Hopp til hovedteksten
Medusahoder
Foto: MAREANO/Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Karttjenester

Havforskningsinstituttet gir tilgang til temadatasett gjennom karttjenester etter standarden Web Map Services (WMS) og Web Features Services (WFS) eller nedlasting av temakartdata. Tjenestene gjør det enkelt å inkludere temakartene i egne kartløsninger eller verktøy for geografiske informasjonssystemer (GIS).

Tjenestene kan fritt brukes under følgende vilkår:

  • Ønsker kunden/brukeren å inkludere Havforskningsinstituttets karttjenester/data i egne løsninger skal de tilrettelagte karttjenestene benyttes direkte. Registreringsskjema bør også fylles ut.
  • Ved bruk av våre karttjenester/data skal kilde alltid oppgis.
  • Dersom karttjenestene/data ønskes brukt til kommersielle formål, må Havforskningsinstituttet kontaktes.

URL for tilkobling til WMS og WFS server:  http://maps.imr.no/geoserver/ows?

For nedlasting av data gå til  http://maps.imr.no/geoserver/web/

Velg -layer preview – søk etter kartlaget du ønsker å laste ned, i boksen Select one gå helt nederst og velg shape file.                                                                                                       

NB Firefox anbefales.

Data kan også bestilles på nmd_gis@imr.no.

For å se hvilke temakart som er tilgjengelig, bruk kartklienten: http://www.imr.no/geodata/geodataHI.html eller http://www.mareano.no/kart/viewer.php

Oversikt over en del av kartlagene er på:
Havforskningen sin kartkatalog
Havforskingen sin kartkatalog for Mareano

Metadata til en del kartlag  er tilgjengelig på Havforskningsinstituttet sin Geonetworks metadata server  : http://crius.nodc.no:8080/geonetwork/srv/en/main.home