php?language=no&bbox=-321565.5,7509200.0,1246963.5,8165220.0&KARTBILDE_ID=138
 Første publisering  16.04.2010
 Sist oppdatert  13.09.2010
 Base url

http://maps.imr.no/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&layers=vulnerable_areas

 Get Capabilities url

http://maps.imr.no/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetCapabilities&layers=vulnerable_areas

 Layers Bløtbunnskorallskog (softbottom coral garden), glassvamp (Glass sponges (Hexactinellida)), Harbunnskorallskog (Hardbottom coral garden), Sjofjaer (Sea pen and burrowing), Svampsamfunn (Sponge communities (Demospongia)), Umbellula (Umbellula stands)
 Tegnforklaring  
 Dekningsgrad  Deler av kartlagt MAREANO-område (Eggakanten, Tromsøflaket og Nordland 7)
 Nøyaktighet  Basert på ekspertvurdering
 Målestokksbegrensninger  Ingen
 Dataforvalter  NMD/Havforskingsinsituttet
 Restriksjoner ved bruk  Følgende kildetekst skal oppgis ved bruk: MAREANO/Havforskningsinstituttet

 

Registrering

Havforskningsinstituttet ønsker å få melding om karttjenester som integreres i kartklienter (kartapplikasjoner, kartinnsynsløsninger) slik at vi kan sende informasjon om endringer og oppdateringer til alle brukerne.

Registrer deg

Kontakt

Har du spørsmål eller oppdager feil på våre tjenester kan du ta kontakt på følgende e-postadresse: nmd_gis@imr.no.